WERELD – Om de wereld over te kunnen dragen aan de volgende generaties(s), moeten er een aantal zaken verbeteren. Hiervoor zijn 17 doelen opgesteld. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Zo zijn de volgende doelen voorbij gekomen: nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’, doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’, doel 6  ‘Schoon water en sanitair’,  doel 7 ‘Betaalbare energie’, doel 8 ‘Eerlijk werk’, doel 9 ‘Industrie’, doel 10 ‘Gelijkheid’, doel 11 ‘Duurzame Steden’ en doel 12 ‘Consumptie’. 

Klimaatverandering en haar impact bestrijden
Een van de belangrijkste zaken – en waar in Nederland veel over gesproken wordt en steeds vaker demonstraties voor opgezet worden – is het klimaat. Eigenlijk gaat het allemaal om de klimaatveranderingen, alleen de wereld doet te weinig om deze veranderingen tegen te houden. Subsidies verdwijnen in de zakken van de grootste vervuilers, inwoners worden blootgesteld aan giftige en kankerverwekkende stoffen en ondertussen wordt er gerimbamd over 1.5 graad verwarming van de aarde. Aan de ene kant van de wereld is er het NK tegelwippen en aan de andere kant van de wereld wordt er niets gedaan aan de droogte en worden er geen immens grote bossen of wouden aangelegd.  

Laat het heel duidelijk zijn, klimaatverandering heeft direct effect op elk land en elk continent. Klimaatverandering is de belangrijkste ontwrichte factor van nationale economieën. Tevens beïnvloedt het het leven, waarbij de kosten voor mensen, gemeenschappen en landen alleen maar zullen toenemen. Nu en in de toekomst. Het is nu 2 minuten over 12 en nú moet er wat gedaan worden. Niet volgende week of na het zomerreces, maar nu ! 

Elke persoon op deze wereld kan de effecten van klimaatverandering merken, zoals veranderende weerpatronen, een stijgende zeespiegel, frequentere extreme weersverschijnselen. De uitstoot van broeikasgassen – meestal door menselijke activiteiten – versnelt de klimaatverandering en hier wordt nog steeds geen stop aan gebracht. Vergeleken met 1990 is de uitstoot reeds 50 procent hoger, wat door de wetenschap al een recordhoogte wordt genoemd. Zo wordt aangegeven dat de temperatuur van de aarde met 3 graden Celsius zal stijgen, als er geen maatregelen worden genomen. Dit kan zelfs op verschillende plaatsen op de wereld nog meer zijn. De eerste en grootste groep slachtoffers zullen de armste en kwetsbare mensen zijn.   

Een schatting van de schade veroorzaakt door aardbevingen, tsunami’s, tropische stormen en overstromingen loopt in de honderden miljarden euro per jaar. Om alleen maar het risico op rampen te kunnen beheersen, is al een jaarlijkse investering van 6 miljard euro nodig. SDG 13 heeft aangegeven dat rond 2020 100 miljard dollar per jaar nodig was om de aan de noden van ontwikkelingslanden tegemoet te komen en tevens om de gevolgen van klimaatgerelateerde rampen op te kunnen vangen. 
Het is een wereldwijde uitdaging, de klimaatverandering, die zelfs de nationale grenzen overstijgt. De uitstoot van gassen op plaats A kan gevolgen hebben voor mensen op een andere plaats in de wereld. Daarom moet klimaatverandering op internationaal niveau gecoördineerd worden.  

De afspraak was dat de Europese Unie tegen 2020 de uitstoot met 20 procent zou verminderen, in 2030 met 40 procent en met 60 procent in 2040. Vergeleken met het niveau van 1990 wil Europa de uitstoot met 80 procent reduceren tegen 2050. Daarom moet er méér gedaan worden aan een uitstootarme samenleving. Daarnaast speelt schone technologie, naast het bannen van fossiele brandstoffen en energie-efficiëntie.

Doelstelling 13
De subtitel van doelstelling 13 is ‘Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden’.

Voor doelstelling 13 zijn de volgend punten vastgelegd:

  • het versterken van de veerkracht en het aanpassingsvermogen van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen 
  • de integratie van maatregelen inzake klimaatverandering in nationale beleidslijnen, strategieën en planning
  • de verbetering van de opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impact vermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering 
  • de zorg om vanaf 2020 gezamenlijk door de ontwikkelende landen jaarlijks 100 miljard dollar bijeen te brengen. Het bedrag is bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de ontwikkelingslanden in het kader van de mitigatie acties
  • het volledig operationeel maken van het Groene Klimaatfonds met de gelden van het eerdere punt 
  • het vergroten van de capaciteit en hiervoor mechanismen promoten. Dit moet gebeuren in het kader van doeltreffende aan klimaatverandering gekoppelde planning en beheer in de minst ontwikkelde landen 

Jonge Klimaatbeweging 

De alliantie rond SDG 13 wordt getrokken door de Jonge Klimaatbeweging. Deze bestaat uit maatschappelijke organisaties, jongerenorganisaties, vooruitstrevende ondernemingen en wetenschappers. De beweging vertegenwoordigt de stem van 100.000 jongeren en verenigt op het gebied van klimaat. De jongerencoalitie bestaat uit het CDJA, DWARS, JOVD, Jonge Democraten, Jonge Socialisten, PerspectieF, PINK! en de Jonge Klimaatbeweging. De coalitie vindt dat Den Haag te weinig aandacht besteedt aan de klimaatdoelen van 2050. Volgens de organisatie moet Nederland naar netto 0 uitstoot tussen 2030 en 2050 als Nederland de reductiedoelen wil halen.

(Bronnen: Jonge Klimaatbeweging, UNRIC, SDG Nederland, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights