WERELD – Om de wereld over te kunnen dragen aan de volgende generaties(s), moeten er een aantal zaken verbeteren. Hiervoor zijn 17 doelen opgesteld. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Zo zijn de volgende doelen voorbij gekomen: doel 1 ‘Geen Armoede’, doel 2 ‘Geen honger’, doel 3 ‘Gezondheid’, doel 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’, doel 6  ‘Schoon water en sanitair’,  doel 7 ‘Betaalbare energie’, doel 8 ‘Eerlijk werk’, doel 9 ‘Industrie’, doel 10 ‘Gelijkheid’, doel 11 ‘Duurzame Steden’, doel 12 ‘Consumptie’,doel 13 ‘Klimaatactie’ en doel 14 ‘Water’. 

Leven op het Land 
Met doel 15 wordt aandacht en actie gevraagd voor de bescherming, herstel en duurzaam beheer van al het leven op het land in al zijn vormen. Met het herstel en de bescherming van ecosystemen en biodiversiteit is het mogelijk om de weerbaarheid tegen de toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering te versterken.

De aarde is nodig voor de mens om te kunnen overleven en door te kunnen geven aan volgende generaties. Hiervoor worden steeds meer acties op touw gezet; denk bijvoorbeeld aan Extinction Rebellion (XR) en Grootouders voor het Klimaat (GvhK). Tevens is de mens afhankelijk van de voeding die van de aarde komt. Ruim 18 procent van de voeding is plantaardig. Landbouw vormt niet alleen een belangrijke economische hulpbron, maar is tevens een instrument voor ontwikkeling.   
Maar ondertussen wordt steeds meer landdegradatie waargenomen en de beschikbare landbouwgrond neemt steeds sneller af dan ooit voorheen. Hierdoor lijden mensen onder meer onder de gevolgen van landdegradatie (zo’n 2 miljard sinds 2008). 

Bedreigingen
De VN wil al het leven op het land beschermen en heeft daarom SDG 15 opgesteld. Hierin wordt gekeken en aandacht gevraagd voor de verschillende bedreigingen van de planeet, zoals ontbossing, verwoestijning, landdegradatie en het verlies van biodiversiteit.  

Op de aarde bestaat zo’n 30 procent van het oppervlak uit bos. Bossen zijn nodig voor veiligheid en bescherming, maar zijn tevens van groot belang in de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. De mens heeft nog steeds niet door, dat elk jaar ruim 13 miljoen hectare bos verloren gaat. Hierdoor komt het levensonderhoud van bijna 2 miljard mensen onder druk te staan, net als het leefgebied van ruim 80 procent van alle dieren, planten en insecten. 

Door droogte en verwoestijning gaat elk jaar ruim 12 miljoen grond verloren. Deze grond zou te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld 20 miljoen ton graan. De gevolgen van de verwoestijning is onmiddellijk te merken bij 75 procent van de armste mensen op de wereld.   
Daarnaast is de manier waarop omgegaan wordt met de planeet, niet goed voor de biodiversiteit. Wetenschappers hebben reeds gemeld dat al 8 procent van de bekende diersoorten zijn uitgestorven, naast het feit dat zo’n 22 procent het risico loopt om binnenkort uit te sterven. 
Bij biodiversiteit moet niet alleen gekeken worden naar dieren. De aarde is een thuis voor meer dan 80.000 boomsoorten en ontelbare microsystemen. Deze soorten zijn van groot belang voor het behoud van de natuur. Op het moment dat zelfs maar één van deze systemen zou verdwijnen, zou dit grootschalige en rampzalige gevolgen kunnen hebben voor de rest van de planeet. 

Doelstelling 15

De ondertiteling van doelstelling 15 is ‘Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijdt woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe’. 

Voor deze doelstelling zijn de volgend punten vastgelegd:

 • waarborgen van (was bedoeld voor 2020) het behoud, het herstel en het duurzaam gebruik van aardse en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten. Specifiek gaat het hier om bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden
 • bevorderen van de implementatie (was bedoeld voor 2020) van duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing stoppen, verloederde bossen herstellen en het opvoeren van bebossing en herbebossing op een duurzame manier 
 • het tegengaan van woestijnvorming, herstellen van aangetast land en gedegradeerde bodem. Hier hoort ook bij het land dat aangetast is of wordt door woestijnvorming, droogte en overstromingen
 • garanderen van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip van biodiversiteit
 • acties ondernemen – die écht werken – om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van de biodiversiteit stoppen, het beschermen van met uitsterven bedreigde soorten en het uitsterven voorkomen
 • bevordering van eerlijk en acceptabel verdelen van voordelen die voortvloeien uit gebruik van genetische hulpbronnen en bevorderen van gepaste toegang tot deze hulpbronnen
 • actie ondernemen om een einde te maken aan stroperij en handel in beschermde planten- en diersoorten
 • invoering van maatregelen (was bedoeld voor 2020) om invasieve uitheemse soorten in land- en waterecosystemen te beperken
 • integratie van ecosysteem- en biodiversiteitswaarden (was bedoeld voor 2020) in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding
 • opzet van financiële hulpbronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren
 • opzet van middelen om duurzaam bosbeheer te financieren

Alliantiecoördinator SDG 15, Coenraad Krijger, heeft gemeld dat de Nederlandse natuur te versnipperd is en de kwaliteit onvoldoende. Zodoende zijn diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten, die vroeger algemeen voorkwamen, tegenwoordig (zeer) zeldzaam.  

(Bronnen: SDG Nederland, UNRIC, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights