OPINIE – Maart dit jaar meldde NOS dat de Spreidingswet (spreiding van asielopvang over alle gemeenten) van staatssecretaris Eric van der Burg door het kabinet was goedgekeurd. Het voorstel zou naar de Tweede Kamer gestuurd worden, waar het dan besproken zou worden. Echter men verwacht veel tegenstand in de Eerste Kamer. 

Wetsvoorstel Spreidingswet
Volgens berichten zou in het voorstel staan dat de gemeenten per provincie moeten overleggen over het aantal asielzoekers dat men gaat opvangen. Op die manier komt elke gemeente met een opvangplan. Dit is niet meer dan pure koehandel, in de geest van ‘Als jij 3 asielzoekers opneemt, dan neem ik dit jaar er 4. Volgend jaar doen we het dan andersom’. Het is een pure schande dat men zo omgaat met asielzoekers. 
Eerder had de Raad van State het wetsvoorstel ‘onnodig complex’ genoemd. Daarnaast gaf ze aan dat er indringende vragen zijn over de uitvoerbaarheid. Volgens de Raad van State is het onduidelijk wie voor welk deel de verantwoording heeft. 

Als de gemeenten niet snel genoeg komen met het opvangplan, dan kan vak K dwang toepassen. Yeah right, dwang vanuit vak K. Ooit weleens iets hierover gehoord? Maar om de gemeenten te paaien, heeft vak K nog maar eens de trukendoos open gegooid en is met een bonussysteem op de proppen gekomen. Dit houdt in dat een gemeente een bonus krijgt, als deze meer doet dan nodig is. Sorry, dat ik het zeg, maar dat is ook zo’n pure waanzin. Meer doen, dan nodig is. 
Nederland doet gewoon te weinig, er zijn veel vluchtelingen die aan de deur kloppen van Europa om asiel aan te vragen. Vind je het gek? Als datzelfde Europa bepaalde staten blijft steunen en geen sancties uitvoert – behalve tegen Rusland dan – tegen bezetters, oorlogszoekers, gewapende milities en ga zo maar door. Op die manier ontstaan alleen maar grote vluchtelingenstromen. 

Voordat het voorstel naar de Tweede Kamer werd gestuurd, werd al gemeld dat – naast de Raad van State – de VVD problemen had met het voorstel. Daarnaast is er kritiek gekomen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In de Tweede Kamer hebben al partijen aangegeven tegen het voorstel te stemmen. 

Donderdag 25 mei stond een rondetafelgesprek gepland over de Spreidingswet. Hierbij waren gemeenten, provincies, Vluchtelingenwerk en de Raad voor Openbaar Bestuur uitgenodigd om hun standpunten aan de Kamerleden mede te delen. 
Gezien de problemen binnen het kabinet, tussen de coalitiepartijen, én dat de uitwerking van het wetsvoorstel nog niet naar de Tweede Kamer is gestuurd, is de bespreking niet doorgegaan. Daarbij kwam dan nog dat de VVD het niet eens is met de manier waarop de gemeenten de wet moeten uitvoeren.  

Het wetsvoorstel was een compromis binnen vak K, maar de VVD heeft de meeste problemen. Daarbij gaat het met name om het element dwang in het wetsvoorstel. Niet om de menselijke maat, niet om de asielzoeker, niet om veilige en gezonde woning voor asielzoekers en statushouders. Allemaal niet, het gaat alleen maar om het gedeelte dwang uit het wetsvoorstel. 
Daarbij komt dan ook nog dat – volgens een aantal VVD-leden – de premier heeft beloofd de asielstroom te beperken. Hoe gaat hij dat nu doen? De premier – en dus ook vak K – heeft maar 2 mogelijkheden: grenzen dicht óf de regels van Europa uitvoeren. Tja, grenzen dicht kan niet en dus moeten we de Europese wet uitvoeren. 

Europa 
Het migratie- en asielbeleid van de EU geeft aan dat de Europese Unie en haar lidstaten de inspanningen hebben opgevoerd om tot een effectief, humanitair en veilig Europees migratiebeleid te komen. Het CEAS (Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel) heeft gemeenschappelijke minimumnormen vastgesteld voor de behandeling van asielzoekers. Echter, in de praktijk blijkt dat de erkeningspercentages van land tot land verschillen. Dit houdt in dat asielzoekers gaan ‘asielshoppen’ in de EU-landen. Harmonisatie is van groot belang, maar dan wel op een manier, dat men serieus kijkt naar de asielaanvraag.  

Gezien het feit dat Bashar Hafiz al-Assad weer is toegetreden tot het wereldtoneel, zou het best weleens kunnen betekenen dat er meer asielaanvragen van uit Syrië gaan komen. Ondertussen komen ook veel personen van uit Tunesië naar Europa. 
En dan ontstaat er weer zoiets als de Eurohal in Zuidbroek. Deze sporthal wordt sinds 2022 als noodoplossing gebruikt voor de opvangcrisis. In de hal zijn zo’n 500 mensen ‘gehuisvest’ op stapelbedden. Iedereen schreeuwt en snauwt naar de mensen maar uitleggen, ho maar !. 

Volgens de voorschriften moet Nederland asielzoekers een veilig en gezond onderkomen aanbieden. Dat heeft de rechter in oktober 2022 geoordeeld. Dit betekent een eigen kamer, met vooral muren en een plafond, een deur die afgesloten kan worden en een raam dat open kan. Dit alles is in de Eurohal niet aanwezig. 
Het is gewoon een kwestie van een kamer delen met 7 anderen, de deur is een gordijn, de muren zijn heel dun en amper 2.5 meter hoog, er is geen plafond. Maar vooral geen privacy en de hele dag én nacht geluiden. 

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) noemt het zorgelijk wat de staatssecretaris heeft gemeld in het wetsvoorstel. Voor de heer Van der Burg is het onacceptabel dat een gemeente categorisch vluchtelingen blijft weigeren. Daarom is er dwang. Volgens VNG is het zorgelijk dat een gemeente geen eisen meer mag stellen aan de opvang van asielzoekers. De Vereniging begrijpt het standpunt van de staatssecretaris maar is daarentegen wel van mening dat een gemeente gesprekken in de gemeenteraad moet kunnen blijven voeren over asielopvang en tevens gesprekken met het COA. 

Als de wereld – middels de VN – niet werkt aan de 17 doelen (de Sustainable Development Goals (SDG”s)) om van de wereld een betere plaats te maken om te leven in 2030, zal ook het dossier van asiel nooit opgelost worden. De 17 doelen zijn het kompas voor de gehele wereld voor de uitdagingen die voor ons liggen, zoals armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.  
Zo spreekt doelstelling 16 over de vreedzame samenlevingen. De wereld heeft nog steeds bepaalde regio’s die gekenmerkt worden door instabiliteit en door conflicten. Het enige waar de wereld’leiders’ aan denken is macht en de mate van ‘overheersing’ over de ander. Doelstelling 16 wil wereldwijd het geweld verminderen net als het aantal doden dat door die conflicten wordt veroorzaakt. Een einde maken aan mishandeling, uitbuiting en mensenhandel. Tevens het uitroeien van alle vormen van geweld en marteling.  

(Bronnen: NOS, AD, Europa, Volkskrant, Gemeente.nu, SDG Nederland)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 25.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights