TETERINGEN – Volgens de gemeente Breda bestaat er geen ideale plek om tijdelijke woningen neer te zetten. Maar aangezien er flink wat woningen nodig zijn in Nederland, dus ook in Breda, gaat de gemeente de komende twee jaar 750 tijdelijke woningen realiseren binnen de gemeentegrens. 

Teteringen 
Half januari zijn de betrokken bewoners van de Donkerstraat in Teteringen bijgepraat, want er zullen toch zo’n 100 tijdelijke woningen in deze straat / buurt gaan komen. Het bijpraten gebeurde tijdens 2 inloopbijeenkomsten in de Dorpsherberg in Teteringen. Hierbij was het de bedoeling om de betrokkenen over de noodzaak van de komst van de tijdelijke woningen te informeren. Hierbij gaat het onder meer om tijdelijke woningen voor statushouders en mensen onder sociaal toezicht. 

De projectleider van de gemeente, Erwin van der Meer, erkende dat de Donkerstraat geen ideale plaats is voor de tijdelijke woningen, maar dat zijn alle drie locaties niet, omdat de woonbestemming ontbreekt. Maar het blijkt grond van de gemeente te zijn, er zijn voorzieningen in de buurt en er kan snel gebouwd gaan worden. Volgens de gemeente wordt het bestemmingsplan niet aangepast, maar krijgt het een ontheffing. Na 15 jaar zullen alle aangewezen plekken de oorspronkelijke bestemming terugkrijgen. 
De helft komt beschikbaar voor alle woningzoekenden. Omwonenden zijn bezorgd over de leefbaarheid, daar er veel hulpbehoevende ouderen en kwetsbare jongeren in de wijk wonen. Daarnaast is er ook een schutterij in de buurt en wat zal dat doen met oorlogsvluchtelingen? 

Breda
Ondertussen is de woningvoorraad in Noord-Brabant toegenomen met ruim 13.000 woningen in 2022. De groei in 2021 was net geen 13.000. Dit betekent dat twee jaar achter elkaar de voorraadgroei op het hoogste niveau ligt in 25 jaar. 
Met het Rijk is afgesproken dat tot en met 2030 er ruim 130.000 nieuwe woningen gebouwd zouden gaan worden; gemiddeld is dat zo’n 14.500 woningen per jaar. Als men rekening houdt met sloop, dan worden – netto gezien –  ongeveer 120.000 woningen aan de voorraad toegevoegd.  

Volgens gedeputeerde van Ruimte en Wonen, Erik Ronnes, zijn er wel donkere wolken. Het aantal bouwvergunningen en het aantal woningen dat in aanbouw is genomen, is flink teruggelopen. Volgens de gedeputeerde zal dit inhouden dat de groei in 2023 zal uitkomen op nog geen 10.000 woningen. 

Om toch in de buurt van de 14.000 woningen te komen, is volgens Erik Ronnes de bouw van flexwoningen dé oplossing. De provincie zal samen met de Brabantse gemeenten inzetten op extra woningen via diverse flexconcepten in heel Brabant. Tevens zal de provincie oog hebben voor het feit dat het bouwen niet alleen draait om aantallen, maar zeker ook bij betaalbaar bouwen en nieuwe woonvormen. Hierbij valt onder meer te denken aan collectieve woonvormen, zoals voor de sterk groeiende groep senioren.  

Het blijkt nu zo te zijn dat op drie verschillende locaties in de gemeente Breda in totaal 500 tijdelijke woningen gaan komen. In januari werd gemeld dat de gemeente en de woningcorporaties een onderzoek zijn gestart naar de haalbaarheid van het bouwen van deze tijdelijke woningen. Tevens werd gemeld dat dit huurwoningen zouden zijn. De tijdelijke huurwoningen zouden dan gebouwd moeten gaan worden aan de Bredestraat in Haagse Beemden (180), Donkerstraat in Teteringen (100) en de Stadionstraat tegenover Stada Stores (200). 

(Bronnen: Dorpsraad Teteringen, Breda Vandaag) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.02.2023

2 gedachte over “<strong>Bouwen in de regio Breda is hard nodig</strong>”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights