RIJENS NIEUWS – In 2022 heeft de gemeente Gilze en Rijen het project over de vernieuwing van het stationsgebied in Rijen stilgelegd. Dit werd gedaan om nieuwe afspraken te maken met het Rijk en de provincie Brabant over de opzet en de begroting van het project. Nu zijn er nieuwe principeafspraken gemaakt tussen het Rijk, de provincie en de gemeente over de opzet en de financiering van het project. 

Project hervatten 
Met deze principeafspraken is de basis gelegd om verder te gaan met de plannen om de omgeving van het stationsgebied te vernieuwen. Daarom heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om het project te hervatten.  
Volgens wethouder Merijn Scheifes gaat het project over de veiligheid op en langs het spoor, de leefbaarheid in Rijen en veilig reizen met de trein. Dit laatste is van groot belang daar er in de toekomst meer treinen gaan rijden. De gemeente, het Rijk en de provincie geven aan dat het urgent is om de knelpunten op en langs het spoor op te lossen. 

Onderdelen van het project om de stationsomgeving te vernieuwen zijn onder meer: nieuwe perrons aan beide zijden van het spoor, vervangen van een overweg en station overpad door een onderdoorgang, nieuwe toegangen voor het station, fietsenstallingen aan beide zijden van het spoor, aansluiting van de snelfietsroute Tilburg – Breda op het station, geluidschermen, aansluiting van Stationsstraat, Julianastraat, Karel Doormanstraat en Constance Gerlingsstraat op de onderdoorgang. 

Overwegveiligheid 
Volgens de afspraak is dat er een onderdoorgang gaat komen voor het langzaam verkeer. Dit is voor vervanging van de overweg aan de Julianastraat en het station overpad. Hierdoor zal een ongehinderde verbinding tussen Rijen Noord en Rijen Zuid ontstaan en meer overwegveiligheid. Doordat de onderdoorgang gaat worden voor het langzaam verkeer, zal de onderdoorgang smaller en minder diep worden. Volgens het college past deze oplossing beter bij de beschikbare ruimte in de stationsomgeving en bespaart het geld. 

Voor een betere brandweerzorg voor Rijen Zuid zullen er verschillende brandweerroutes gaan komen. Dit heeft te maken waar de melding vandaan komt. Bij de hervatting van het project zullen de routes uitgewerkt worden.   
Tevens is met de drie partijen afgesproken dat niet alleen de gemeente de meerkosten gaat betalen, maar dat er een evenwichtige kostenverdeling voor de totale projectkosten is afgesproken. 

Het is nu wachten op de gemeenteraad. Als deze akkoord gaat, dan wordt het proces hervat en gaat het ontwerpteam aan het werk met het ontwerp van de onderdoorgang voor het langzaam verkeer. Ook kan de gemeente het bestemmingsplanproces hervatten. Hierbij wordt gekeken of aanvullende onderzoeken nodig zijn en worden alle zienswijzen opnieuw bekeken. Het is mogelijk dat er andere reacties gaan komen. Tenslotte kan de gemeenteraad besluiten om het bestemmingsplan vast te stellen. 

(Bron: Gemeente Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights