MEPPEL – De Gezondheidsraad schreef op 22 september 2020 op haar site dat er in Nederland een wettelijke norm bestaat voor de spreiding van spoedzorg in ziekenhuizen. Het artikel geeft aan dat vrijwel alle inwoners van Nederland binnen 45 minuten met een ambulance de spoedeisende hulp in een ziekenhuis moeten kunnen bereiken. De minister voor Medische Zorg en Sport had het verzoek bij de Gezondheidsraad neergelegd om na te gaan of er een wetenschappelijke onderbouwing was voor de norm. 

De 45-minutennorm  
De minister voor Medische Zorg en Sport had het verzoek aan de Gezondheidsraad in maart 2019 gedaan, waarna 1.5 jaar later de Gezondheidsraad met haar advies kwam. Het rapport was getiteld ‘45-minutennorm in de spoedzorg’ (Nr. 2020/17, Den Haag, 22 september 2020). Het rapport meldt in de Samenvatting dat in Nederland de 45-minutenzorg wordt gehanteerd in het kader van de spreiding en de beschikbaarheid van de acute zorg. De Gezondheidszorg geeft hier expliciet bij aan, dat dit géén prestatienorm is. Maar dat de norm inhoudt dat een SEH (Spoedeisende Hulp) niet mag sluiten als het aantal inwoners dat bij een spoedgeval niet binnen 45 minuten per ambulance deze afdeling niet kan bereiken door de sluiting. 
Maar volgens de Gezondheidsraad bestaat er geen medisch wetenschappelijke onderbouwing voor de 45-minutennorm in relatie tot de uitkomst van de zorg. Het is niet alleen van belang dat de patiënt op tijd in een ziekenhuis is, maar zeker ook op de juiste plaats. Dit kan inhouden naar de dichtstbijzijnde SEH en in andere gevallen is dat een specialistische afdeling in een ziekenhuis. Daarom is het advies om de invulling van de spreidingsnorm breder te bekijken of wel bij spreiding van de ziekenhuizen te kijken naast de factor tijd ook naar de factor van de benodigde expertise in ziekenhuizen en regio’s.   

‘Gevoelige’ SEH 
Deze week kwam minister Kuipers middels een Kamerbrief met de opmerking dat de 45-minutennorm niet kan voorkomen dat een zogenoemde ‘gevoelige’ SEH gesloten moet worden. De opmerkingen van de minister kwamen naar aanleiding van de sluiting van de SEH in Meppel.  

In de regionale media wordt de opmerking van de minister iets meer genuanceerd. Zo geeft Zorgbelang Drenthe aan dat de SEH van het ziekenhuis Isala, locatie Meppel, in februari en maart ‘s nachts gesloten is wegens personeelstekort. De acute en spoedeisende zorg schijnt overgenomen te zijn door omliggende ziekenhuizen. Echter Zorgbelang Drenthe is van mening dat de sluiting moeilijk te verteren is, daar een paar jaar geleden de SEH van Bethesda Hoogeveen ook al is verdwenen. Dit kon gebeuren onder de voorwaarde dat er een volwaardige afdeling SEH in Meppel zou blijven. De voorwaarde wordt dus de komende tijd niet nagekomen. 

Volgens de minister is de tijdelijke sluiting van de SEH niet wenselijk, maar het is volgens de minister niet echt zorgelijk.  
Volgens Isala zijn er, voordat de tijdelijke sluiting inging, afspraken gemaakt met huisartsen, ziekenhuizen en ambulancediensten in de regio. Zo zouden de ambulances zo geplaatst worden dat er zo min mogelijk patiënten een aanrijtijd van langer dan 45 minuten hebben. Ondertussen zoekt de SEH naar genoeg personeel. Maar het blijkt dat zo’n 1.700 patiënten in de regio Meppel buiten de aanrijtijd van 45 minuten wonen. Meestal wordt gekozen dat de patiënten naar de locatie Zwolle van Isala vervoerd worden, daar er genoeg capaciteit is. Met ziekenhuizen in Emmen, Assen en Hoogeveen zijn afspraken gemaakt, terwijl voor minder complexe spoedzorg kunnen de inwoners bij de huisartsenspoedpost in Meppel aankloppen. 

(Bronnen: Gezondheidsraad (+ Rapport), Skipr, Zorgbelang Drenthe, Tubantia, Stentor) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.02.2023   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights