ERMELO –  In de periode voor september 2020 was er een bestuurlijke crisis in de gemeente Ermelo. Er werd aangenomen dat dit speelde rond de toenmalige burgemeester, maar inwoners van Ermelo zijn in die tijd naar de rechter gestapt. Men wilde de onderste steen boven krijgen en weten of wethouders en fractievoorzitter een kwalijkere rol hadden gespeeld dan tot dat moment bekend was. 

Klankbordgroep
De rechter oordeelde op de eis voor meer openbaarheid van de inwoners van Ermelo dat geheime gespreksverslagen openbaar gemaakt moesten worden. 
De lokale media sprak in september 2022 over het feit dat de gemeenteraad mogelijk alsnog verslagen openbaar zou moeten maken. Hierbij ging het over vertrouwelijke gesprekken die zouden zijn gevoerd rond het functioneren van de voormalige burgemeester. Dit zou dan de uitspraak geweest zijn van de Rechtbank Gelderland. 

Het Initiatief Bestuurlijk Ermelo had de eis de stukken openbaar te maken ingediend bij de rechtbank. Hierbij zou het draaien om gesprekken die een klankbordgroep had gevoerd met wethouders, burgemeester, gemeentesecretaris en de Commissaris van de Koning. Deze klankbordgroep was ingesteld door de gemeenteraad. 

Volgens de rechtbank waren er geen rechtmatige gronden om de documenten geheim te houden. Op dat moment kreeg de gemeenteraad de eis om een nieuw besluit te nemen over het openbaar maken van de stukken. De gemeenteraad heeft daarentegen aangegeven dat het openbaar maken van de stukken, mensen zou kunnen schaden, met name de voormalig burgemeester.  
Nu blijkt uit de media dat buiten de gemeenteraad om, de fractievoorzitters meerdere  vertrouwelijke gesprekken hebben gevoerd over het functioneren van de voormalig burgemeester, die op 28 oktober 2020 zelf opstapte. Hij was van mening dat zijn positie onhoudbaar was geworden en dat hij een jaar lang het middelpunt van de aandacht was geweest. 

Initiatief Bestuurlijk Ermelo, 3 kritische burgers, heeft verzocht om duidelijkheid over het feit of dat alles aan de burgemeester lag, of dat het ook bij de wethouders en fractievoorzitters heeft gelegen. Dit zou moeten blijken uit de verslagen. Volgens de rechter moest alles openbaar worden gemaakt, maar de raad verstrekte niet alle documenten. Tevens had de gemeenteraad besloten om het vonnis van de rechtbank aan te vechten bij de Raad van State. Hiervoor is reeds een bedrag van 25.000 euro vrijgemaakt.   
Bij de Rechtbank Gelderland waren verslagen van 2 gesprekken vertrouwelijk ingediend, waarbij gemeld werd dat er niet meer documenten waren. Na de opdracht van de rechter om beter te zoeken, blijken er daadwerkelijk méér documenten te zijn. Deze vertrouwelijke documenten zijn per gesloten envelop bij de rechtbank ingediend. Waarbij expliciet werd gemeld dat alleen de hoogste bestuursrechter de stukken in mag zien.

Geheim houden
Volgens de gemeente Ermelo wordt er verzocht om de documenten geheim te mogen blijven houden, daar dit zeer belangrijk is voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Openbaar maken zou dan ook alles laten zien over de zogenoemde klankbordgesprekken die fractievoorzitters periodiek hebben met de burgemeester. Tevens zou het openbaar maken van stukken het goed functioneren van de gemeenteraad belemmeren, als de burgemeester en gemeenteraadsleden er niet meer op kunnen vertrouwen dat gedeelde zaken ook niet vertrouwelijk blijven.

(Bronnen: De Stentor, Ermelo’s Weekblad, AD) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights