Duurzaam energiebesparing (© pixabay)

Op 10 juli hebben de provincie Flevoland en de netbeheerders TenneT en Liander een maatregelenpakket bekendgemaakt om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening in de provincie te garanderen. Het pakket is nodig omdat de consumenten en ondernemers in hoog tempo meer elektriciteit vragen én het elektriciteitsnet overbelast dreigt te raken.  

Net raakt overbelast 
In 2023 hebben de netbeheerders al gemeld, dat het elektriciteitsnet in Flevoland, Gelderland en Utrecht mogelijk overbelast zal raken, als er geen gerichte maatregelen genomen zouden worden. 

Daarom hebben de netbeheerders de afgelopen jaren moeten besluiten dat nieuwe aanvragen voor grootverbruikers voor een nieuwe of een zwaardere aansluiting op een wachtlijst geplaatst zouden worden. 

Deze ingreep is zeer ingrijpend voor bedrijven, waarbij grootverbruikers die willen groeien of ergens anders willen vestigen, problemen zouden kunnen krijgen tot 2029. Daarnaast komen ook producenten van wind- of zonnestroom op een wachtlijst. 

Maatregelen 
Maar de wachtlijsten hebben onvoldoende effect gehad. In de Flevopolder hebben 4 maatregelen uit het landelijke maatregelenpakket de grootste impact gehad. Hierbij valt te denken aan inzet van regelbare opwek, netbewuste woningbouw, netbewust opladen van elektrische voertuigen en netefficiente installaties in bestaande bouw. 

Op de site van de provincie worden de 4 maatregelen toegelicht. De maatregelen worden verder uitgewerkt door de netbeheerders, provincie, gemeenten en ministeries. Dit moet gebeuren omdat de provincie staat voor een aantal grote opgaven. 

Zoals het bouwen van 100.000 woningen, de energietransitie en de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied. Ook deze opgaven vragen het een en het ander van het stroomnet.   

Met de maatregelen kunnen de grote ontwikkelingen doorgaan en dat houdt in dat er nu actie ondernomen moet worden. De Energy Board is van mening dat de inwoners en ondernemers absoluut moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbaar energiesysteem.  

Elektriciteitsnet 
Er is een grote verbouwing nodig om alle vragen naar transportvermogen van elektriciteit in te kunnen passen. De netbeheerders werken daarom hard aan de uitbreiding en verzwaring van het elketriciteitsnet. 

Echter dit werk heeft tijd nodig, waarbij de noodzakelijke aanpassingen gepland staat voor – op zijn vroegst – 2029. Echter er is nu al extra ruimte nodig op het net, waardoor men nu al continu aan het zoeken is naar slimme oplossingen, zodat het net efficiënter gebruikt kan worden.  

(Bron: Provincie Flevoland) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 10.07.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights