RIJENS NIEUWS – Volgens de gemeente Gilze en Rijen viel de afgelopen 2 jaar de overlast van de eikenprocessierups mee. Gezien het weer, zal er – volgens de gemeente – dit jaar ook minder overlast zijn. Daarentegen neemt de gemeente verschillende maatregelen. 

De eikenprocessierups 
De officiële naam van de eikenprocessierups is Thaumetopoea processionea. Het diertje is de rups van de nachtvlinder. In Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli op veel eikenbomen behaarde rupsen vinden.  
Groepsgewijs gaan de rupsen in de nacht – dit wordt een processie genoemd – op zoek naar voedsel. Hierbij valt te denken aan eikenbladeren. Vandaar dat de rups haar naam eikenprocessierups heeft gekregen. 

De eikenprocessierups heeft microscopisch kleine, pijlvormige brandharen, die – na contact – klachten leveren, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. 

Om de klachten te voorkomen, neemt de gemeente verschillende maatregelen. Zo wordt de eikenprocessierups uit voorzorg bestreden. De opzet is dat in de gemeente Gilze en Rijen geleidelijk meer verschillende planten en bomen gaan komen. Dit gebeurt ook middels de Plantgoedactie. Deze acties zullen tevens zorgen voor meer biodiversiteit. Elke inwoner kan in de eigen tuin ook zorgen voor meer verschillende planten en bomen.  

Daarnaast is het veel beter om minder te spuiten met een biologisch bestrijdingsmiddel. Een bestrijdingsmiddel is niet schadelijk voor dieren en mensen, maar kan wel schadelijk zijn voor insecten. 
De gemeenteraad heeft vorig jaar al besloten om minder te spuiten. Dit jaar zal er maar één keer worden gespoten en op minder plaatsen. 
De gemeente Gilze en Rijen heeft op een andere pagina meer informatie gegeven over de eikenprocessierups. Hier wordt onder meer gemeld dat de gemeente in het voorjaar de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen uit voorzorg bestrijdt met natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Hiervoor wordt een gecertificeerd bedrijf ingehuurd. 

Inwoners die overlast hebben van de eikenprocessierups op gemeentegrond, kunnen dit melden bij de gemeente middels het bekende telefoonnummer en de Buiten Beheer App. Bij het melden wordt gevraagd naar het nummer van de boom, dat terug te vinden is op een gemeentelijke kaart. 
Tevens wordt aangegeven dat er meer informatie te vinden is op de site van de GGD Leefomgeving.

Tenslotte heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het Kennisplatform Processierups in 2019 opgericht. Dit gebeurde naar aanleiding van de overlast die de rups in die zomer veroorzaakte. Het secretariaat ligt bij het RIVM.  
In het Platform werken het RIVM, Kenniscentrum Eikenprocessierups, de GGD’en en Thuisarts.nl samen. De opzet van het platform is dat gemeenten, provincies en overige boomeigenaren de overlast door de eikenprocessierupsen beter beheersbaar kunnen houden. Hiervoor is een betere kennis- en informatie-uitwisseling nodig, wat gebeurt middels de site processierups.nu. Op de site kan men informatie vinden over preventie, beheer, bestrijding, afvalverwerking, monitoring en over gezondheid van mens en dier. 

(Bronnen: RIVM, Gemeente Gilze en Rijen, GGD Leefomgeving, Processierups)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights