WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Ze zijn afgesproken door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN) en dus ook door Nederland. Zo is doel nr 1 ‘Geen Armoede’, doel nr 2 ‘Geen honger’, doel nr 3 ‘Gezondheid’, doel nr 4 ‘Kwaliteitsonderwijs’ en doel 5 ‘Gendergelijkheid’. 

Schoon water en sanitair 
Doel nr 6 spreekt over Schoon water en Sanitair. In Nederland is de toegang tot schoon water en de sanitaire voorzieningen goed geregeld. Daarom ligt de focus in Nederland meer op de waterkwaliteit en de efficiëntie van het watergebruik.  

Wereldwijd is het anders gesteld. Door een slechte waterkwaliteit en door de gebrekkige toegang tot drinkwater sterven jaarlijks zo’n 3 miljoen mensen. Van deze slachtoffers zijn de meerderheid kinderen onder 5 jaar. 

De kern van duurzame ontwikkeling is water. Watervoorraden kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan armoedebestrijding, economische groei en milieubescherming. Water draagt bij aan de bevordering van sociale welvaart en gelijkwaardige economische groei. Tevens heeft water invloed op het levensonderhoud van miljarden mensen. Hierbij gaat het om de voedsel- en energiezekerheid tot de gezondheid van de mensen en het milieu.  
Ondertussen gaat het al een stuk beter. Zo zouden sinds 1990 bijna 2 miljard mensen toegang hebben gekregen tot betere sanitaire voorzieningen. Ruim 2 miljard mensen hebben toegang tot drinkbaar water gekregen. Tevens hebben bijna 2 miljard mensen een waterleidingsysteem in huis.

Maar daarnaast hebben ruim 40 landen in 2011 te maken gehad met watertekort. Van deze landen kan in 10 landen op korte termijn de voorraad zoet water volledig uitgeput zijn. Op het moment dat de droogte en verwoestijning zal blijven toenemen, zal deze problematiek alleen maar groter worden.
Ook in Europa blijkt 16 procent geen of nauwelijks toegang te hebben tot water of wonen in een huis zonder een aansluiting op het openbare waternet.  
Als er niets zal veranderen, is de kans groot dat rond 2030 het watertekort zo’n 40 procent zal zijn. Dit komt onder meer door de groei van de wereldbevolking. Het is vrij simpel: als de bevolking groeit, groeit ook het waterverbruik. 

Doelstelling 6 
De ondertiteling van doelstelling 6 is ‘Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen’. 

Voor deze doelstelling zijn vastgelegd: 

  • zorgen voor een universele en gelijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen
  • zorgen voor toegang tot gepaste en degelijke sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen. Hierbij hoort ook dat er een einde wordt gemaakt aan openbare ontlasting. Speciale aandacht is de behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties
  • verbeteren van de waterkwaliteit. Hiervoor is het nodig dat de verontreiniging wordt beperkt, de lozing van gevaarlijke chemicaliën en materialen wordt gestopt en de uitstoot ervan wordt beperkt. Belangrijk hierbij is dat het aandeel van onbehandeld afvalwater wordt gehalveerd, naast het verhogen van recyclage en veilig hergebruik
  • het verhogen van de efficiëntie van het watergebruik in alle sectoren. Daarnaast moet het duurzaam winnen en het verschaffen van zoetwater worden gegarandeerd. Hierbij moet het aantal mensen dat last heeft van de waterschaarste verminderd worden 
  • het implementeren op alle niveaus van geïntegreerd beheer van de water hulpbronnen
  • het beschermen en herstellen van op water gebaseerde ecosystemen. Hierbij horen bergen, bossen, moerassen, rivieren, grondwaterlagen en meren

Door de groei van de wereldbevolking zal de vraag naar water ook toenemen. Hierdoor zal ook de voedingsindustrie ook steeds meer water nodig hebben. Belangrijk is daarom dat de universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen wordt verzekerd. 

UN-water (een VN-agentschap) coördineert de sensibiliseringscampagnes over water- en sanitaire voorzieningen. Tevens wordt door de organisatie de uitwisseling van informatie over waterproblematiek gepromoot. Om doelstelling 6 te kunnen bereiken, zal UN-water samenwerken met de publieke en private sector.  

(Bronnen: UNRIC, SDG Nederland, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights