Verkiezingen

En weer zijn we een stapje dichter bij de verkiezingen van 15 maart gekomen. Verkiezingen voor de Provinciale Staten en verkiezingen voor de Waterschappen. Ondertussen zijn de partijen van FvD, VVD, PVV en GroenLinks voorbij gekomen bij het voorstellen van de 17 partijen voor Flevoland. Vandaag lijst 5, de oudste partij in Flevoland. Nogmaals om het duidelijk te maken: dit is geen Kieswijzer of een Kieskompas.

CDA Flevoland 
Begin van de 20e eeuw was de voorloper van het CDA, de AR, vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Urk. Op dit moment zit het CDA met drie leden in de Provinciale Staten van Flevoland, met Johan van Slooten als fractievoorzitter. 

Bij de verkiezingen voor de Staten op 15 maart zal de partij meedoen onder lijstnummer 5, met 22 kandidaten en Marian Uitdewilligen als lijsttrekker. De huidige fractievoorzitter, Johan van Slooten, staat op nummer 2. 

Uitdagingen
Volgens de site van de provincie is het CDA sinds de vorming van de provincie Flevoland onafgebroken vertegenwoordigd geweest in de Provinciale Staten én in het college van Gedeputeerde Staten. Een partij met geschiedenis, maar ook een die oog heeft voor de toekomst. 

Het CDA geeft aan dat in de komende 10 tot 20 jaar de provincie voor grote uitdagingen staat. Hierbij valt te denken aan klimaat, energie, landbouw en woningbouw. Deze uitdagingen wil de partij aangaan samen met de inwoners van Flevoland. 

Standpunten
De partij CDA Flevoland heeft niet ‘in het kort’ een aantal speerpunten aangegeven. Op de site van de partij zijn de standpunten op alfabet in te zien, naast het verkiezingsprogramma 2023-2027, “Samen maken we Flevoland mooier”. 

Over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt aangegeven dat het CDA voor kan zijn, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, zoals geen uitkoop van boeren, een maximaal aantal vliegbewegingen, geen grote vliegtuigen, geen vrachtverkeer, geen nachtvluchten.  

Voor de partij neemt de Oostvaardersplassen een bijzonder plaats in de Flevolandse natuur in. Aangezien het terugbrengen van het aantal grote grazers nog niet is afgerond, kan er geen begin worden gemaakt met de ontwikkeling van nieuw beleid voor dit gebied. 

Het CDA is van mening dat iedereen moet kunnen wonen in Flevoland, zowel starters, blijvers als senioren. Dat betekent dat er naast voldoende koopwoningen, ook voldoende sociale huurwoningen nodig zijn. Wachtlijsten van 8 jaar zijn onacceptabel.

(Bronnen: Gemeente Lelystad, Provincie Flevoland, CDA Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.02.2023  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights