WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Ze zijn afgesproken door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN) en dus ook door Nederland. 

Sustainable Development Goals
Om deze SDG’s opgesteld te krijgen zijn over de gehele wereld duizenden organisaties en miljoenen burgers om hulp gevraagd. De SDG’s zijn gestart in 2015 en lopen door tot in 2030.
Met de 17 doelen worden 169 targets vastgelegd. Deze onderwerpen maken de doelen nog concreter. De doelen zijn het mondiale kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en klimaatcrisis. Daarnaast zijn het de opvolgers van de Millenniumdoelen (2000 – 2015).

Doel 2
Het eerste doel ging over ‘Geen Armoede’ en in het verlengde hiervan is doel 2 vastgesteld als ‘Geen Honger’. 
In Nederland komt – vergeleken met andere landen – ondervoeding nauwelijks voor. Daarom ligt bij doel 2 in Nederland de nadruk op de duurzaamheid van de voedselproductie. Tevens de impact hiervan op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de voedselverspilling. Deze laatste moet daadwerkelijk met grote stappen afnemen.  

Aan het onderwerp Voedselverspilling wordt momenteel redelijk wat aandacht besteed, onder meer door leerlingen van Porteum, die een app hebben ontwikkeld en door The Waste To Succes. 
Ondanks het feit dat er wordt gesteld dat ondervoeding nauwelijks voorkomt in Nederland, is de drukte bij de Voedselbank de afgelopen maanden, zelfs jaren, toegenomen. Bij de Voedselbanken zijn regels die toegepast worden om in aanmerking te kunnen komen om wekelijks een voedselpakket te krijgen. Dit brengt steeds vaker met zich mee, dat de regels opgerekt worden door de Voedselbank en gemeenten, en dat ‘private Voedselbanken’ ontstaan en dat er in wijken steeds meer Buurtkastjes te vinden zijn. 

Honger gekoppeld aan armoede 
Het Armoedefonds heeft op haar site informatie geplaatst over armoede. Hier wordt gemeld dat er zeker ook in Nederland armoede voorkomt. Volgens onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zouden eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, mensen met een bijstand en alleenstaanden jonger dan 65 jaar een grote kans hebben op ernstige armoede. De armoede blijkt dan het meest uit (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, problemen met de gezondheid en beperkte toegang tot het onderwijs. 
De VN heeft armoede beschreven als ‘het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften’. Bij deze armoede horen onder meer zaken als niet kunnen beschikken over (gezond) voedsel, geen gezonde huisvesting, geen toegang tot gezondheidszorg, geen geld voor een sportclub of vereniging. 

Tevens is er ook sprake van zogenoemde stille armoede, waarbij het vaak niet zichtbaar is dat mensen de huur niet meer kunnen betalen of dat kinderen zonder ontbijt de deur uitgaan.    
Doel 2 heeft de ondertiteling meegekregen: ‘Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw’. 

Doelstellingen vanuit Doel 2 (tegen 2030) 

  • een einde maken – tegen 2030 – aan honger en dan voor iedereen. Dit geldt in het bijzonder voor de arme mensen en mensen die leven in kwetsbare situaties, met inbegrip van kinderen. Tevens moet de toegang worden gegarandeerd tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel en dat het hele jaar door; 
  • een einde maken aan alle vormen van malnutritie. Hierbij hoort dat tegen 2025 wordt voldaan aan internationale doelstellingen met betrekking tot groeiachterstand en ondergewicht bij kinderen jonger dan 5 jaar. Tevens moet tegemoet worden gekomen aan de voedingsbehoeften van adolescente meisjes, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en ouderen;
  • de landbouwproductiviteit en de inkomens moeten verdubbeld worden voor kleinschalige voedselproducenten. Dit is in het bijzonder voor vrouwen, inheemse bevolkingen, familieboeren, veefokkers en vissers. Dit moet onder meer gebeuren door een veilige en gelijke toegang tot land en andere hulpbronnen; 
  • het garanderen van duurzame voedselproductie systemen en het implementeren van veerkrachtige landbouwpraktijken. Hierdoor moet de productiviteit en de productie kunnen worden verhoogd om de ecosystemen in stand te houden; 
  • tegen 2030 moet geregeld zijn hoe de genetische diversiteit in stand gehouden kan worden van zaden, cultuurgewassen en gefokte, gedomesticeerde en wilde dieren. Tevens moeten goed beheerde en gediversifieerde zaad- en plantenbanken aanwezig zijn. Daarnaast moeten de (genetische) hulpbronnen eerlijk toegankelijk zijn en billijk verdeeld  

Dit alles moet gebeuren door het verhogen van de investeringen met versterkte internationale samenwerking, het corrigeren en voorkomen van handelsbeperkingen en scheefgegroeide situaties op de wereld landbouwmarkten en het (aan)nemen van maatregelen die de correcte werking moeten garanderen van de voedsel grondstoffenmarkten. 

(Bronnen: Armoedefonds, SDG Nederland, Khamakar News Agency, lelystad.nieuws.nl)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights