Rotte appels voedselverspilling (© pixabay)

WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Zo zijn de volgende doelen voorbij gekomen: nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’, doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’, doel 6  ‘Schoon water en sanitair’,  doel 7 ‘Betaalbare energie’, doel 8 ‘Eerlijk werk’, doel 9 ‘Industrie’, doel 10 ‘Gelijkheid’ en doel 11 ‘Duurzame Steden’. 

Verantwoorde consumptie en productie
Vandaag de dag wordt er zo’n 30 procent van de wereldwijde voedselproductie verspild. De mens produceert en consumeert, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met de impact die dit heeft op de natuurlijke rijkdommen van de planeet. Aangezien de huidige situatie onhoudbaar is, moet er meer gedaan worden in plaats van minder.
In 2050 zou de wereldbevolking zo’n 10 miljard mensen groot zijn. Op het moment dat men doorgaat met de huidige levenswijze, zal de wereld grondstoffen voor 3 planeten nodig hebben. 

Elk jaar wordt zo’ n 250 km³ water verbruikt voor de productie van levensmiddelen die verloren of verspild worden. Dit is te vergelijken met een volume dat 3 maal zoveel is als het volume van het meer van Genève. 
In het ‘ontwikkelde’ deel van de wereld zullen daarom met spoed veranderingen doorgevoerd moeten worden. Volgens Europa wordt er in Europa per inwoner zo’n 180 kg aan levensmiddelen verspild. De Europese Commissie heeft berekend dat in totaal 50 procent van de gezonde voeding wordt verspild, waarvan 42 procent door de consument. De andere 8 procent ‘verdwijnt’ in de productieketen, bij transport of bij opslag. Met het verspilde voedsel zouden zo’n 200 miljoen mensen gevoed kunnen worden. 

Met doel 12 wordt getracht om rond 2030 het volume van voedselafval per persoon met minimaal 50 procent te verminderen. Tevens moet er een ecologisch verantwoord systeem komen van chemische producten en alle soorten afval. De verspreiding hiervan moet teruggedrongen worden. Concreet maatregelen zouden kunnen zijn, de rationalisering van subsidies voor verspillende fossiele brandstoffen en energie-efficiënte lampen over de hele wereld (besparing 120 miljard dollar per jaar). 

Volgens de wetenschap zou – in sociologische zin – sprake zijn van rationalisering als iemand loskomt van de traditionele manier van leven en de overgang maakt naar een rationele samenleving. 
De site Duurzaam Nieuws heeft aangegeven dat Nederland in 2013 heeft afgesproken om vóór 2020 de subsidies voor fossiele energie af te schaffen. Echter in september 2019 gaf EC aan dat Nederland 2 maal zoveel subsidie verleent aan fossiele energie dan aan duurzame energie (2.5 miljard euro tegenover 1.1 miljard euro).  De steun zou zelfs 7.6 miljard euro steun voor fossiele brandstoffen zijn geweest tussen 2014 en 2016, als niet alléén naar directe steun en belastingvoordeel wordt gekeken.   

Doelstelling 12
De subtitel van doelstelling 12 is ‘Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen’

Voor doelstelling 12 zijn de volgend punten vastgelegd:

 • implementatie van het Programmakader inzake Duurzame Consumptie- en Productiepatronen
 • realisatie van het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • halvering van voedselverspilling in winkels en bij consumenten
 • reduceren voedselverlies in productie – en bevoorradingsketens
 • instellen van een milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en van alle afval. Daarbij hoort ook de uitstoot beperken in lucht, water en bodem. Zodoende moeten de negatieve invloeden op de menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk beperkt worden  
 • aanzienlijke beperking van de afvalproductie middels preventie, vermindering, recyclage en hergebruik 
 • aanmoediging aan bedrijven om duurzame praktijken aan te nemen. Hierbij gaat het met name om grote en transnationale bedrijven. 
 • integratie van duurzaamheidsinformatie voor deze grote bedrijven in de rapporteringscyclus
 • bevordering van duurzame praktijken bij overheidsopdrachten 
 • garantie aan inwoners dat ze kunnen beschikken over relevante informatie over duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie zijn met de natuur. Dit moet gebeuren op een manier dat het ook te begrijpen is
 • ondersteuning van ontwikkelingslanden om hun mogelijkheden te versterken. Hierbij gaat het om wetenschappelijke en technologische mogelijkheden om de richting uit te gaan van meer duurzame consumptie- en productiepatronen
 • ontwikkeling en implementatie van instrumenten om het effect van duurzame ontwikkeling te kunnen monitoren  
 • rationalisering van inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die afvalproducerende consumptie aanmoedigen. Hierbij moeten storende marktinvloeden uit de wereld worden geholpen, belastingsysteem worden geherstructureerd, schadelijke subsidies moeten worden afgeschaft 

In Nederland bestaat een SDG 12-alliantie die werkt aan het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen. Het doel van de alliantie voor 2030 is om transparante, inzichtelijke en circulair ingerichte ketens te creëren.    

(Bronnen: Ensie, Duurzaam Nieuws, SDG Nederland, UNric, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights