OPINIE – September 2022 heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gegeven. De opdracht gaat om de aanbesteding voor de aanschaf van 2.000 flexwoningen. Deze mededeling komt van de site van de Rijksoverheid. 

Flexwoningen
Opvallend in het geheel is dat er staat ‘de aanschaf’ van 2.000 flexwoningen en dat er niet staat ‘de bouw’ van 2.000 flexwoningen. Het zou dus zo maar kunnen zijn, dat het ministerie geld beschikbaar heeft voor de flexwoningen, maar dat de gemeenten zelf moeten gaan bouwen. Bij dit laatste moet de gemeente dus ook nog de bouw gaan financieren. Hoe wordt dan de aanbesteding hier in het verhaal geplaatst?  

Het nieuws van de Rijksoverheid gaat verder met de mededeling dat de aanbesteding moet regelen dat de bouwcapaciteit van flexwoningen wordt verhoogd en versneld. Op die manier zou de Rijksoverheid met spoed een woning kunnen aanbieden aan iedereen die een woning zoekt. Maar klopt dit wel? 
Tevens zou men vanuit de corporatiesector een grotere aanbesteding gaan voorbereiden om de bouwcapaciteit verder te verhogen en te versnellen. 

Het Rijksvastgoedbedrijf start de aanbesteding van flexwoningen, waarna de corporaties na de inkoop van woningen, deze gaan afnemen bij het Rijksvastgoedbedrijf. Net als in andere portefeuilles – zoals mondkapjes in de periode van de pandemie veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus – is het ministerie van mening dat grootschalige inkoop via 1 vastgoedorganisatie mét inkoopexpertise de mogelijkheid om te standaardiseren. Hierdoor zouden de levertijden verkort kunnen worden. 

Minimaal 37.500 flexwoningen tot en met 2024
De Overheid heeft de doelstellingen uit het programma Woningbouw versneld en de realisatie verhoogd tot zo’n 37.500 flexwoningen in de periode 2022 – 2024. Dit zou volgens de Overheid moeten inhouden dat er in 2022 7.500 woningen moeten komen, in 2023 15.000 woningen en in 2024 15.000 woningen. 
Tevens zijn voor deze plannen afspraken gemaakt met medeoverheden ofwel lagere overheden, zoals de gemeenten. Hierbij gaat het dan over het beschikbaar stellen van locaties en het gereed maken voor de bouw van de flexwoningen. 

Gemeente Breda 
Maar denken de gemeenten en de provincies wel hetzelfde als de minister? Gedeputeerde van Ruimte en Wonen in Noord-Brabant, Erik Ronnes, heeft aangegeven dat het aantal bouwvergunningen en het aantal woningen dat in aanbouw is, is teruggelopen. Dit zal volgens de gedeputeerde resulteren in het feit dat de groei nog niet tot 10.000 woningen zal komen. Inderdaad geeft Erik Ronnes ook aan – om in de buurt van 14.000 woningen te kunnen komen – de bouw van flexwoningen dé oplossing zal zijn. 
Het blijkt zo te zijn, dat er zo’n 500 flexwoningen gaan komen in de gemeente Breda. Dit zullen tijdelijke huurwoningen worden op de locaties Bredestraat in Haagse Beemden (180), Donkerstraat in Teteringen (100) en de Stadionstraat tegenover Stada Stores (200). 

Gemeente Tilburg 
Ook in de gemeente Tilburg zijn drie locaties bekend gemaakt voor de bouw van flexwoningen. Dit zijn de locaties Dokter Bloemenlaan (175), de Bijsterveldenlaan (102)  en Laarveld Oost (58). Volgens de gegevens zou het dus gaan om 335 woningen voor maximaal tweepersoonshuishoudens. Deze flexwoningen moeten nog in 2023 worden opgeleverd. 
Deze flexwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers, zoals studenten, starters op de woningmarkt en mensen die uit een scheiding, faillissement of zorginstelling komen. Daarnaast is maximaal 50 procent op de locatie Dokter Bloemenlaan voor ontheemden uit Oekraïne en statushouders; voor de locatie Bijsterveldenlaan is dat maximaal 40 procent. 

Zoals in Breda zullen de woningen op de locaties in Tilburg voor 15 jaar gebouwd gaan worden. In Breda krijgen de locaties dan de huidige status weer terug en in Tilburg worden de woningen weer verplaatst. In Tilburg kunnen de woningcorporaties voor iedere locatie apart een omgevingsvergunning aanvragen. De vergunningen zullen dit voorjaar ter inzage komen te liggen, zodat de bouw van de woningen nog in het najaar wordt gestart.  

Gemeente Harderwijk 
Hoe anders is het in de gemeente Harderwijk. De fractie van de VVD in de gemeente heeft aan het college vragen gesteld. Volgens de lokale VVD moet Harderwijk alle mogelijkheden aangrijpen voor de bouw van flexwoningen. Er zijn in de gemeente nog geen locaties aangewezen.  
Er is vanuit het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gekomen voor 2.000 flexwoningen, naast het feit dat de branchevereniging Aedes een inkooptraject voor woningcorporaties is gestart om 8.000 flexwoningen in te kopen.   
Maar de toewijzing van de juiste locaties is een groot probleem. In 2020 heeft de VVD al een motie ingediend voor een onderzoek naar mogelijke locaties voor flexwoningen. In 2022 heeft de toenmalige wethouder gemeld dat er nog steeds geen locaties waren toegewezen. 

De VVD heeft hierover afgelopen week vragen gesteld aan het college. Tevens wil de fractie weten of de beide woningcorporaties, UWoon en Omnia Wonen, in contact staan met het Rijksvastgoedbedrijf voor de aankoop van de flexwoningen. Tevens wil men weten of de corporaties meedoen aan de gezamenlijke inkoop van flexwoningen via Aedes.  

Bouwen, bouwen, bouwen
In oktober 2021 gaf toenmalig demissionair premier Mark Rutte steeds maar aan ‘Bouwen, bouwen, bouwen’. Het uitgangspunt was 1 miljoen woningen tot 2030. Dat zou dus gemiddeld zo’n 125.000 woningen per jaar worden. Hierbij ging het toen niet om de flexwoningen, zoals het lijkt uit de stukken. 

De gedeputeerde van Brabant gaf aan dat er een afspraak is met het Rijk voor 130.000 woningen tot en met 2030. Omgerekend zou dit 16.250 woningen per jaar zijn. Volgens de berekening van de provincie wordt echter gesproken over 14.500 woningen. Daarnaast moet men rekening houden met afbraak / sloop van woningen, waadoor het netto aantal in totaal 120.000 woningen zal worden. Maar ook dat aantal is volgens de gedeputeerde niet haalbaar, omdat het aantal bouwvergunningen en het aantal woningen dat in aanbouw is genomen, lager is dan de getallen die zijn aangegeven. De groei zal daarom in 2023 nog geen 10.000 woningen worden. 
Dit betekent dat Nederland gewoon achter blijft lopen met het aantal opgeleverde woningen. 

(Bronnen: Rijksoverheid, tilburg.nieuws.nl, Harderwijker Courant, Onafhankelijke Burger Journalistiek, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 15.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights