Twee grote dagen op komst!

Er zijn twee grote dagen op komst: de dag van ‘Arafah en het offerfeest. Het neefje van onze profeet, genaamd ibn ‘Abbaas, is van mening dat Allah in het volgende vers zweert bij deze twee dagen. Allah zegt:

“Bij het even en het oneven”. [89:3]

Met het even wordt volgens hem verwezen naar het offerfeest; de tiende dag van de islamitische maand Dhul Hidjah. En met het oneven naar de dag van ‘Arafah (de negende dag).

Dag van ‘Arafah
‘Arafah is een plaats net buiten Mekka waar de bedevaartgangers op de negende dag van de (islamitische) maand Dhul Hidjah van dohr tot zonsondergang verblijven. Het verblijven in ‘Arafah is hét belangrijkste onderdeel van de bedevaart! De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van de dag van ‘Arafah:

“Er is geen dag waarop Allah meer dienaren van het Vuur bevrijdt dan de dag van ‘Arafah.” [Sahih Muslim]

Vasten
Het is sterk aanbevolen om deze dag, welke dit jaar overeenkomt met donderdag 30 juli, te vasten. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de verdienste van het vasten van de dag van ‘Arafah, waarop hij antwoordde:

“(de kleine zonden van) Het vorige en komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.” [Sahih Muslim]

Dagen openstaan van Ramadan
Voor degenen die nog dagen van de Ramadan moeten inhalen, is het ook aanbevolen om de dag van ‘Arafah te vasten. Zij mogen dit doen met de intentie van én het inhalen van Ramadan én de verdienste van de dag van ‘Arafah. Alhoewel het beter is dat zij de dag van ‘Arafah apart vasten en de gemiste dagen op een later tijdstip inhalen.

Du’a (smeekbede)
Het is aanbevolen om veel du’a te verrichten op de dag van ‘Arafah. De profeet vrede zij met hem zei:

“De beste du’a, is de du’a van de dag van ‘Arafah …” [Tirmidhi]

De beste smeekbede die je op deze dag kan uitspreken, zoals dat staat in de volledige versie van de vorige overlevering, is:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  (Laa ilaaha illallaah wahdahu laa sharieka lah, lahulmulk wa lahulhamd, wa huwa `ala kulli shay’in qadier)  
Beste broeders en zusters
De dag van ‘Arafah is een dag met een grote waarde bij Allah en het vasten ervan heeft een enorme verdienste. Dit is een grote buit die je niet mag mislopen!

‘Ied al-Adha
Na de grote dag van ‘Arafah volgt een andere grote dag: het offerfeest. Onze profeet vrede zij met hem zei:

(een van) De geweldigste dagen bij Allah is de dag van het offeren (i.e. het offerfeest).” [Abu Dawood]

Sommige geleerden zijn dan ook van mening dat het de beste dag van het jaar is!

  • De moslim start deze dag met het ‘Iedgebed, gezamenlijk in de moskee. Dit is ook sterk aanbevolen voor de vrouw, vanwege het specifieke bevel van de profeet vrede zij met hem daartoe. Dit geldt ook voor de menstruerende vrouw wanneer het gebed buiten de moskee wordt gehouden, zoals in een open lege vlakte. Wel moet zij dan afstand houden van de plaats waar het gebed plaatsvindt, aangezien de menstruerende vrouw de moskee niet mag betreden. 
  • Het is aanbevolen om vóór vertrek naar het gebed de grote wassing te verrichten. Net zoals je dat doet voor het vrijdaggebed. En voor de mannen om zich te parfumeren.
  • Het is aanbevolen om de Takbeer uit te spreken onderweg naar de moskee en wachtend op het gebed. Wel moet daarbij worden gezegd dat dit niet gezamenlijk in één stem hoort te gebeuren, maar ieder voor zich. Een vorm van de Takbeer is:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ   (Allaaho akbar, Allaaho akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho akbar, Allaaho akbar wa lillaahilhamd)  

  • Het is sunnah om op de terugweg van de moskee naar huis een andere weg te nemen dan de heenweg.
  • Het is aanbevolen, indien dat mogelijk is, om pas te eten nadat je terugkomt van het ‘Iedgebed, zodat het eerste wat je eet van jouw offer is. 
  • Het is sunnah om van je offer te eten en daarnaast om een deel ervan te doneren aan de armen en behoeftigen. Allah zegt: “Eet ervan (i.e. het offer) en voed de arme behoeftige.” [22:28]

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Tot zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand, oftewel maandag 3 augustus.

Buren
Het is toegestaan om een deel van het schaap te schenken aan niet-moslims. Dit is dus een mooie gelegenheid om jouw buren de vrijgevigheid van de islam te tonen door hen een deel van het schaap te schenken. Het beste zou zijn gekookt en al.

Bekeerlingen
Houd rekening met onze (alleenstaande) bekeerde broeders en zusters zodat ook zij de ‘Ied als een bijzondere dag ervaren. Het is niet gepast dat wij gezellig met onze familie zitten en dat zij deze dag alleen doorbrengen. Gedenk dat een moslim blijdschap brengen één van de meest geliefde daden bij Allah is.

Beste broeders en zusters:

Het feit dat de moslim grote waarde hecht aan de ‘Ied getuigt van sterk geloof in het hart. Allah zegt:

“En wie de gewijde Tekenen van Allah (waaronder de ‘Ied) eer bewijst; voorwaar, dat is (teken) van Taqwa (Godsvrees) in de harten” [22:32]

Je bewijst deze dag eer door ten eerste het ‘Iedgebed bij te wonen met jouw medemoslims en vervolgens door de rest van de gebeden op haar voorgeschreven tijden te verrichten. En door vreugde te uiten, blij als de moslim is met deze gezegende dag. Deze vreugde uit je o.a. door je beste kleding te dragen, allerlei lekkers in huis te halen en door elkaar te begroeten met woorden als Taqabbala Allaaho Minnaa Wa Minkom‘Ied Mobaarak e.d. 

De ‘Ied is ook een mooie gelegenheid om geschillen en conflicten bij te leggen. De beste is degene die het initiatief neemt, ook al is hij van mening dat de ander fout zit. Al is het slechts met een berichtje waarmee je de betreffende met de ‘Ied feliciteert.    

Vergeet niet dat de ‘Ied een dag is van dankbaarheid aan Allah. Onze Barmhartige Heer Die ons van ontelbare gunsten voorziet.  

Ik wens iedereen alvast een gezegende ‘Ied toe en ik vraag Allah de meest Verhevene om betere tijden te doen aanbreken voor onze broeders en zusters die wereldwijd met tegenspoed zijn getroffen. Ameen.

(Source / 31.07.2020)

Gezegende dagen in aankomst!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Eid-al-Adha-Mubarak.jpg

Alle lof zij aan Allah onze barmhartige Heer. Als gunst aan Zijn dienaren heeft Hij bepaalde dagen van het jaar verkozen boven de overige dagen.

Onlangs hebben we mogen genieten van de gezegende dagen van de maand Ramadan en nu mogen we weer een aantal gezegende dagen verwelkomen.

Afhankelijk van het wel of niet waarnemen van de nieuwe maan, is dinsdag of woensdag de aanvang van de islamitische maand Dhul-Hidjah. De eerste tien dagen van deze maand zijn gezegende dagen. De tiende dag van deze maand is ‘Ied ul-Adha (offerfeest)! Allah heeft in de Koran bij deze gezegende dagen gezworen. Allah zegt:

“Bij de tien nachten” [89:2]

Met nachten kan in de Arabische taal ook worden verwezen naar de dagen.

Veel geleerden zijn van mening dat de beste nachten van het jaar, de nachten van de laatste tien dagen van Ramadan zijn en dat de beste dagen, de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah zijn. De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste van deze tien dagen:

“Er zijn geen dagen waarin de goede daden geliefder zijn bij Allah dan deze tien (dagen) …” [Hadith in Sahih al-Bukhari]

Dit houdt in dat de moslim deze tien dagen extra goed benut om dichter tot Allah te komen met het verrichten van allerlei goede daden. De goede daden in deze dagen hebben namelijk een grotere beloning bij Allah dan in de overige dagen van het jaar. 

Hieronder een opsomming van wat goede daden met haar regelgevingen:

Vasten
Een vrome daad die je kan verrichten gedurende deze gezegende dagen is het vasten. Wie daartoe in staat is, kan de eerste negen dagen van Dhul-Hidjah vasten. Er is overgeleverd dat onze nobele profeet vrede zij met hem deze dagen heeft gevast. Als negen dagen vasten als te zwaar wordt ervaren, vast je datgene wat je aankan. Al is het slechts één of twee dagen.  

Dag die je niet mag missen
Sterk aanbevolen is het vasten van de negende dag van de maand Dhul-Hidjah, de dag vóór het offerfeest. Dat is de dag waarop de bedevaartgangers in de plaats ‘Arafah verblijven. De profeet vrede zij met hem werd gevraagd over de verdienste van het vasten van deze dag, waarop hij antwoordde:

“(de kleine zonden van) Het vorige en het komende jaar worden daardoor kwijtgescholden.” [Hadith in Sahih Moslim]

Gedenken van Allah
Allah zegt:

“Zodat zij (de bedevaartgangers) voordelen opdoen (met de Hadj) en de Naam van Allah gedenken in de Ayyaam Ma’loemaat (‘bekende dagen’) [22:28]

Deze ‘bekende dagen’ zijn de eerste tien dagen van de maand Dhul-Hidjah. En in een ander vers:

“En gedenkt Allah gedurende de Ayyaam Ma’doedaat (‘beperkte dagen’). [2:203]

Deze ‘beperkte dagen’ zijn de elfde, twaalfde en dertiende dag van de maand Dhul-Hidjah, ook wel Ayyaam Attachrieq genoemd.

Uit de twee voorgaande verzen maken we op dat het aanbevolen is om sinds aanvang van de maand Dhul-Hidjah, tot aan zonsondergang van de dertiende van de maand, Allah veelvuldig te gedenken met o.a. de Takbeer (prijzen van Allah’s grootheid). Een vorm van de Takbeer is:
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ 
(Allaaho Akbar, Allaaho Akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho Akbar, Allaaho Akbar Wa Lillaahilhamd)

Deze Takbeer is tweesoortig: 

  • Takbeer die je vanaf het begin van de maand Dhul-Hidjah tot aan de dertiende gespreid over de dag kan uitspreken en niet tijdsgebonden is.  

Deze kan je bijvoorbeeld onderweg naar naar je werk, wachtend op het openbaar vervoer en andere gelegenheden uitspreken. De moslim maakt gebruik van dit soort momenten en laat ze niet onbenut. 

  • Takbeer die gebonden is aan de vijf verplichte gebeden. Dit betekent dat deze na het gebed meerdere keren wordt herhaald. 

Deze ‘gebonden Takbeer’ begint vanaf het fajrgebed van de dag van ‘Arafah (dag voor offerfeest) tot aan zonsondergang van de dertiende dag. Dus tot aan het ‘asrgebed van de dertiende dag. 

Slachten/offeren
Allah zegt:

“Verricht het gebed voor jouw Heer en slacht.” [108:2]

De sunnah is om op de dag van al-‘Ied een offer te slachten. Sommige geleerden zijn van mening dat het verplicht is voor degene die daar financieel toe in staat is. 

Het slachten beperkt zich niet tot de dag van ‘Ied, maar kan tot drie dagen na ‘Ied. Om precies te zijn: tot aan zonsondergang van de dertiende van de (islamitische) maand.  

Één schaap volstaat voor jezelf en de mensen die jij onder één dak onderhoudt. Voor degene die op zichzelf woont en in zijn eigen onderhoud voorziet, is het aanbevolen om een eigen schaap te slachten. Dit geldt ook voor de vrouw.

Er mag ook een koe of kameel worden geslacht. Één koe of kameel volstaat voor zeven personen (en hun gezinnen).

Verder dient degene die van plan is om te offeren, man of vrouw,  zich te onthouden van het knippen van het haar en nagels zodra de eerste dag van de maand Dhul-Hidjah aanbreekt, totdat het offer is geslacht. De profeet vrede zij met hem zei:

“Als de tien (dagen) aanbreken en iemand van jullie van plan is om te offeren, laat hem dan niet van zijn haar en nagels nemen.” [Hadith in Sahih Moslim]

Het verbod op het knippen van haar en nagels beperkt zich tot degene die van plan is om te offeren en geldt niet voor zijn familie. 

‘Ied ul-Adha
De tiende dag van de maand Dhul-Hidjah is ‘Ied ul-Adha (offerfeest).

In een vervolgmail zullen we in sha Allah uitgebreider stilstaan bij deze grote dag en haar regelgevingen.

Andere vormen van goede daden gedurende deze gezegende dagen zijn het reciteren van de Koran, het geven van sadaqah aan de behoeftigen en het verrichten van vrijwillige gebeden. 

Beste broeders en zusters

Gedenk dat Allah deze dagen met Zijn Barmhartigheid heeft gezegend om de beloningen van onze bescheiden daden te vermeerderen. Het is dus niet gepast voor de moslim om deze vrijgevigheid onbenut te laten. 

Zodra er meer bekend is over de aanvang van de maand Dhul-Hidjah en de datum van Eid al Adha zullen we dit in sha Allaah met jullie delen.

(Source / 19.07.2020)

Een groot moment in huis

Een van de grote gunsten is ongetwijfeld dat Allah jou van kinderen voorziet. In hun eerste jaren zijn zij niet meer dan een bron van geluk en plezier in huis. Naarmate ze ouder worden zie je de verantwoordelijkheden toenemen.

Ze gaan van fase naar fase totdat ze een hele belangrijke fase bereiken. Eén die voor ons als ouders een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het kind wordt namelijk (islamitisch) volwassen. Dit betekent dat alle islamitische richtlijnen die voorheen niet verplicht waren, dit nu wel zijn.

Vaak vindt deze overgang van kind naar volwassene plaats in huis zonder dat de ouders hierbij stilstaan. Laat staan dat de kinderen hier bewust van worden gemaakt. Hier moeten we met ze allen verandering in brengen door meer over dit onderwerp te spreken en te schrijven.

Dan is nu de belangrijke vraag: hoe weet ik als ouder dat mijn kind deze overgang heeft gemaakt? Er is sprake van deze overgang wanneer één van de volgende zaken zich voordoet:

1) Zaadlozing. Wanneer het kind een zaadlozing heeft gehad die gepaard gaat met genot, ongeacht of dit tijdens de slaap is of overdag, dan heeft hij of zij deze overgang gemaakt.

2) Schaamhaar. En daarmee wordt het haar bedoeld dat grof en ruw is. Dus niet de lichte haartjes die kinderen al op jonge leeftijd kunnen hebben.

3) De leeftijd van vijftien jaar bereikt. Maanjaren wel te verstaan. Als er geen sprake is van de andere kenmerken, maar het kind wel de leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt, dan is hij of zij islamitisch gezien volwassen.

4) Een vierde kenmerk die specifiek geldt voor de vrouw is het vloeien van menstruatiebloed.

Wanneer er sprake is van één van deze vier kenmerken, dan heeft jouw kind islamitisch gezien de volwassenheid bereikt en gelden alle islamitische verplichtingen nu ook voor hen. Zij zijn nu toerekeningsvatbaar voor hun daden, wat wil zeggen dat ze zondig zijn wanneer ze de verplichtingen verzuimen of verboden zaken begaan. 

Nieuwe fase
Waren ze voorheen nonchalant met het gebed en had dit geen gevolgen, wanneer ze het nu nalaten zijn ze zondig. Werden sommige dagen van de Ramadan wel en sommige niet gevast, nu moet de hele maand worden gevast en zijn ze zondig als ze niet vasten.

Droeg jouw dochter af en toe wel de hoofddoek en af en toe niet, nu is het een verplichting en is ze zondig wanneer ze deze niet draagt. En dit geldt nu voor alle islamitische richtlijnen.

Beste ouder

We zullen door Allah worden gevraagd over de opvoeding van onze kinderen. Bereid je voor op deze ondervraging door je tot het uiterste in te spannen voor hun islamitische vorming.   

Heeft jouw kind deze overgang nog niet bereikt, wees dan niet nonchalant maar bereid ze tijdig voor op deze fase. Zien we niet hoe onze profeet vrede zij met hem ons beveelt om onze kinderen al op hun zevende aan te sporen tot het gebed?! Een aantal jaren voordat het gebed daadwerkelijk verplicht is!

Dit hoort onze houding te zijn met alle islamitische richtlijnen. En zo ook met de hoofddoek. Dit is niet iets wat je uitstelt totdat ze bijna 15 zijn!

Twijfel je of jouw kind deze fase heeft bereikt, bespreek het gewoon met ze. Een dergelijke band hoor je te hebben met jouw kinderen. Helemaal in deze tijd waarin ze al op jonge leeftijd worden geconfronteerd met van alles en nog wat. 

Heeft jouw kind deze fase bereikt, neem dan jouw verantwoordelijkheid en wijs jouw kind op een zachte manier op zijn of haar verplichtingen en wees hier geduldig in. 

Moge Allah ons allen begrip schenken van Zijn religie

(Source / 08.06.2020)

Thousands Of Muslim Worshippers Pray At Al-Aqsa After 70 Days Of Closure

Photos File

Thousands of Muslims performed dawn prayer today in al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem, Islam’s third holiest place, shortly after the Mosque was reopened to prayers following a 70-day shutdown due to the coronavirus pandemic.

The Mosque opened its doors to thousands of worshippers, who went inside cheerfully chanting in celebration of the reopening. All the buildings in the courtyards of the Mosque were opened to prayers to allow for the social distancing necessary to contain the spread of the virus.

A few days ago, the Islamic Waqf, in charge of running the Mosque’s affairs, sterilized the mosque and set instructions for the worshipers coming to pray there in order to adhere to health instructions and prevent overcrowding inside the buildings and courtyards.

Omar Kiswani, director of Al-Aqsa Mosque said that “the patience of worshippers over the pandemic resulted in the return to the blessed Al-Aqsa Mosque after 70 days of closure,” adding that the Islamic Waqf Department has completed all its work to receive the worshipers who are committed to health instructions that must be maintained by everyone coming to the mosque.

Head of the Islamic Higher Council in occupied Jerusalem, Sheikh Ekrema Sabri, called on everyone who suffers from health symptoms not to attend and pray at the Al-Aqsa Mosque, hoping that the prayers will go smoothly, calmly, regularly.

In the meantime, around 75 Israeli settlers guarded by a police escort forced their way into the Mosque and performed a provocative tour. The police reportedly detained three Palestinians, including a young woman, who were praying at the courtyards of the Mosque.

(Source / 31.05.2020)

Islamic scholars, NGOs call for Makkah, Madinah to be placed under international control

Muslims pray at the Grand Mosque during the annual Hajj pilgrimage in their holy city of Mecca, Saudi Arabia August 8, 2019. REUTERS/Waleed Ali - RC185FAF31A0
Muslims pray at the Grand Mosque during the annual Hajj pilgrimage in the holy city of Makkah, Saudi Arabia on 8 August 2019

A non-governmental organisation named the International Commission to Monitor Saudi Administration of the Two Holy Mosques – otherwise known as Al Haramain Watch – has launched an campaign and petition to establish an international administration to manage the affairs of the two holy mosques of Makkah and Madinah.

The campaign, which has already resulted in the support of around 100 Muslim scholars and human rights activists, aims to target Muslim-majority and Arab countries, as well as Muslim communities in Europe and the United States, in order to raise awareness of the policies recently enacted by Saudi Arabia with regards to the cities’ administration and pilgrimage.

According to Al Haramain Watch, the kingdom is violating both international law and the morals of its founders by failing to protect the unequivocal rights of Muslims’ access to the holy sites. In recent years, Saudi Arabia has enforced a number of limitations on certain groups and nations in making the Hajj pilgrimage and from visiting the country, with examples being the ongoing ban of Qatari nationals from making the pilgrimage and the ban of Iranian nationals until it was lifted in 2017.

READ: Why this Eid for Muslims around the world will be like no other 

The petition by the organisation states: “Due to the permanent failure of Saudi Arabia to manage the two holy mosques and the feelings and permanent politicisation and the absence of strategic development, we call on Islamic countries and governments to take the initiative and the media to form an interim framework that sets the first building blocks for a long-term plan for the process of managing the two holy sites.”

It urged the international Muslim community to establish “an Islamic administration that takes upon itself the administration of the Two Holy Places and the Holy Bekaa, whose membership consists of all Muslim countries.” The way in which this would work, it claims, would be for the states to “choose a high committee to be elected for a period of 4 years and subject to periodic review by a working association supervised by all member states.”

Al Haramain Watch was established in 2018 for the purpose of ensuring that Saudi Arabia maintains good management of the Islamic holy sites by preserving Islamic historic and preventing the politicisation of the religious pilgrimages.

A key figure in this petition is the Malaysian scholar Azmi Abdul Hamid, who claimed that he had obtained an important historical document written personally by the kingdom’s founder King Abdulaziz Bin Saud, which reportedly states that all Muslims – both the people of the Hijaz region and the Muslim world – have the right to administer the affairs of the holy mosques.

READ: Hajj, the coronavirus and technical innovation

Among the other demands made by the petition was the call for the establishment of a sovereign fund managed by Muslim countries, which would consist primarily of the income made from the Hajj and Umrah pilgrimages.

The petition released by Al Haramain Watch comes amid similar calls by other figures in recent years, including  a Turkish politician in 2014 and a Turkish think-tank’s call for an “Islamic Vatican”.

(Source / 28.05.2020)

Daar waar echte geluk is

De bronafbeelding bekijken

بسم الله الرحمن الرحيم 

Dit leven heeft Allah geschapen als beproeving. Wie dit nog niet doorheeft en denkt dat er voortdurende geluk bestaat, heeft niks begrepen van dit wereldse leven.

Ben je de ene dag gelukkig, is er de volgende dag wel weer iets dat dit geluk dwarsboomt.

Ben je zelf gelukkig, dan is er altijd wel iemand van je dierbaren die minder gelukkig is vanwege ziekte en ander tegenspoed waardoor jij weer minder gelukkig bent.

Ben je gelukkig, dan is er altijd wel iemand die hier jaloers op is en jou dit geluk niet gunt. 

Het echte geluk dat daadwerkelijk geluk te noemen is en wat blijvend is en door niets wordt beïnvloed, is het geluk in het paradijs beste broeders en zusters. Dat is een geluk wat enkel toeneemt!

Dat geluk doet je al het ongeluk van het wereldse leven in één keer vergeten. De profeet vrede zij met hem zei (betekenis):

Op de dag des oordeels wordt een persoon naar voren gehaald die het meeste ellende van alle mensen op aarde heeft meegemaakt. Hij wordt dan in het paradijs gedompeld en gevraagd: ‘Heb je ooit een moeilijke tijd meegemaakt?’

Zijn antwoord: ‘Nee, mijn Heer. Ik heb nog nooit een moeilijke tijd meegemaakt!’

Streef naar dit geluk beste broeders en zusters door altijd bezig te zijn met datgene waar de Schenker van geluk, Allah, van houdt en tevreden mee is. Alleen Hij kan je met dit eeuwig geluk eren.

Moge Allah ons allen het eeuwige geluk in het paradijs schenken.

(Source / 22.05.2020)

Eid ul Fitr


Na een maand van vasten, nachtgebed en allerlei andere aanbiddingen nemen wij  binnenkort afscheid van deze gezegende maand. Hopend dat Allah de meest Verhevene onze daden heeft geaccepteerd en onze zondes heeft vergeven.
 
In dit bericht gaan we in op een aantal regelgevingen met betrekking tot deze grote dag.

Zakaat

In het vorige bericht hebben we het gehad over de verplichting van zakaat ul fitr die voor het Eidgebed moet zijn uitgegeven.

Takbeer
Het is aanbevolen om veel Takbeer te verrichten vanaf zonsondergang van de laatste dag van Ramadan. Allah zegt:
 
“En maakt het aantal (dagen van Ramadan) af en prijst Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk ..” [2:185]  
 
Je zegt bijvoorbeeld:
 
اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
 
(Allaaho Akbar, Allaaho Akbar, Laa ilaaha illallaah. Allaaho Akbar, Allaaho Akbar Wa lillaahilhamd)
 
Deze Takbeer eindigt met aanvang van het Eidgebed.
 

Eidgebed
Het Eidgebed kun je dit jaar thuis verrichten, gezamenlijk met de rest van het gezin. Dit mag ook afzonderlijk. Je verricht het Eidgebed thuis net zoals je dat voorheen met de imam in de moskee deed.

Het Eidgebed kent geen adhaan of iqaama en kun je vanaf 15 minuten na zonsopkomst tot ongeveer een kwartier voor dohr verrichten.

Het Eidgebed bestaat uit twee raka’aat:

De eerste rak’ah start je met de openings-takbeer en vervolgens verricht je daarna zes keer weer de takbeer hardop. Vervolgens reciteer je hardop soerah al-faatiha en soerah sabbih. In de tweede rak’ah verricht je de takbeer vijf keer hardop, de takbeer wanneer je van de sudjoed omhoog komt tel je niet mee. En vervolgens reciteer je hardop soerah al-faatiha en soerah alghaashia (hoofdstuk 88). Ken je deze twee hoofdstukken van de Koran niet dan kun je wat anders reciteren.

Zes dagen Shawwaal
Het is sterk aanbevolen om zes dagen van de maand Shawwaal (de maand na Ramadan) te vasten. De profeet vrede zij met hem zei over de verdienste hiervan:

“Wie Ramadan vast en vervolgens zes dagen van Shawwaal, dan is het net alsof hij een jaar heeft gevast.” [Sahih Moslim]

Het beste is wel om deze zes pas te vasten nadat eventuele gemiste dagen van Ramadan zijn ingehaald.

Deze zes dagen hoeven niet achtereenvolgend te worden gevast. Het mag ook verspreid over de maand Shawwaal.

Na de Ramadan
Weet dat we binnenkort afscheid nemen van deze gezegende maand, maar niet van de aanbidding! De moslim gaat door met het aanbidden van Allah tot aan de dood. Allah zegt:

“Aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt.” [15:19]

Wees niet van degenen die na de Ramadan terugvallen in het verwaarlozen van het gebed en andere verplichtingen, maar wees standvastig met het praktiseren van jouw geloof.   

Beste broeders en zusters

We zullen ongetwijfeld het stukje saamhorigheid en gezelligheid van de Eid missen dit jaar. Dan nog kun je er met een beetje creativiteit een leuke dag van maken. Omdat je minder druk bent met bezoek kun je bijvoorbeeld heel wat mensen bellen die je een lange tijd niet hebt gesproken.

De Eid is een dag van vreugde, en dat mag je laten blijken door je beste kleding te dragen, cadeautjes te geven, allerlei lekkers in huis te halen en de kinderen te verwennen. En door elkaar te begroeten met begroetingen als: Taqabbala Allaaho Minnaa Wa Minkom of Eid Mubaarak.

Vergeet niet dat de Eid een dag is van dankbaarheid aan Allah. Onze Barmhartige Heer Die het vasten en andere aanbiddingen voor ons makkelijk heeft gemaakt en ons van ontelbare gunsten voorziet.

(Source / 22.05.2020)

Zakaat ul Fitr

Het einde van de Ramadan nadert. Maar dat wil niet zeggen dat de Ramadan voorbij is. Er zijn nog minimaal twee nachten die we goed moeten benutten. Een van deze twee nachten zou zomaar Lailatoelqadr kunnen zijn!

Behalve de verplichting van het vasten kent deze maand ook een andere belangrijke verplichting namelijk de zakaat ul fitr

Zakaat ul Fitr

Elke moslim, die daartoe in staat is, dient de Zakaat-ulfitr uit te hebben gegeven vóór het ‘Iedgebed. Dit zodat ook de armen op deze dag de vreugde van de moslims delen en tevens als goedmaking van onze tekortkomingen gedurende het vasten.

Deze Zakaat-ulfitr bedraagt ongeveer drie kilo aan voedsel (bestaansmiddelen) wat gewoonweg wordt genuttigd in een land. In Marokko volstaat bijvoorbeeld drie kilo graan.
 
Deze zakaat geef je uit voor jezelf en de mensen die jij onderhoudt. Bestaat jouw gezin uit vrouw en drie kinderen, dan geef je Zakaat-ulfitr uit voor vijf personen. 

Zakaat-ulfitr dient als eten te worden uitgegeven en niet als geld. Aangezien dat het bevel van de profeet vrede zij met hem is. Wel is het toegestaan om iemand geld te geven, zodat hij daar eten mee koopt om het vervolgens te verdelen onder de armen.

Deze zakaat-ulfitr mag vanaf twee dagen vóór ‘Ied, oftewel de 28e van Ramadan worden uitgegeven en uiterlijk tot aanvang van het ‘Iedgebed.

In het volgende bericht zullen we in sha Allah in het kort stilstaan bij de regelgevingen van Eid ul Fitr en hoe je het Eidgebed dit jaar thuis kunt verrichten.

(Source / 21.05.2020)

Het zou zo maar vannacht kunnen zijn!

Het licht van de Qur'an

Vandaag, dinsdag 19 mei, breekt met zonsondergang de 27e nacht van de Ramadan aan. Het is niet zeker dat vannacht Lailatoelqadr is, wel is het de nacht met de meeste kans van alle nachten. Zelfs zo dat één van de metgezellen zwoer bij Allah dat het deze nacht is. 

Wat een enorme verdienste heeft Lailatoelqadr! De aanbidding in één nacht is beter dan de aanbidding van duizend maanden! Beter dan 83 jaar, meer dan een heel leven aanbidding! Allah zegt: 
 
Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Lailatoelqadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. [97:1-3]
 
De nacht breekt islamitisch gezien aan met zonsondergang en niet, zoals we dat gewend zijn, na twaalven. 

Wat tips om deze nacht door te brengen:

Taraweeh
De profeet vrede zij met hem zei: “Wie Lailatoelqadr staat (in gebed), diens voorgaande zonden worden vergeven.” [Bukhari]
 
Gedenken van Allah
 ‘Aicha radia Allaho ‘anhaa vroeg de profeet vrede zij met hem: “Als ik wist welke nacht Lailatoelqadr zou zijn, wat dien ik dan te zeggen?” De profeet antwoordde: Zeg: “O Allah U bent Vergevensgezind en houdt van vergeven, vergeef mij.” [Ibn Maajah]
 
De smeekbede in het Arabisch:
 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي(Allaahomma Innaka ‘Afowwon Tohibbo Al-‘afwa Fa’fo ‘Annie)

 
Wij dienen deze smeekbede vaak te herhalen in navolging van het advies van onze nobele profeet vrede zij met hem en hopend op de vergiffenis van Allah. 
 
Andere smeekbeden waarmee de moslim Allah kan gedenken:
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيم

(SubhaanAllaah Wa Bihamdih, SubhaanAllaah Al-‘adhiem)

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر

(SubhaanAllaah Walhamdolillaah Wa Laa Ilaaha Illallaah Wallaaho Akbar)

لاحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه

(Laa Hawla Wa Laa Qowwata Illa Billaah)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْه

(Astagfirollaah Wa Atoebo Ilaih)

 
Deze smeekbedes kan je herhalen zo vaak als je wil en je hoeft daarvoor niet in staat van (rituele) reinheid te zijn. Ook de menstruerende vrouw kan dus haar tijd hiermee goed benutten.

Zo mag de menstruerende vrouw ook de Koran reciteren vanuit haar memorisatie of vanuit de moshaf, maar wel zonder direct contact te hebben met de moshaf. Ze kan de moshaf aanraken met de tussenkomst van een handschoen, doekje e.d. Of in plaats daarvan reciteert zij de Koran vanaf een scherm, zoals de smartphone, waarbij direct contact wel is toegestaan.  
 
Beste broeders en zusters

Het is niet zeker dat vannacht lailatoelqadr is, maar aangezien de kans groter is dan in de overige nachten wil je deze nacht extra goed benutten.

Het woordje nacht doet je denken dat het vele uren zijn. Werkelijkheid is dat er niet veel tijd zit tussen de iftaar en suhoor. Des te meer reden om geen tijd te verspillen deze nacht.

Reciteer de Koran, verricht de Taraweeh, verricht smeekbedes bij Allah, gedenk Hem en verheug je op Zijn Genade en Barmhartigheid.

Moge Allah ons allen bijstaan in het goed benutten van deze gezegende nacht.

(Source / 19.05.2020) 

Een gelukkig leven!

Elk mens op deze aardbol is ernaar op zoek. Ongeacht geloof, leeftijd of afkomst. Iedereen wil gelukkig zijn en niemand wil ongelukkig zijn. Want zonder geluk heeft het leven geen smaak, ook al bezit je al datgene wat jouw hart begeert. En met geluk is het leven prettig, ook al bezit je niet veel.

De praktijk leert dat maar weinig het geluk vinden. Vooral in deze ingewikkelde tijd die we leven van drukte en stress. Verdriet, slapeloosheid en depressie zijn veelvoorkomende termen in iedere maatschappij.
 
Er is zoveel ongelukkigheid dat sommigen zelfs zijn gaan denken dat geluk niet bestaat. Dat geluk een mythe is.
 
Geluk bestaat wel degelijk beste broeders en zusters.
 
Geluk wordt niet gevonden omdat er verkeerd wordt gezocht. De één denkt dat het vergaren van een fortuin geluk zal brengen. De andere denkt dat het bezitten van een mooi huis met luxe auto voor de deur hem gelukkig zal maken. Zo denkt de andere dat het vinden van de juiste baan de oplossing is. Iedereen is zoekende maar zonder resultaat.
 
Sommigen zijn het zoeken naar geluk zo zat dat ze niet inzien waarom ze nog verder zouden moeten leven, dus maken zij er in het ergste geval maar een einde aan. Velen proberen het gevoel van ongelukkigheid te ontvluchten door merendeels van hun vrije tijd voor de tv of in het gezelschap van alcohol en drugs door te brengen.
 
Psychiaters weten zich ook geen raad met al die ongelukkige mensen, dus worden ze in de meeste gevallen maar met antidepressiva naar huis gestuurd.
 
Geluk, beste broeders en zusters, is een gevoel dat in het hart wordt ervaren en zich vervolgens uit op het gezicht en rest van het lichaam. Geluk is een geschenk van Allah de meest Verhevene. Hij schenkt het Zijn dienaren die er het juiste pad voor volgen. Zodra jij jou dit beseft, kan jouw zoektocht naar geluk beginnen. Anders zul je altijd blijven dwalen, zoekend naar geluk.
 
Allah zegt: “Wie het goede doet en gelovige is, man of vrouw zijnde, die zullen Wij een goed leven schenken.” [16:97]
 
Ons geloof en haar richtlijnen zijn erop gericht om ons te leiden naar geluk in dit leven en het eeuwige geluk in het hiernamaals. Hieronder een korte uiteenzetting van wat richtlijnen:
 
Tawheed
De eerste stap naar geluk is dat wij ons met al onze aanbiddingen wenden tot Allah alleen en dat ons hart krachtig verbonden is met de Verhevene. Niets verruimt de borst zo als een sterke band met Allah door Hem te leren kennen bij zijn mooie Namen en vrome Eigenschappen.
 
Zodra jouw hart gebonden is aan Allah heb je slechts één hoofdzorg: dat Hij tevreden over jou is. Wat de mensen dan verder van jou vinden wordt bijzaak. Wiens hart gebonden is aan Allah staat stevig in het leven, ongeacht wat zijn pad kruist aan moeilijkheden. In tegenstelling tot degene die aanhankelijk is aan het wereldse leven en de mensen. Wanneer het bij deze persoon even niet meezit, verkeert hij al gauw in depressie.

Aanbidding
Geluk is dat de gelovige zijn ziel haar broodnodige aandacht geeft door een deel van zijn tijd te besteden aan het aanbidden van Allah en het onderhouden van een goede band met Hem. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:
 
“Voorwaar, jouw Heer heeft rechten, jouw gezin heeft rechten en jouw eigen ziel heeft rechten. Geef ieder zijn recht” [Bukhari]
 
Net zoals ons lichaam voeding nodig heeft om goed te functioneren, heeft onze ziel ook haar voeding nodig. En al zou je al het wereldse genot verzamelen, dan zou je daar je ziel niet mee kunnen voeden noch gelukkig maken. Allah heeft bepaald dat de ziel rust vindt in hetgeen Hij heeft neer gezonden: Zijn boek en de Sunnah van Zijn profeet vrede zij met hem (welke ook openbaring is).
 
In tijden van depressie maken velen de fout door te denken hun heil te kunnen vinden in lichamelijk genot en vermaak. Dit door henzelf te verwennen met lekker eten, nieuwe kleding e.d. Maar in werkelijkheid is het de ziel die om aandacht vraagt, niet het lichaam. Als deze lichamelijke verwennerij al van nut is, is dat op hele korte termijn. Waarna de depressie al gauw weer terug is.
 
Gebed
Het gebed dat we vijf keer per dag verrichten, is een verlichting voor onze hart en ziel. Dit gebed dat de moslims vandaag de dag hebben verwaarloosd. Waar tracht degene die het gebed heeft gelaten geluk te vinden terwijl hij in werkelijkheid zijn band met Allah, de Schenker van geluk, heeft verbroken?!

Dit gebed was de verrukking van het oog van onze profeet en in moeilijke tijden haastte hij zich tot het gebed en zei hij tegen Bilal, de metgezel die de oproep voor het gebed verrichte: “Geef ons rust”, oftewel: verricht de oproep tot het gebed zodat wij onze rust zullen vinden.
 
Allah heeft ons bevolen om in moeilijke tijden verlichting te zoeken middels geduld en het gebed. Allah zegt:
 
“O jullie die geloven, zoekt hulp door middel van geduld en het gebed. Voorwaar Allah is met de geduldigen” [2:153]
 
Verricht het gebed alleen al een paar dagen zoals het hoort: rustig, op haar voorgeschreven tijden, en de mannen waar mogelijk in de moskee, en kijk eens wat voor een verandering het teweegbrengt in jouw geestelijke gesteldheid.
 
Du’a
Geluk is dat wij de Almachtige aanroepen in tijd van voorspoed en tijd van tegenspoed. Hij Die ervan houdt om gevraagd te worden en Die luistert naar onze smeekbedes. In moeilijke tijden kloppen we overal aan maar vergeten de Almachtige te vragen. Terwijl Allah zegt:
 
“Wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept en het onheil weggenomen …?” [27:62]
 
Onze Barmhartige Heer houdt ervan dat wij ons beklag bij Hem doen en onze troost bij Hem zoeken. Terwijl de mensen zich irriteren en moe worden van ons gejammer en gezeur.
 
Gedenken van Allah
Geluk is het veelvuldig gedenken van Allah de meest Verhevene. Het gedenken van Allah is voeding voor de ziel, rust voor het hart en verjaagt de influisteringen van de vervloekte duivel. Allah zegt:
 
“Voorwaar met het gedenken van Allah komen de harten tot rust” [13:28]
 
Tot de beste dhikr (gedenken van Allah) behoort het reciteren van de Koran. Dit boek wat genezing, barmhartigheid en rust is voor de gelovigen. Er gaat niks boven wat tijd voor het reciteren van de Koran, afgezonderd van het wereldse leven en haar drukte.
 
Ouders
Geluk is deze twee personen die de reden zijn van jouw bestaan gelukkig te maken op iedere mogelijke manier. Allah heeft ons in vele verzen aangespoord tot het goed behandelen van de ouders. Allah zegt:
 
 “Wij hebben de mens goedheid jegens zijn ouders bevolen” [46:15]
 
Onze profeet vrede zij met hem heeft verduidelijkt dat de ouders het meeste recht hebben op ons goed gezelschap, de moeder in het specifiek. Triest is degene die voor alles en iedereen tijd maakt, maar bijna met tegenzin met zijn ouders zit. 
 
Verwacht geen gelukkig leven zolang jij je ouders ongelukkig maakt.  
 
Familie
Geluk is een goede band onderhouden met jouw naaste familie, zoals broers en zussen in het specifiek, en de rest van de familie in het algemeen. Allah zegt:
 
“ …..en weest goed voor de ouders en de verwanten” [4:36]
 
Zelfs wanneer zij tekortschieten naar jou toe mag dat geen reden zijn om hen slecht te behandelen en of te mijden. Het onderhouden van de familiebanden mag niet zijn gebaseerd op soort van beloning; “Als je mij bezoekt en belt doe ik dat ook en anders niet.” Ons geloof leert ons om het goede te doen zonder om te kijken naar anderen. En om het slechte met het goede te vergelden.
 
Gezin
Geluk is investeren in een goede omgang thuis met vrouw/man en kinderen en zorgen voor een prettige en fijne sfeer in huis. Het is niet van de wijsheid om goede banden te hebben met iedereen buitenshuis, terwijl het binnenshuis op instorten staat.
 
Een van de bouwstenen van een gelukkig huwelijk en het bewerkstelligen van een goede sfeer in huis, is elkaars tekortkomingen accepteren, niet van elke misstap een probleem te maken en te kijken naar de mooie eigenschappen die de ander bezit. Zoals de volgende hadieth daartoe motiveert:
 
“De gelovige hoort zijn gelovige vrouw niet te haten (vanwege bepaalde eigenschappen), als een bepaalde eigenschap van haar hem niet aanstaat, zal hij een andere eigenschap treffen die hem wel aanstaat” [Muslim]
 
Niet elk meningsverschil of opmerking hoeft zich uit te monden in een ruzie, zoals de metgezel Abu Darda op een dag tegen zijn vrouw zei: 
 
“Wanneer ik boos ben stel jij mij tevreden en wanneer jij boos bent stel ik jou tevreden. Anders zullen we niet lang samen zijn.” 
 
Goed gezelschap
Geluk is bevoordeeld zijn met goed en vroom gezelschap. Gezelschap dat van jou houdt en het goede voor jou wenst. Gezelschap bij wie jij je goed voelt en verdriet doet verdwijnen. Zoals de metgezel ibn Mes’oed op een dag tegen zijn vrienden zei:
 
“Jullie zijn het die mijn verdriet doen verdwijnen.”
 
Ons geloof is een sociaal geloof, er hoort geen ruimte te zijn voor eenzaamheid. Het is meestal de eenzame die door depressie wordt getroffen, en die gevoelig is voor negatieve gedachtes. Zoals de bekende hadieth luidt:
 
De wolf grijpt slechts het schaap dat zich heeft afgezonderd (van de kudde). [Nasaa’i]
 
Zorg dat je regelmatig in goed gezelschap verkeert en zonder je niet af.
 
Tevreden
Geluk is tevreden zijn met datgene wat Allah jou heeft gegeven. Wanneer je tevreden bent met datgene wat je hebt, ook al kan het weinig lijken in de ogen van de mensen, dan ben je echt rijk. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:
 
Rijkdom is niet het veel bezitten, rijkdom is rijkdom van de ziel. [Bukhari]
 
Een rijke ziel is een ziel die tevreden is met datgene wat hij bezit en zich behoefteloos waant van wat anderen bezitten en er weinig aandacht aan besteedt. Degene die tevreden is, heeft rust en heeft geen last van afgunst en jaloezie.
 
Tevredenheid bereik je door o.a. niet op te kijken naar de mensen die het beter dan jou hebben, maar naar de velen die het slechter dan jou hebben. Zoals de profeet vrede zij met hem zei:
 
Kijk naar de mensen onder jullie (in rang) en kijk niet naar de mensen boven jullie (in rang). Zo zul je de gunsten van Allah meer waarderen. [Muslim]
 
Tevredenheid is de simpelste dingen waarderen in het leven en ze niet voor standaard aan te nemen. Het feit dat jij je veilig voelt, gezond bent en voor een dag te eten hebt is evenveel waard als heel het wereldse leven bij elkaar zoals dat is overgeleverd door onze profeet.
 
Vergeven
Geluk is vergevensgezind zijn door degenen die jou iets hebben aangedaan te vergeven. Niemand is immers perfect, iedereen maakt weleens een fout. We zijn als mens beïnvloedbaar door zoveel factoren. Ons geloof motiveert daarom vergevensgezindheid, Allah zegt:

“Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar dat behoort zeker tot de aanbevolen daden.” [42:43]

Het mooie van vergeven, naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, is dat je rust hebt. In tegenstelling tot degenen die wrok koesteren jegens de mensen die hen onrecht hebben aangedaan. Deze wrok houdt hen bezig en leidt misschien wel tot slapeloze nachten. Vergevensgezindheid is geen teken van zwakte, zoals sommigen dat denken, maar juist een teken van kracht.

Geduld en dankbaarheid
Het leven bestaat uit voor- en tegenspoed, uit goede en slechte tijden. Als jij met beide situaties op de juiste manier weet om te gaan, door geduldig te zijn bij tegenspoed en dankbaar te zijn bij voorspoed, zit je altijd goed. Zoals onze profeet vrede zij met hem zei:

“Verbazingwekkend is de kwestie van de gelovige, alles wat hem overkomt pakt goed voor hem uit; als hem het goede overkomt is hij dankbaar – dus is dat goed voor hem – en als hem het slechte overkomt is hij geduldig – dus is dat goed voor hem – en dit is slechts voor de gelovige.” [Sahih Moslim]
 
Voorbeschikking
Geluk is tevreden zijn met wat Allah heeft voorbeschikt en geduld te hebben met het nare van het lot. Overtuigd als de moslim is dat niks gebeurt zonder Allah’s voorbeschikking. Allah zegt:
 
“Er treft de aarde of jullie zelf geen ramp, of het staat in een boek, vóórdat Wij het doen gebeuren” [22:57]
 
En onze profeet vrede zij met hem zei:
 
Wat jou is overkomen, had jou niet kunnen missen. [Abu Dawood]
 
De gelovige legt zich neer bij het verleden, ook al had hij vurig gewenst dat sommige dingen anders waren gegaan in het leven. Hij trekt er lering uit en gaat verder, zich neerleggend bij de wil van Allah.
 
Optimisme
Geluk is optimistisch zijn. Optimisme is een van de grootste vijanden van depressie. Daar waar optimisme komt kijken, verdwijnt depressie als sneeuw voor de zon. Onze nobele profeet hield van optimisme, zelfs in de moeilijkste tijden. Depressie is vaak een ophoping van negatieve gedachtes welke je dient te bestrijden met positieve gedachtes. 
 
Hoop
Geluk is dat de gelovige nooit hoop verliest hoe moeilijk de uitweg soms ook lijkt. Na het moeilijke komt het makkelijke, zoals Allah ons heeft beloofd:
 
“Voorwaar, met de moeilijkheid komt verlichting. Voorwaar met de moeilijkheid komt verlichting.” [94:5-6]
 
Het enige wat wij moeten doen is geduld hebben en hoop houden op de barmhartigheid van onze Heer. Onze Heer beproeft ons o.a. om te kijken hoe sterk ons geloof is en tot wie onze toevlucht zal zijn in moeilijke tijden.
 
Bezig zijn
Geluk is het goed besteden van jouw tijd. Te veel vrije tijd en het weinig om handen hebben werkt bij velen averechts en is reden van veel (negatieve) gedachtes die leiden tot depressie en ongelukkigheid.
 
Liefdadigheid
Geluk is dat jij goed bent naar de mensen toe, voor ze klaar staat en helpt waar je kan helpen. Naast de grote beloning die er tegenover staat van onze Heer, zorgt goedheid naar de mensen toe voor een goed gevoel en verruiming van de borst. Sommigen leven, maar in werkelijkheid zijn zij te vergelijken met de doden. Ze hebben geen enkele toegevoegde waarde voor de mensen om hen heen en zijn alleen met zichzelf bezig. Egoïsme en gierigheid zorgt voor benauwdheid in de borst en ongelukkigheid.

Ons geloof motiveert ons om je ook te bekommeren om het welzijn van anderen en een helpende hand toe te steken.
 
Onder liefdadigheid valt het glimlachen in het gezicht van jouw broeder wanneer je hem ontmoet. Zoals de profeet zei:

Het glimlachen in het gezicht van jouw broeder is sadaqah (aalmoes). [Tirmidhi]

Blijf glimlachen, ook al voel je je soms niet goed.
 
Soepel
Geluk is makkelijk te zijn in de omgang met de mensen om jou heen, binnen- en buitenshuis. Geen relatie of vriendschap houdt stand voor zij die van elke misstap een probleem maken en overal kritiek op hebben. Niemand houdt ervan om continu op zijn fouten te worden gewezen. Daarom staat de eigenschap van ‘dingen door de vingers zien’ en doen alsof er niks aan de hand is, heel hoog aangeschreven. Zelfs zo dat imam Ahmed zei:
 
Negen tiende van de goede manieren bestaat uit dingen door de vingers zien
 
Wanneer je je niet overal over opwindt en vergevensgezind bent, verloopt het leven gemakkelijk en soepel. Maar wanneer je overal een punt van maakt, zal je merken dat het leven heel stroef verloopt.
 
Zorgen
Niemand ontkomt eraan. Het wereldse leven kenmerkt zich met zorgen die ons van tijd tot tijd bezighouden. Het is immers het paradijs waar de gelovige geen zorgen meer zal hebben. Maar het is niet gezond om te veel met zorgen bezig te zijn, maar te doen wat binnen jouw vermogen is en de rest aan Allah over te laten, vertrouwend op Hem.
 
Hoe vaak loop je, misschien maanden, met een zorg en is het achteraf allemaal goed gekomen en heb je voor niets al die tijd met die zorg gelopen. Zoals imam as-Shaafi’ie zei:
 
De ene ligt bezorgd wakker om zaken die misschien niet eens zullen plaatsvinden en de ander slaapt rustig. Probeer zoveel mogelijk zorgen te vermijden; de Heer die jou in het verleden van het slechte heeft behoed, zal je in de toekomst ook behoeden. 

Beste broeders en zusters
 
We zijn waarlijk begunstigd met een geweldig geloof, een geloof dat ons leert om altijd en ten allen tijde glimlachend het hoofd overeind te houden. Optimistisch en hopend op het goede en de barmhartigheid van onze Heer.

Wij zijn het die tekortschieten en niet de middelen tot geluk grijpen, terwijl ze binnen handbereik zijn voor iedereen. Het enige wat wij hoeven te doen is ons oprecht te wenden tot onze Heer en een leven te leiden dat Hem tevreden stelt. Maar dan nog wenden wij ons af van onze Heer en denken wij in andere zaken geluk te zullen vinden. Allah vraagt de mens daarom:
 
“O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele? Degene die jou heeft geschapen en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?” [82:6-7]

(Source / 19.05.2020)