Afgebroken_iep (© gem Almere)

ALMERE – De gemeente Almere heeft laten weten dat de iepen aan de Goudplevierweg en de Paradijsvogelweg vervangen gaan worden. Volgens de gemeente hebben experts op het gebied van bomen vastgesteld – na zorgvuldige inspectie en onderzoek – dat de iepen last hebben van zwakke verbindingen tussen stam en wortels. Hierdoor zouden ze vatbaar zijn voor breuk en omvallen. 

De iep 
Volgens gegevens zouden er zo’n 40 soorten iepen zijn en vele kruisingen. De boom heeft te maken gehad met de iepenziekte. Deze ziekte is een verwelkingsziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Ophiostoma ulmi en overgebracht door de iepenspintkever. In Nederland heeft men het iepziekte-mechanisme ontdekt, zodat men middels selectie- en kruisingsprogramma’s kon werken aan bomen die bestand zijn tegen de iepziekte. Tegenwoordig zijn er een fors aantal resistente hybride-iepen te vinden. 
Deze iepen zijn taaie sierbomen, die het goed doen in de stad zowel als in open landschappen. 

De bomenexperts hebben gemeld dat er last zou zijn bij de iepen van zwakke verbindingen tussen stam en wortels. Door de zwakke verbindingen zijn ze vatbaar voor breuk en omvallen, waardoor de bomen gevaarlijke situaties kunnen opleveren voor weg- en fietspadgebruikers, direct omwonenden en hun eigendommen. Almere heeft er voor gekozen om alle iepen aan de Goudplevierweg en Paradijsvogelweg uit voorzorg te vervangen.  
Tevens is aangegeven dat de oorzaak van de zwakke verbindingen het enten is. Enten is een bepaalde teeltmethode waarbij een bovenstam op een onderstam wordt samengevoegd. Meestal gaat deze methode goed, maar het kan ook leiden tot afstoting. Deze afstoting is het geval bij de iepen aan de 2 wegen. 
Na verloop van tijd stoten de ent-combinaties elkaar af, waardoor de bomen uiteindelijk kunnen omvallen of afbreken op de entplaats. Deze laatste zit onder de grond en is daardoor niet zichtbaar. Volgens de gemeente lijkt er niets mis te zijn met de bomen, maar door het probleem zijn de afgelopen jaren al verschillende bomen omgewaaid.

Ecologisch onderzoek 
De stichting Paradijsvogelbosje heeft bezwaar gemaakt tegen de kap van de 800 iepen. Volgens de stichting is mogelijk een degelijk onderzoek uitgevoerd, echter het gaat meer om wat er niet is onderzocht. Niet onderzocht is de ecologische waarde van de monumentale bomen en de waarde voor de leefomgeving. 
De stichting heeft over de kap vragen gesteld aan de gemeente maar nooit antwoord gekregen. Volgens de stichting is dit in strijd met de inspraak en het bezwaar maken tegen zo’n ingrijpende beslissing. 

Stichting Paradijsvogelbosje is van mening dat de bomenrij gezichtsbepalend is én bepalend is voor de ecologische hoofdstructuur van het gebied Almere Oosterwold. Om het ecosysteem te kunnen behouden is het vervangen van bomen onvoldoende. Beter is om jonge bomen aan te planten, voor dat de oudere bomen gaan verdwijnen. Zo kan de functie overgenomen worden. Bij het plan van de gemeente – eerst kappen en dan planten – ontstaat een onherstelbaar verlies van de natuurwaarde. Tevens betekent het schade aan het ecosysteem. 
De gemeente heeft een informatieavond eind september georganiseerd voor de bewoners. Hier zou dan gesproken worden over de uiteindelijke inrichting en beplanting. Voor de stichting is dit compleet onvoldoende, daar men van mening is dat de plannen opnieuw bekeken moeten gaan worden.

(Bronnen: Gemeente Almere, de Bomenstichting, Wikipedia, Almere Deze Week, Paradijsvogelbosje Oosterwold)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.08.2023

5 gedachte over “Vervanging iepen Goudplevierweg en Paradijsvogelweg”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights