WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Zo is doel nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’, doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’, doel 6  ‘Schoon water en sanitair’ en doel 7 ‘Betaalbare energie’.  

Waardig werk en economische groei 
Willen we de aarde over kunnen dragen aan volgende generaties, moeten we ook werken en voldoen aan een pakket doelen, de zogenoemde SDG’s. Het volgende doel spreekt over ‘Eerlijk werk en economische groei’. Natuurlijk moet dit ook volgens de duurzame lijnen gaan. Daarbij wordt aangegeven dat de economische groei pas duurzaam is / kan zijn op het moment dat het kapitaal, de arbeid en de grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet. Tegelijkertijd hoort hierbij dat de winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.   

Wereldwijd zijn vandaag de dag bijna 170 miljoen kinderen en 74 miljoen jongvolwassenen werkloos. Daarnaast heeft zo’n 60 procent van de arbeiders geen (vast) contract. Om dit te kunnen veranderen, moet de arbeidsmarkt drastisch worden veranderd, zodat deze rechtvaardiger, gelijkwaardiger en veiliger wordt.  

Met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 8 (SDG 8) wil de VN streven naar de afschaffing van dwangarbeid, wil men de slavernij uitbannen en de mensenhandel. Tevens is het streven van een verbod op de ergste vormen van kinderarbeid – hierbij valt te denken aan het werven en inzetten van kindsoldaten – en het compleet beëindigen van elke vorm van kinderarbeid tegen 2025.
De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft vastgelegd dat de strijd tegen arbeidsonzekerheid een van de prioriteiten is. Volgens de organisatie waren er in 2014 ruim 200 miljoen mensen werkloos en ruim 20 miljoen mensen het slachtoffer van dwangarbeid. 

Hiervoor moet de economische productiviteit toenemen, wat alleen kan door middel van diversificatie, technologische vernieuwing en innovatie. De opzet is dat er tegen 2030 een volledige en productieve werkgelegenheid wordt bereikt. Hierbij hoort dat alle vrouwen en alle mannen, maar ook jongeren en mensen met een handicap, de kans krijgen en hebben op degelijk werk. Tevens is het van belang dat allen een gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk. 

Doelstelling 8 
De subtitel van deze doelstelling is ‘Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen’. 

Vastgelegd zijn de volgende punten: 

 • de economische groei per hoofd moet in stand worden gehouden in overeenstemming met de nationale omstandigheden. Belangrijk hierbij is minstens 7 procent groei van het bruto binnenlands product in de minst ontwikkelde landen 
 • er moet meer economische productiviteit komen. Dit gebeurt onder meer door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie. De aandacht moet liggen op de sectoren met hoge toegevoegde waarde en de arbeidsintensieve sectoren 
 • beleidslijnen, die productieve activiteiten ondersteunen, moeten bevorderd worden. Tevens moeten waardige banen worden ontwikkeld en gecreëerd. Net zoals ondernemerschap, creativiteit en innovatie
 • micro-, kleine en middelgrote ondernemingen moeten geformaliseerd worden en de groei aangemoedigd
 • de efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen moeten verbeterd worden. Hierbij moet aandacht worden besteed aan de ontkoppeling van de economische groei en de achteruitgang van het milieu  
 • alle vrouwen, mannen, jonge mensen en mensen met een handicap moeten de kans krijgen op waardig werk , waarbij hoort dat er een gelijk loon wordt verstrekt voor gelijk werk 
 • het aandeel van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en die die niet met een opleiding bezig zijn moet behoorlijk naar beneden 
 • gedwongen arbeid moet onmiddellijk stoppen en de wereld uit geholpen worden. Dat betekent tevens een einde aan (moderne) slavernij, mensensmokkel en een verbod en afschaffen van de ergste vormen van kinderarbeid 
 • tegen 2025 moet kinderarbeid in al haar vormen zijn gestopt 
 • het beschermen van de arbeidsrechten. Werknemers moeten in veilige en gezonde werkomgevingen kunnen werken. Dit geldt met inbegrip van migranten en in het bijzonder vrouwelijke migranten 
 • er moeten beleidslijnen komen en geïmplementeerd ter ondersteuning van duurzaam toerisme. Toerisme dat jobs creëert en de plaatselijke cultuur en producten bevordert
 • financiële instellingen moeten de toegang tot het bankwezen, de verzekeringen en financiële diensten voor allen aanmoedigen  
 • verhogen van de Aid for Trade voor ontwikkelingslanden

Aid for Trade
De Aid for Trade is een initiatief van de WTO (Wereldhandelsorganisatie). Tevens is het een beleidsconcept in de internationale economische en handelsontwikkeling. Aid for Trade houdt zich bezig met de hulp van ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, bij de opbouw van handelscapaciteit en infrastructuur. 
Daarom is Aid for Trade in Doelstelling 8 vastgelegd. Zo spreekt Doelstelling 8.a. over haar doel ‘meer hulp aan handelssteun voor ontwikkelingslanden, met name de minst ontwikkelde landen, via het verbeterde geïntegreerde kader voor handelsgerelateerde technische bijstand aan deze landen’. 

De hulp bestaat uit maatregelen om landen te helpen bij de ontwikkeling van handelsstrategieën, -plannen of -projecten en -implementatie. Hierbij valt te denken aan de aanleg van wegen, havens, telecommunicatie en investeringen in bepaalde industrieën en sectoren. 

(Bronnen: UNRIC, SDG Nederland, Wikipedia, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 22.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights