WERELD – Om de wereld over te kunnen dragen aan de volgende generaties(s), moeten er een aantal zaken verbeteren. Hiervoor zijn 17 doelen opgesteld. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Deze 15 doelen zijn voorbij gekomen: doel 1 ‘Geen Armoede’, doel 2 ‘Geen honger’, doel 3 ‘Gezondheid’, doel 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’, doel 6  ‘Schoon water en sanitair’,  doel 7 ‘Betaalbare energie’, doel 8 ‘Eerlijk werk’, doel 9 ‘Industrie’, doel 10 ‘Gelijkheid’, doel 11 ‘Duurzame Steden’, doel 12 ‘Consumptie’,doel 13 ‘Klimaatactie’, doel 14 ‘Water’ en doel 15 ‘Land’.

Vrede, justitie en sterke publieke diensten
De huidige maatschappij is niet altijd even veilig, dat was laatst in Rotterdam weer te merken. Het gevoel van onveiligheid kan en heeft een grote impact op het persoonlijke leven. Daardoor kan het effect hebben op de welvaart. Om de welvaart te kunnen ontwikkelen en behouden, zijn doeltreffende, verantwoordelijke en transparante organisaties van groot belang. 

De VN wil uiteindelijk het bewerkstelligen van vreedzame samenlevingen. Maar tot nu toe zijn er nog steeds bepaalde regio’s die gekenmerkt worden door instabiliteit en conflicten. Doel van SDG 16 is het verminderen van geweld wereldwijd en tevens het aantal doden die door geweld worden gemaakt. SDG 16 moet een einde maken aan mishandeling, uitbuiting en mensenhandel en alle vormen van geweld en marteling uitroeien. 

Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de bronnen van geweld aan te pakken. Hiervoor moeten de illegale geldstromen, wapenhandel en corruptie in 2030 aanzienlijk zijn verminderd. Of dit lukt is nog maar de vraag. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de internationale wapenhandel. Volgens een internationaal rapport (2008) bedroeg de internationale wapenhandel zo’n 1.200 miljard dollar per jaar. 
In de achtste Millenniumdoelstelling werd opgeroepen tot een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling van een wereldwijd gemeenschappelijk beleid. SDG 16 gaat hierin verder en verzoekt voor uitbreiding en versterking van de betrokkenheid van ontwikkelingslanden bij de opzet van een wereldwijd gemeenschappelijk beleid. Tevens is het van groot belang om de middelen te versterken op alle niveaus van nationale instellingen. Hierbij gaat het om strijd tegen geweld, terrorisme en criminaliteit.  

De alliantie voor SDG 16 bestaat uit maatschappelijke partners, partners uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. De SDG 16-alliantie zet zich in om vrede, veiligheid en toegang tot recht te bevorderen. Dit moet gebeuren middels versterking van integriteit, transparantie, inclusiviteit, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid bij instellingen en organisaties.  

Doelstelling 16 
De ondertiteling van doelstelling 16 is ‘Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit’

Voor doelstelling 16 zijn onder meer de volgend punten vastgelegd:

 • aanzienlijk verminderen van alle vormen van geweld en geweld gerelateerde sterftecijfers
 • einde maken aan het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen
 • bevorderen van rechtsregels op nationaal en internationaal niveau. Hierbij hoort de garantie van gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen 
 • aanzienlijk verminderen van financiële en wapenstromen tegen 2030. Tevens het herstel en teruggave van gestolen goederen versterken
 • bestrijden van alle vormen van georganiseerde misdaad
 • einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen op een duurzame wijze 
 • ontwikkelen van doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen op alle niveaus
 • garanderen van ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus 
 • participatie van ontwikkelingslanden verruimen en versterken in de instellingen van mondiaal bestuur 
 • regels voor wettelijke identiteit voor iedereen (rond 2030) waaronder ook een geboorteregistratie 
 • garanderen van publieke toegang tot informatie. Tevens beschermen van fundamentele vrijheden volgens nationale wetgeving en internationale overeenkomsten 
 • opbouwen van capaciteit op alle niveaus om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden. Hiervoor moeten de relevante nationale instellingen versterkt worden 
 • niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling bevorderen en afdwingen

In Nederland moet gewerkt worden aan de High Trust Society, waarbij de overheid haar burgers en bedrijven weer durft te vertrouwen. Tevens moet de rechtsstaat gerespecteerd  worden en niet ondermijnt. 
De SDG 16-alliantie heeft een convenant opgesteld om het vertrouwen tussen burgers en instituties te herstellen. Belangrijk is dat de stem van de burger en toekomstige generaties gehoord wordt en meegenomen wordt. 

Een van de tools hiervoor is het Burgerberaad. Inclusieve besluitvorming zal op den duur (kunnen) leiden tot een betrouwbare samenleving. Deze samenleving kan dan weer een voorbeeld zijn in de wereld. 
Op de site van SDG Nederland kan men zien hoe men mee kan doen met een afdeling, lokaal, regionaal of nationaal. 

(Bronnen: SDG Nederland, UNRIC, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights