ALMERE – Het punt van de jeugdcriminaliteit is een belangrijk punt in de gemeente Almere. Het is een punt van grote aandacht en de gemeente wil voorkomen dat de jongeren van Almere in de georganiseerde misdaad terecht komen. De gemeenteraad heeft deze week in haar vergadering aandacht aan het punt geschonken

Nieuwe Veiligheidsstrategie 
De gemeente Almere werkt momenteel aan een nieuwe Veiligheidsstrategie. Tijdens de Politieke Markt van donderdag 16 februari stond op de agenda van de gemeenteraad het onderwerp ‘Raadsvoorstel Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026 (23042)’. Daar wordt in het voorstel aan het college van Burgemeester en Wethouders gesproken over het feit dat de raad kennis heeft genomen van het definitieve concept en dat de raad de voorgestelde focus in de aanpak van de veiligheidsproblemen ondersteunt. 
Tevens worden de gekozen prioriteiten door de raad herkend als thema’s die urgentie hebben. Deze prioriteiten zijn de georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en cybercrime en maatschappelijke onrust. 

Tijdens de bespreking was sectorhoofd Ben Nassir Bouayad van de politie Flevoland aanwezig bij de gemeenteraad. Volgens hem moet de komende jaren de aandacht in Almere liggen op het voorkomen dat jongeren in de georganiseerde misdaad belanden. Nu het nog kan – volgens de heer Bouayad – moet daar de rem op gezet worden. In de bespreking gaf het sectorhoofd zijn zorgen aan en gaf een antwoord op de vragen van de raadsleden. Dit was een bijeenkomst in het kader van de nieuwe veiligheidsstrategie. Eén van de prioriteiten van de gemeente is het voorkomen van jeugdcriminaliteit. 

Ook burgemeester Ank Bijleveld gaf aan dat het zorgelijk is, als men kinderen van 13 jaar rond ziet fietsen met pakjes drugs. Er wordt gewerkt aan een aanpak om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Dit gebeurt gezamenlijk door de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie. Volgens burgemeester Bijleveld is het van belang om deze jongeren in beeld te krijgen om daarna hard op te kunnen treden. Sectorhoofd Bouayad van de politie is van mening dat men moet proberen te voorkomen dat jongeren in de verleiding komen om af te zakken in de criminaliteit. Hiervoor is een integrale aanpak nodig. 

Volgens de politie zouden de problemen vooral voorkomen in de wijken Stedenwijk en Almere Haven. Ondermijning zou veel voorkomen, tevens is er een hoge werkloosheid en is er sprake van huiselijke problemen. De politie meent dat dit allemaal risicofactoren zijn die kunnen leiden tot criminaliteit.    

Een duidelijke definitie van ondermijning is lastig te geven. Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij een vervaging van de grenzen ontstaat tussen de bovenwereld en de onderwereld. Hierbij richten criminelen bedrijven op, vragen vergunningen aan en kopen panden. Echter hiervoor is de hulp nodig van de bovenwereld. Er valt dan te denken aan een makelaar, een autoverhuurbedrijf, een administratiekantoor en een notaris. Op deze manier kan men ondermijning zien als een constant gebeuk van de georganiseerde criminaliteit op de samenleving. Hierdoor kan de maatschappij verzwakken.     

Wat er gemist wordt in zo’n Veiligheidsstrategie is wat de gemeente zichtbaar gaat doen, aan de risicofactoren, zodat jongeren in de criminaliteit kunnen belanden. Werkeloosheid kan aangepakt worden door te zorgen dat jongeren iets te doen hebben, zodat ze uit de handen van criminelen blijven. Huiselijk geweld is aan te pakken, als men maar juist, rustig en op tijd reageert op de seinen die worden afgegeven. Ondermijning moet men zien, de vraag is alleen hoe men daarop gaat reageren. 

(Bronnen: Gemeente Almere, 1Almere, Omroep Flevoland, Politie) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights