GOIRLE – De gemeente Goirle is (veel) meer kwijt aan sociale uitgaven dan gemeenten die ongeveer even groot zijn, zoals Oisterwijk, Dongen en Gilze en Rijen. Maar waarom dat zo is, is niet duidelijk te krijgen. Ook het college – dat een vergelijking heeft gemaakt – kan geen duidelijk antwoord geven. 

Zoeken naar antwoorden 
De wethouder van Welzijn, Janneke van den Hout (D66), geeft ook aan dat er (nog) geen verklaring te vinden is, die de vinger op de zere plek kan leggen. In de portefeuille van de wethouder zit onder meer WMO, Schuldhulpverlening en vroegsignalering, Armoedebeleid en minimabeleid, Inburgering, Programma Grip op sociaal domein.   
Nu worden – volgens de wethouder – Goirlenaren iets ouder en zijn iets hoger opgeleid. Het is mogelijk dat ze daardoor langer en sneller een beroep doen op de voorzieningen uit de WMO, zoals huishoudelijke hulp of een traplift. Maar dit zou geen afdoende verklaring zijn. Tevens hanteert de gemeente Goirle geen ruimhartiger beleid.  

Aanbevelingen
De wethouder benadrukt nogmaals dat de gemeente niet té veel uitgeeft binnen het sociaal beleid; wel meer, maar niet per se te veel. Het college wil ook niet spreken over een bezuinigingsoperatie, maar gewoon van een kostenafvlakking. Het college zal met deze afvlakking 18 aanbevelingen aan de raad voorleggen. Echter als alle aanbevelingen worden overgenomen, is en blijft het sociaal domein in Goirle flink aan de prijs. 

Zo denkt het college aan het kleiner maken van de groep die aanspraak kan maken op de bijzondere bijstand. Mensen die gebruik maken van deze bijstand, zitten op zo’n 120 procent van het sociaal minimum. Het college denkt hierbij om dit terug te brengen naar 110 procent. 
Het inkomensafhankelijk maken van de huishoudelijke hulp binnen de WMO is wettelijk niet toegestaan. Echter bij een intakegesprek, wordt wel gevraagd om eens te kijken of het mogelijk is om zelf hulp te zoeken. 

Daarentegen gaf de gemeente op 24 januari op haar site aan dat het niet lukt om direct huishoudelijke ondersteuning te geven aan iedereen die het nodig heeft. Dit komt omdat door personeelstekort zorgaanbieders hun afspraken met de gemeente niet altijd na kunnen komen. Volgens de gemeente komen hierdoor nieuwe cliënten op een wachtlijst te staan. Daarnaast zullen cliënten die reeds gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning, meestal geen vervanging krijgen als de vaste hulp ziek is of vervanging heeft.  
De gemeente gaf toen ook aan dat ze de zorgaanbieders wil helpen met het zoeken naar oplossingen. Tevens samen te werken om de beschikbare hulp goed en eerlijk te verdelen. 

Begin deze maand meldde de gemeente Goirle dat het versterken van het netwerk van vrijwilligers ook een oplossing zou kunnen zijn. Hierbij valt ook te denken aan een platform waarop zorgaanbieders en vrijwilligers elkaar beter kunnen vinden.
Tevens zou het ook helpen als de zorg slimmer in regionaal verband aanbesteed en ingekocht zou worden. 

(Bronnen: Gemeente Goirle, BD, ED) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights