Al Qur'an

Vandaag was de eerste dag van de gezegende maand Ramadan! Dit houdt in dat de intentie voor het vasten van Ramadan vóór aanvang van fajr (ochtendgebed) moet zijn genomen, vanwege de volgende overlevering:
 
Wie geen intentie voor het vasten heeft vóór fajr, zijn vasten is niet correct. [Bayhaqi]

Het nemen van de intentie is geen ingewikkelde handeling. De intentie houdt in dat jij vastberaden bent om de volgende dag te vasten. En dat ben je. Want wanneer iemand jou zou vragen of je morgen vast, dan zou je direct antwoorden: ‘natuurlijk!’ Dit duidt erop dat jouw intentie gewoon aanwezig is. 

Vraagstuk:
Moet deze intentie dagelijks voor iedere dag afzonderlijk worden genomen of volstaat de intentie, om de hele maand te vasten, aan het begin van de maand?

Antwoord:
De geleerden verschillen hierover in mening. Meerdere grote geleerden neigen naar de mening dat de intentie aan het begin van de maand volstaat. Wellicht dat deze de sterkste mening is.

Wel moet daarbij in acht worden genomen dat degene die het vasten heeft verbroken, vanwege bijvoorbeeld ziekte, reis of menstruatie, zijn intentie moet vernieuwen indien hij of zij de volgende dag weer van plan is om te vasten.

De sahoer
Het valt onder de manieren van het vasten om de vastende dag met sahoer (ochtendmaaltijd) te starten. Dit was de gewoonte van onze nobele profeet vrede zij met hem en zijn metgezellen. De profeet vrede zij met hem zei: 

“Nuttig de sahoer, want de sahoer is gezegend.” [Bukhari] 

En hij zei: 

“Nuttig de sahoer, ook al is het slechts een beetje water.” [ibn Hibbaan]

De profeet heeft in een overlevering het eten van dadels als sahoer geprezen, het is daarom aanbevolen om ook dadels te nuttigen met de sahoer.

Degene die de sahoer nuttigt, dient dit te doen met de intentie van het navolgen van de sunnah van de profeet vrede zij met hem, zodat dit een aanbidding is en hij hiervoor wordt beloond.

Uitstellen
De sunnah van sahoer is om deze zoveel mogelijk uit te stellen. Van de voordelen van het nuttigen van sahoer kort vóór fajr, is dat je het fajrgebed tijdig verricht, vóór zonsopgang. Beter kan je de dag niet beginnen!

Ook is de tijd van sahoer een gezegende tijd voor smeekbede en het vragen van vergiffenis. Allah heeft zijn vrome dienaren geprezen in de Koran voor het feit dat zij Hem op dat tijdstip vergiffenis vragen. Allah zegt:

“En in de ashaar (tijd vóór fajr) vragen zij om vergiffenis.” [51:18]

Het kwartier of langer voor tijd stoppen met eten, ook wel aangeduid op sommige gebedskalenders met imsak, wordt door de geleerden als een innovatie (bid’ah) beschouwd en als overdrijven in het geloof. Je mag eten totdat fajr aanbreekt.

Beste broeders en zusters

Weet dat het bereiken van deze gezegende maand op zich een grote gunst is. Hoeveel van onze jonge broeders en zusters dachten er deze maand gewoon bij te zullen zijn, maar is de dood tussenbeide gekomen? Hoeveel van onze broeders en zusters genoten tot voor kort nog van een goede gezondheid totdat zij plotseling met een ziekte zijn getroffen? Maak gebruik van jouw leven en goede gezondheid door altijd bezig te zijn met datgene waar Allah van houdt en tevreden mee is. 

Beste broeders en zusters

Allah zegt:

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht gesteld zoals het ook degenen vóór jullie verplicht is gesteld opdat jullie Allah zullen vrezen. (het vasten is slechts) Een beperkt aantal dagen.” [2:184]

We vasten een maand, maar in werkelijkheid zijn het slechts een beperkt aantal dagen. Voor je het weet is deze mooie maand weer voorbij!

Moge Allah de meest Verhevene ons helpen bij het nuttig besteden van deze gezegende maand en ons vergeven voor onze tekortkomingen.

Abulfadl.
Bachelor en Master jurisprudentie (fiqh) Islamitische Universiteit van Medina. (Nieuwsbrief KennisviaMail)

(Bron / 11.03.2024)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights