WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Zo is doel nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’, doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’, doel 6  ‘Schoon water en sanitair’,  doel 7 ‘Betaalbare energie’, doel 8 ‘Eerlijk werk’ en doel 9 ‘Industrie’. 

Ongelijkheid verminderen
In SDG nr. 10 wordt gesproken over het verminderen van de ongelijkheid tussen landen. Ook in Nederland is een sociale samenhang nodig om de samenleving goed te laten functioneren. Dat houdt in dat iedereen gelijke kansen moet krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.  

In 2016 zou berekend zijn dat de rijkdom van de rijkste 1 procent van de wereld groter was dan die van de overige 99 procent. Ondanks dat de ongelijkheden en de extreme armoede afnam, bleven deze, wereldwijd bekeken, gewoon bestaan. Nog steeds leven zo’n 700 miljoen mensen in extreme armoede. Omgerekend is dit bijna 10 procent van de wereldbevolking.  
De VN wil middels SDG 10 (10e Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling) de ongelijkheid tussen staten terugbrengen én tevens de ongelijkheid in de staten zelf terugdringen. In de meeste opkomende landen is de armoede in de afgelopen jaren en decennia gedaald, maar nog steeds leven grote delen van de bevolking in armoede. Hierbij valt te denken aan boeren in landen als China of Brazilië, terwijl een hele kleine groep, de ‘elite’, leeft in grote rijkdom en weelde.  

Daarnaast komt ongelijkheid ook voor in rijke landen. Dit komt onder meer doordat in de laatste 30 jaar het financieel vermogen én het inkomen van de rijkste 10 procent bijna 10 keer is toegenomen ten opzichte van de armste 10 procent. Daarnaast zijn de prijzen van de eerste behoeften – zoals voedingsproducten, energie – flink toegenomen in de laatste jaren. Zo is gemeld dat 17 procent van de inwoners van de VS moet rondkomen met minder dan 50 procent van het gemiddelde inkomen. Ook in Frankrijk is dat zo’n 8 procent. 

De VN wil middels SDG 10 streven om tegen 2030 de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen. Dit moet los staan van leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging of economische status. Hierdoor moeten de gelijke kansen worden verzekerd. 

Doelstelling 10
De subtitel van deze doelstelling is ‘Dring ongelijkheid in en tussen landen terug’.

Voor doelstelling SDG 10 zijn de volgende punten vastgelegd:

 • werken aan een inkomenstoename van de onderste 40 procent van de bevolking. Dit moet gebeuren volgens een schema dat hoger ligt dan het nationale gemiddelde. De toename moet in stand worden gehouden
 • het mogelijk maken en bevorderen voor iedereen van sociale, economische en politieke inclusie. Hierbij mogen leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst, economische of andere status een rol spelen 
 • het verzekeren van gelijke kansen én ongelijkheden wegwerken. Hierbij moeten discriminerende wetten worden afgevoerd. Tevens beleidslijnen en praktijken die de gelijke kansen tegenwerken 
 • het voeren van beleid dat moet leiden tot een grotere gelijkheid, met name inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming     
 • het reguleren en het verbeteren van de monitoring van de globale financiële markten en instellingen. Hierbij moet de implementatie van de reguleringen worden versterkt 
 • het verzekeren van een verbeterde vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden bij besluitvorming in mondiale, internationale economische en financiële instellingen. Hierdoor moeten er doeltreffende, geloofwaardige, verantwoordelijke en legitieme instellingen ontstaan
 • het mogelijk maken van een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke migratie. Dit moet gebeuren via de implementatie van geplande en degelijk beheerde migratie beleidslijnen  
 • implementatie van het beginsel van speciale en gedifferentieerde behandeling van ontwikkelingslanden, speciaal de minst ontwikkelde landen. Dit moet gebeuren in overeenstemming met de overeenkomsten van de WHO 
 • het aanmoedigen van officiële ontwikkelingsbijstand en financiële bijstand. Hier horen ook de directe buitenlandse investeringen 
 • het reduceren van de transactiekosten van overschrijvingen van migranten tot minder dan 3 procent
 • het elimineren van de transfer vanuit landen met kosten hoger dan 5 procent 

Nederland scoort op SDG 10 relatief goed ten opzichte van omringende landen en de rest van de wereld. Tenslotte is er een breed sociaal vangnet, zijn er sociale voorzieningen en is er toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen.  Echter in het onderwijs is er onderschatting van kinderen uit gezinnen van ouders met praktische opleidingen. 
Tevens ondervinden veel mensen met een migratieachtergrond, jongeren, ouderen en vrouwen discriminatie door werkgevers binnen de arbeidsmarkt en media. 
Tenslotte is in de gezondheidszorg het mannelijke lichaam leidend en de norm.

(Bronnen: SDG Nederland, UNRIC, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.06.2023

2 gedachte over “Doel 10 (Gelijkheid) van de 17 doelen om de wereld te verbeteren”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights