NIJMEGEN – De zorgorganisatie Pluryn heeft eind januari aangegeven dat de jeugdactiviteiten al geruim langere tijd verliesgevend zijn. Dit komt door niet-kostendekkende tarieven in een aantal regio’s. Daarnaast zijn er oplopende personeelslasten door de noodzakelijke inzet van personeel wat niet in dienst is, stijgende energiekosten en een dalende bedbezetting.  

Hogere tarieven 
Om uit het zware weer te kunnen komen, zal de zorgorganisatie hogere tarieven moeten gaan vragen aan de gemeenten. Dit zal inhouden dat de specialistische zorg nóg duurder zal gaan worden. 
De zorgorganisatie Pluryn verzorgt een deel van de Jeugdzorg voor veel Nederlandse gemeenten. Volgens de regionale media is de organisatie – met het hoofdkantoor in Nijmegen – een grote speler op de zorgmarkt. Zo heeft ze zo’n 400 locaties, 6.000 medewerkers, 7.000 cliënten en een geschatte jaaromzet van 400 miljoen euro. 

De zorg bestaat uit specialistische Jeugdzorg voor kinderen en jongeren met meervoudige, complexe zorg- en ondersteuningsvragen. Heel vaak gaat het dan om jongeren in zeer kwetsbare posities. 
De helft van de omzet van de organisatie gaat om in de hoogspecialistische Jeugdzorg. Bedoeld wordt dat kinderen / jongeren met complexe gedragsproblemen voor langere tijd intern behandeld worden. Hiervoor heeft Pluryn zo’n 1.100 bedden en is daarmee de grootste aanbieder. 

Financiële problemen 
Veel zorgaanbieders en andere – zorgorganisaties hebben last van (hoge) personeelskosten. Om dit een beetje te kunnen oplossen, moeten vaak en steeds vaker dure zzp’ers ingehuurd worden. Voor Pluryn was dit een extra kostenpost van 40 miljoen euro. Daarnaast zijn de energiekosten 5 miljoen hoger uitgevallen dan berekend.   
Bij de specialistische Jeugdzorg speelde nog iets meer en dat was dat de bedbezetting 70 procent lager was uitgevallen dan begroot. Dit komt onder meer door het beleid om steeds meer cliënten niet op te nemen, maar thuis te behandelen.  

Om de kosten enigszins op te kunnen vangen heeft de zorgorganisatie Pluryn de Hoenderloo Groep in 2020 reeds gesloten. Hier werden zo’n 170 jongeren behandeld. Maar de daling zet zich verder door, waardoor de inkomsten nog verder zullen afnemen. Hierbij komt dan het tweede probleem om de hoek kijken en dat is het specialistische personeel. Dit personeel is moeilijker af- en op te schalen.  
Tevens is Pluryn in gesprek met de belangrijkste gemeenten in Utrecht, Overijssel, Gelderland en Flevoland om de tarieven te verhogen – voor een totaal van 4 miljoen – maar de gemeenten staan daar nog niet op te wachten. 
Maar de trend tegenwoordig is kleinschalige Jeugdzorg. Volgens het Rijk, de gemeenten en de sector moet de specialistische Jeugdzorg kleinschaliger worden. Dit zou beter voor de jongeren zijn en door de kleinere groepen zou het aantal incidenten verminderen. Daarom zouden er minder vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn. Daarnaast zou het wel meer begeleiding per kind betekenen en dus zou de zorg weer duurder worden.  

Dat betekent dat de zorg voor de gemeenten weer duurder zal gaan worden en dus zijn de gemeenten van mening dat het Rijk méér moet bijdragen. Maar juist in 2015 heeft het Rijk de financiering van de Jeugdzorg overgedragen naar de gemeenten. Daar zijn 42 zorgregio’s uitgekomen, die allemaal met de zorgaanbieders moeten onderhandelen over wat voor aanbod er is en wat de bijbehorende tarieven zijn. Er zitten veel verschillen tussen de zorgaanbieders, wat weer voor een berg aan administratie zorgt. 

(Bronnen: Pluryn, De Stentor, Gelderlander) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 20.02.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights