WERELD – Zeventien doelen zijn geformuleerd en vastgesteld om van de wereld een betere plaats te maken in 2030. Deze 17 doelen worden Sustainable Development Goals (SDG’s) genoemd. Ze zijn afgesproken door alle 196 landen binnen de Verenigde Naties (VN) en dus ook door Nederland. 

Sustainable Development Goals
Om deze SDG’s opgesteld te krijgen zijn over de gehele wereld duizenden organisaties en miljoenen burgers om hulp gevraagd. De SDG’s zijn gestart in 2015 en lopen door tot in 2030.
Met de 17 doelen worden 169 targets vastgelegd. Deze onderwerpen maken de doelen nog concreter. De doelen zijn het mondiale kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en klimaatcrisis. Daarnaast zijn het de opvolgers van de Millenniumdoelen (2000 – 2015).

Doel 1: Geen Armoede
Als men kijkt naar de Nederlandse bevolking – vóór dat alle crises begonnen – was in 2019 6.2 procent van de bevolking dat een inkomen had onder de lage-inkomensgrens. Gezien de problemen die daarna zijn ontstaan, zoals onder meer de energiecrisis, armoedecrisis en de toeslagenaffaire, zou dit percentage vandaag de dag best wel eens hoger kunnen liggen. 

Volgens de vastgestelde doelen, is doel 1 (SDG 1) gericht op de afname van armoede in al haar vormen. Hierbij wordt gekeken naar de financiële aspecten maar ook naar de impact van de armoede op het leven van de mensen.  

In de documentatie van de 17 doelen, wordt doel 1 genoemd “Beëindig armoede overal en in al haar vormen”. Tussen 25 en 27 september 2015 was er de Duurzame Ontwikkelingstop in het hoofdkwartier van de VN in New York. Hier zijn de SDG’s besproken. Vóór de SDG’s waren er de vastgelegde Millenniumdoelstellingen (MDG’s). 
In beide doelstellingen was ‘armoede’ een terugkerend onderwerp. Voor de MDG’s was het doel om het aantal personen met een inkomen lager dan 1.25 dollar per dag te halveren tussen 1990 en 2015.
Echter dat doel is niet (compleet) gehaald, daar vandaag de dag nog steeds genoeg armoede is. Dus kwamen de VN met een ambitieuzer plan en dat is de armoede in al haar vormen en overal ter wereld uit te roeien. 

Volgens de gegevens van het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zijn er op de wereld nog zeker 1.2 miljard mensen die met minder dan 1.25 dollar per dag moeten kunnen overleven. Deze mensen leven met name in ontwikkelingslanden, onder meer Democratische Republiek Congo (bijna 90 procent) en Burundi (ruim 80 procent). 
Middels de SDG’s worden de lidstaten opgeroepen met beleid te komen en in gebruik te nemen – zowel nationaal, regionaal als internationaal – om de armoede tot een minimum te beperken.  

Europa
Maar ook in Europa komt armoede voor. De officiële statistiekorganisatie van Europa, Eurostat, heeft hiervoor een bepaalde statistiek ontwikkeld. Zo blijkt dat Roemenië en Bulgarije het hoogste risico op armoede hebben, terwijl ook Nederland, Noorwegen en de Tsjechische Republiek hoog op de lijst staan. Overigens zijn de cijfers van 2013. Maar het betekent wel dat zo’n 25 procent van de Europese bevolking (ruim 112 miljoen mensen) het risico loopt om in armoede te leven. De statistieken van de Federale Overheidsdienst voor Economie (België) liet zien dat het armoederisico de afgelopen 5 jaar rond de 15 procent schommelde.   

Doelstellingen vanuit Doel 1 (tegen 2030) 

  • extreme armoede voor alle mensen wereldwijd tegen 2030 uit te roeien. Hier gaat het dan om de mensen die met minder dan 1.25 dollar per dag moeten leven; 
  • daarnaast het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden dat leeft in armoede tegen 2030 minstens tot de helft terug te brengen;
  • implementatie van nationaal toepasbare beschermingssystemen en maatregelen voor iedereen, zeker voor de armen en kwetsbaren;  
  • zorgen voor gelijke rechten voor alle mannen en vrouwen – in het bijzonder de armen en kwetsbaren – op economische middelen, met toegang tot allerlei zaken die hierbij horen; 
  • weerbaarheid opbouwen van armen en kwetsbaren en de kwetsbaarheid voor klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen te beperken;
  • zorgen voor aanzienlijke mobilisatie van middelen;  
  • creëren van solide beleidskaders op nationaal, regionaal en internationaal niveau;

Alles moet gericht zijn op het uitroeien van de armoede. Op de site van SDG Nederland is nog veel meer te lezen, zeker over zaken om mee te kunnen doen, als persoon, organisatie, gemeente of andere instelling. 

(Bronnen: SDG Nederland, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.04.2023

2 gedachte over “Doel 1 (Geen Armoede) van de 17 doelen om de wereld te verbeteren”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights