RIJENS NIEUWS – De gemeente Gilze en Rijen heeft steeds minder grond in eigen bezit, wat zorgt voor onzekerheid in gemeente, college en gemeenteraad. Volgens de media is wethouder Corné Machielsen met het onderwerp bezig, maar wacht een woonvisie af, voordat hij de volgende stap gaat nemen.  

Bouwgrond van de gemeente 
Dinsdag 27 juni werd de raadscommissie Ruimte in het gemeentehuis gehouden. Op de agenda stonden punten als ‘vaststellen BP Aardstraat 2 -2a’, ‘Project uitvoering Rijen Noord-Oost’, ‘Midden Brabantpoort fase 2’, ‘Ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Mgr Schaepmanstraat’ en het onderwerp ‘Voortgangsrapportage Q1 Spoorzone’. 
Met deze agenda is niet terug te vinden hoe het gaat met de gronden van de gemeente Gilze en Rijen. 

Volgens een aantal fracties in de gemeenteraad raakt de gemeente Gilze en Rijen door de grond heen. Daarnaast heeft de gemeente de zogenoemde ‘grondextraatjes’ elk jaar gebruikt om de begroting in balans te krijgen. 
De waarde van de gemeentelijke bouwgrond was op 31 december 2022 zo’n ruim 15 miljoen euro. Echter dit was al 8 miljoen euro minder dan in 2021. Volgens wethouder Machielsen zal de afname alleen maar verder gaan, zodat de mogelijkheid er is dat de gemeente in 2027 bijna niets meer heeft aan eigen grond. 

Aan de andere kant is het weinig hebben van bouwgrond wel zo dat er weinig risico’s zijn voor de gemeente. De grondextraatjes waren echter wel nodig in de afgelopen jaren. Om de problemen in het kader van ‘woningtekort’ aan te kunnen pakken, is het nodig om een woonvisie te hebben. Hiermee kan de gemeente bepalen waar woningen gebouwd mogen worden. Tevens kan men dan zien op welke gebieden de gemeente wil uitbreiden en welke gronden dan nodig zijn die verworven moeten worden. 
Wethouder Machielsen heeft aangegeven dat eind van dit jaar nog, mogelijk begin volgend jaar, de woonvisie klaar is voor bespreking met de gemeenteraad. Daarna kan de gemeente met de woonvisie in de hand gaan werken aan de aankoop van grond en de bouw van woningen.    

In de gemeenteraad zijn fracties die toch wel meer snelheid in dit dossier willen. Mochten er mogelijkheden voor zijn, dan heeft de gemeente de bevoegdheid om zelf strategische aankopen van gronden te kunnen doen. Volgens fracties moet de gemeente met een visie vooruit kijken en niet blijven leven op grondexploitatie. 

Daarnaast blijkt dat het huishoudpotje bijna leeg is en aanvulling hiervan is nu hard nodig. De wethouder had de opmerkingen goed gehoord, maar hij had zelf die conclusie ook al getrokken. Wethouder Machielsen geeft toe dat het gemeentelijke huishoudpotje aangevuld moet worden maar geeft daarbij wel onmiddellijk aan, dat er al een start hiermee is gemaakt. De gemeente zou niet stil zitten en door slimme dingen te doen, kan er nog het een en het ander gebeuren.   

(Bronnen: BN de Stem, Gelderlander, Gemeenteraad Gilze en Rijen, ED) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 28.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights