WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Ze zijn afgesproken door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN) en dus ook door Nederland. Zo is doel nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’, doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’, doel 5 ‘Gendergelijkheid’ en doel 6  ‘Schoon water en sanitair’. 

Betaalbare en duurzame energie
Het volgende doel, doel nr. 7 gaat over ‘Betaalbare en duurzame energie’. De wereld moet het energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen. Deze stap zal een positief effect hebben op de welvaart. Om dit te kunnen bereiken moet er gewerkt worden aan de ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen. 
Wil men wat bereiken in de wereld, een grote uitdaging en kans, dan staat energie centraal. De toegang tot energie is van groot belang zowel bij het werk, de veiligheid, bij klimaatverandering, voedselproductie als bij het verhogen van het inkomen. 

Maar om dit te kunnen bereiken, moet er wel het een en het ander veranderen. Zo heeft 1 op de 5 mensen in de wereld geen toegang tot moderne elektriciteit. Daarnaast zijn er 3 miljard mensen voor het koken en verwarmen afhankelijk van hout, steenkool, houtskool of dierlijk afval.  
Bij klimaatverandering draagt energie het grootste deel bij, daar het verantwoordelijk is voor zo’n 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen, wereldwijd bekeken. Om de klimaatveranderingen voor een langere tijd onder controle te kunnen houden, moet het aandeel van CO2-uitstoot bij energie beperkt worden.  

Daarvoor worden 5 doelen voorop gezet bij SDG 7 en tevens is door de lidstaten beloofd om de universele toegang tot propere, betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten te verzekeren. Er is vooruitgang geboekt in de periode van 1990 tot 2010, echter de wereldbevolking blijft groeien en dus ook de vraag naar goedkope energie. Daarentegen is de economie van de wereld afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dit heeft het effect dat de uitstoot van broeikasgassen zal toenemen. Sinds 1990 is de CO2-uitstoot op de wereld gestegen met ruim 46 procent.  

De VN hebben wereldwijd het initiatief opgericht van Sustainable Energy for All (SE4ALL). Hiermee wordt de groeiende impact van energie op de economische ontwikkeling en klimaatverandering erkend. Men wil alle sectoren van de maatschappij mobiliseren om actie te ondernemen.   

Doelstelling 7 
Deze doelstelling heeft als subtitel meegekregen: ‘Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen’. 

Voor deze doelstelling zijn vastgelegd: 

  • het garanderen tegen 2030 van de universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten
  • het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix. En dit in aanzienlijke mate 
  • het verdubbelen van de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie
  • het verhogen van de internationale samenwerking om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie. Hierbij horen hernieuwbare energie, de energiedoeltreffenheid, de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie. Tenslotte moet de investering in energie-infrastructuur en schone energietechnologie worden gepromoot 
  • uitbreiden van de infrastructuur en upgraden van de technologie om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden. Hierbij moet er meer aandacht worden geschonken aan de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten in ontwikkeling. Tevens geldt het voor door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma’s

De EU wilde een reductie van 20 procent voor broeikasgassen voor 2020. Men gaf aan dat men goed op weg was om de eigen doelstellingen te halen. Echter, een aantal lidstaten liepen in die periode achter, onder meer België en Luxemburg. 
Daarnaast is de EU wereldleider op het gebied van de productie van windturbines. Zo gaven de cijfers aan dat in 2013 40 procent van de productie bij Europese bedrijven was neergelegd. De opzet is dat voor de EU tegen 2030 27 procent van haar energie uit hernieuwbare bronnen gehaald wordt. 

(Bronnen: UNRIC, SDG Nederland, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 16.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights