Afgebroken_iep (© gem Almere)

ALMERE – De gemeente Almere heeft laten weten dat de iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg door de gemeente vervangen gaan worden. Volgens de gemeente Almere hebben bomenexperts – na zorgvuldige inspectie en onderzoek – vastgesteld dat de bomen last hebben van zwakke verbindingen tussen stam en wortels. In het artikel van augustus 2023 was reeds sprake van deze kap. Dit artikel is een vervolg hierop. Onder meer met meer uitleg over het enten, de rapporten en nieuwe bomen. Niet duidelijk is de stand van zaken op dit moment.

Vatbaar voor breuk
Door de zwakke verbindingen tussen stam en wortels, zouden de iepen vatbaar zijn voor breuk en omvallen. De bomen zouden hierdoor gevaarlijke situaties kunnen opleveren voor weg- en fietspadgebruikers, direct omwonenden en de eigendommen van deze mensen. Daarnaast geeft Almere aan dat – tot haar grote spijt – alle 800 iepen aan de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg uit voorzorg worden vervangen.  

Op de site van de gemeente Almere zijn de onderzoeken te vinden en de meest gestelde vragen met antwoorden door de gemeente. Als oorzaak van de zwakke verbindingen bij deze iepen wordt enten genoemd. Enten is een bepaalde teeltmethode waarbij een bovenstam (het deel boven de grond) wordt samengevoegd op een onderstam (ofwel het wortelgestel). Meestal gaat deze kweekmethode goed, maar er zijn ook genoeg voorbeelden te vinden waarbij de combinaties elkaar afstoten. 

Bij de iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg heeft de gemeente gekozen voor een methode met enten, waarbij nu de ent-combinaties elkaar gaan afstoten. De gemeente Almere geeft nu aan dat de bomen uiteindelijk gaan omvallen of afbreken op de entplaats. Daarnaast zou deze entplaats onder de grond zitten en daarom niet zichtbaar zijn. Men komt er pas achter bij inspecties of problemen. Met het blote oog lijkt er niets mis te zijn met de iepen, echter door deze entmethode zijn de bomen niet zo sterk geleken en zijn er de afgelopen jaren al verschillende bomen omgewaaid.  

De vragen en antwoorden zijn te vinden op de site ‘Maak Oosterwold’, waar aangegeven wordt dat er een zorgvuldige inspectie, onderzoek en onlangs een vervolgonderzoek zijn geweest. Daarnaast wordt aangegeven dat de entmethode ook voordelen heeft, zoals het creëren van nieuwe variëteiten (met andere woorden: ingrijpen in de natuur) of het versnellen van de groei (ook hierbij wordt ingegrepen in de natuur). Dit ingrijpen in de natuur heeft dus geleid tot de ‘problemen bij 800 iepen aan de langste iepenlaan van Nederland’.     

In het onderzoeksrapport van Groenadvies Amsterdam van februari 2022 was sprake van onderzoek naar de kwaliteit van de stamvoet. Uit het onderzoek is gebleken dat nog geen 46 procent een afwijkende stamvoet had. Daarnaast gaf het bureau aan dat de conditie van de bomen geen ‘betrouwbare indicator’ zou zijn voor de kwaliteit van de stamvoet. Daarnaast kon men het risico van omvallen niet aflezen van de algehele conditie van de iepen. Daarna is er een storm geweest, waarbij 9 bomen zijn gesneuveld. Tevens gaf men het advies om de 311 iepen met afwijkende stamvoet en de 93 met een twijfelachtige stamvoet te kappen. Om daarna een steekproef uit te voeren bij 14 bomen van de 277 bomen die het label ‘goed’ hadden meegekregen. Dit betekende dat niet alle bomen gekapt hoefden te worden.  

In januari 2023 is een vervolgonderzoek gedaan door hetzelfde bureau. Hierbij is bij 14 voorgestelde bomen een trekproef uitgevoerd. Tevens is een proefsleuf uitgevoerd om te kijken naar de wortels. Uit het onderzoek heeft men de conclusie getrokken om alle 800 iepen te verwijderen. 

Tenslotte is in 2021 door Pius Floris een onderzoek uitgevoerd, waarbij men heeft gemeld dat de conditie van de meeste bomen goed was. Tevens heeft men aangegeven dat er bij een aantal bomen ‘onverenigbaarheid kenmerken’ zijn gezien. Meestal gaat het hierbij om sterke bomen met stevige wortels en bomen met minder sterk ontwikkeld wortelstelsel. 

Niet duidelijk is of in alle rapporten alle 800 bomen via de entmethode zijn geplant. Daarnaast schijnen er meerdere plantjaren zijn geweest, zoals 1993 en 1991. Tikje onduidelijkheid komt ook bij de voorgestelde kap, daar er mogelijk ook het leven van een aantal bomen best verlengd kan worden, door goed onderhoud en de juiste snoeimethode. 
De gemeente Almere heeft benadrukt om nieuwe bomen te planten, tevens voegt men extra groen, water en biodiversiteit toe. Almere gaat haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat iedereen in de toekomst weer kan genieten van mooie, gezonde bomen. 

(Bronnen: 1 Almere, Gemeente Almere, Maak Oosterwold, WUR, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.07.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights