OPINIE – Dodenherdenking op 4 mei. We staan stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar voor mij is de herdenking breder. Belangrijk is ook stil te staan bij de meer dan honderdduizenden slachtoffers van de 2 atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, de 7.000 moslims die vermoord zijn na de val van Srebrenica, de velen doden die zijn gevallen in Afghanistan, Syrië, Irak, tijdens de oorlogen in de zogenoemde koloniën, maar vooral de slachtoffers die zijn gevallen tijdens de 75 jarige bezetting van Palestina. 

Al-Naqba 
Afgelopen week kwam via LinkedIn een lijst binnen over de nagedachtenis van de 418 Palestijnse dorpen die in 1948 werden vernield door de apartheidsbezetting. 
(De lijst en cijfers zijn ontleend aan: “All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by israel in 1948”, Ed. Walid Khalidi. Berkeley: Universiteit van Californië Pers, 1991.) 

In de volgende districten werden zoveel dorpen vernield:

 • Het district Acre – 26 dorpen 
 • Het district Bisan – 29 dorpen 
 • Het district Beersheba – 3 dorpen 
 • Het district Gaza – 45 dorpen 
 • Het district Haifa — 51 dorpen 
 • Het district Hebron – 16 dorpen 
 • Het district Jaffa – 23 dorpen 
 • Het district Jeruzalem – 38 dorpen 
 • Het district Jenin – 6 dorpen 
 • Het district Nazareth – 4 dorpen 
 • Het district Ramla – 58 dorpen 
 • Het district Safad – 77 dorpen 
 • Het district Tiberias – 25 dorpen 
 • Het district Tulkarem – 17 dorpen

Hierbij ging het over niets anders dan etnische zuivering. In feite was Al-Naqba niets anders dan het resultaat van de opdeling van het Mandaat Palestina na de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde in 1948, waarbij de wereldmachten nieuwe scheidingslijnen aanbrachten. Dat kwam door de UN Resolutie 181 (The Partition Plan), waarbij Palestina ‘verdeeld’ werd (lees: Palestijns land gestolen werd) en waarbij het deel van 6 procent van de bezetters van Palestina ineens bijna 56 procent werd.   

Plan Dalet 
Hierbij was het Plan Dalet van cruciaal belang. Dit plan was dé blauwdruk voor de etnische zuivering van Palestina. De zionistische politieke en militaire leiders kwamen op 10 maart 1948 bij elkaar en keurden formeel het Plan Dalet goed. Hierin werd aangegeven welke Palestijnse bevolkingscentra het doelwit waren. Tevens werd tot in detail een blauwdruk vastgelegd van de gedwongen ontvolking en vernietiging van deze Palestijnse centra.   

Het plan riep op tot: 

 • het uitvoeren van operaties tegen vijandelijke bevolkingscentra die in of bij het verdedigingssysteem van de zionisten lagen 
 • het vernietigen van dorpen (dat wil zeggen: in brand steken, opblazen en mijnen plaatsen in het puin). Dit was specifiek bedoeld voor die bevolkingscentra die moeilijk continu onder controle te houden waren 
 • het opzetten van zoek- en controleoperaties. Hierbij waren de uitgangspunten: omsingeling, huiszoeking, vernietiging van Palestijnse krijgsmacht en verdrijven van de Palestijnen buiten de grenzen van de staat 

De Haganah – dat later de basis voor het bezettingsleger vormde – voerde de militaire operaties uit vanaf april 1948. In mei 1948 werd een officieel orgaan opgericht – het zogenoemde Overdrachtscomité – dat toezicht moest houden op de vernietiging van Palestijnse steden en dorpen, of herbevolking door Joden. Dit laatste was om te voorkomen dat de Palestijnen naar hun huizen zouden terugkeren.  

Het resultaat
Op het moment dat op 14 mei 1948 de bezettingsstaat, de apartheidsstaat, werd uitgeroepen, waren al meer dan 200 Palestijnse dorpen ontruimd, omdat de Palestijnen uit angst waren gevlucht of gedwongen werden om te verdwijnen. De cijfers van 1949 spraken over ten minste 750.000 Palestijnen die van de ene op de andere dag vluchteling werden. Vandaag de dag wordt er gesproken over 7.1 miljoen Palestijnen die ontheemd zijn sinds 14 mei 1948. (Gegevens van Imeu) 

Zo’n 400 Palestijnse steden en dorpen, inclusief levendige stedelijke centra, werden systematisch verwoest of in bezit genomen door de bezetter. De meeste steden en dorpen werden gesloopt zodat Palestijnen niet meer zouden kunnen terugkeren.
Het blijkt dat ongeveer 150.000 Palestijnen mochten blijven in de bezettingsstaat en kregen daarbij wel het staatsburgerschap, maar werden geregeerd door militair bezettingsbewind, het grootste deel van Palestijns land werd afgenomen en nog steeds worden ze onderworpen aan wijdverbreide, systematische discriminatie. Dit heet in termen van Zuid-Afrika Apartheid. 
De site Middle East Eye geeft de volgende cijfers aan: een schatting van 15.000 Palestijnen die gedood zijn; 418 steden en dorpen etnisch gezuiverd en uitgeroeid; 800.000 Palestijnen ontheemd; 74 procent van de Palestijnse bevolking is vluchteling; 5.4 miljoen geregistreerde vluchtelingen; 58 vluchtelingenkampen. 
Al-Naqba is een belangrijke herdenkingsdag, mogelijk dé belangrijkste, op de Palestijnse kalender. Men viert dit op 15 mei, de dag nadat de onafhankelijkheid van de apartheidsstaat werd uitgeroepen in 1948.  

Op 9 april 1948 vond het bloedbad van Deir Yassin plaats, waarbij ruim 100 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen werden geexecuteerd door zionistische paramilitairen. Andere bronnen geven aan dat er zo’n 230 tot 250 doden waren geteld. In ieder geval was het een moordpartij in Deir Yassin. Dit was een Palestijns dorp op slechts enkele kilometer afstand van Al Quds (Jeruzalem), waar in april 1948 zionistische paramilitaire milities onder de Arabische bewoners een slachting aanrichtten. 

Zelf ben ik geboren zo’n 10 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Het was in een huis in een wijk die aangelegd was door de Duitsers in 1941 voor het Duits personeel van vliegbasis Gilze en Rijen. Ik heb de verhalen van mijn ouders meegekregen en van de familie. Op de middelbare school koos ik bewust de kant van de Palestijnen en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Het wordt tijd dat tijdens de Dodenherdenking ook stilgestaan wordt bij het lijden van de Palestijnen, de slachtpartijen op de Palestijnen en momenten als Al-Naqba en de slachting van Deir Yassin. Duidelijk moet zijn dat de bezetting van Palestina en het vermoorden van Palestijnen nog steeds doorgaat, 75 jaar na het begin van de bezetting. 

(Bronnen: Vandaag in de Geschiedenis, RTL Nieuws, IMEU, LinkedIn, Middle East Eye, Historiek, Kenniscentrum Israel Palestina)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights