DRONTEN – In de gemeenteraad van Dronten heeft de fractie van de ChristenUnie vragen aan het college gesteld naar aanleiding van een uitzending van onderzoeksbureau Argos. Volgens de vragen van de ChristenUnie zouden er op 24 juni 2023 cijfers naar buiten zijn gekomen over uithuisplaatsingen waarbij politie ingezet werd. 

Uithuisplaatsingen 
Volgens de fractie hebben uithuisplaatsingen nare gevolgen voor de kinderen, maar als dit gebeurt met behulp van politie, hebben ze schadelijke gevolgen voor kind, gezin maar zeker ook voor de dienstdoende agenten. Dit wordt gesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). 
Er wordt geadviseerd dat politie inzet bij uithuisplaatsingen zoveel mogelijk beperkt moet worden en liefst helemaal voorkomen moet worden. Het streefgetal voor uithuisplaatsingen moet 0 zijn als men kijkt naar de Kadernota en hiervoor is preventief handelen nodig. Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie hierover vragen gesteld. 

Vragen 
De fractie heeft aan het college de vraag gesteld hoeveel uithuisplaatsingen er in de gemeente Dronten zijn in het afgelopen jaar. Het college heeft daarop het antwoord gegeven dat tussen 1 juni 2022 en 1 juli 2023 16 jeugdigen uit huis zijn geplaatst.  

De volgende vraag ging over de hulp van de politie. Hierbij heeft het college aangegeven dat er 2 soorten van uithuisplaatsingen zijn: vrijwillig of met een machtiging van de kinderrechter. 
Volgens het college zijn 7 kinderen vrijwillig uit huis geplaatst en 9 met een machtiging uithuisplaatsing van de kinderrechter. 
De jeugdigen die ‘vrijwillig geplaatst zijn’, gaan via de gidsen Jeugd van de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente inhoudelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Gezien het feit dat het vrijwillig is geweest, is er geen politie aan te pas gekomen. 

Bij de 2e groep heeft de gemeente geen inhoudelijke betrokkenheid en kan daarom ook niet aangeven of de politie betrokken is bij de uithuisplaatsing. Bij deze groep kinderen is sprake van een kinderbeschermingsmaatregel, die wordt uitgevoerd door de Gecertificeerde Instelling (GI).  De gemeente kan niet aangeven of de uithuisplaatsing onder politiebegeleiding is gebeurd. Het is wel een normale procedure, dat de GI altijd politie begeleiding probeert te voorkomen.

Dronten heeft aangegeven dat de gidsen Jeugd contactpersonen hebben vanuit diverse kerken. Deze mensen kunnen meedenken om ondersteuning te geven aan een gezin of een jongere. Via Humanitas en Kind aan Huis zijn er mogelijkheden om ondersteuning middels vrijwilligers in te zetten, zodat de druk op het gezin wordt verlicht.
Daarnaast heeft de gemeente Gidsen Veilig Verder . Deze gidsen kunnen kaders stellen aan het gezin om de veiligheid te waarborgen. Tevens is er in de gemeente een pilot actief met betrekking tot Toekomstscenario. 

Ook zijn er andere opties binnen de gemeente Dronten, waarbij het van groot belang is dat Dronten een uiterste inspanning doet om een uithuisplaatsing in een gezin te voorkomen. Ook is er sprake van regionaal aanbod, zoals een pilot versnellingsaanpak. Deze aanpak heeft tot doel jeugdigen thuis te houden of versneld terug te plaatsen in het gezin van herkomst. Vanaf maart 2022 zijn door deze aanpak in Dronten 9 uithuisplaatsingen voorkomen.  

(Bronnen: Gemeenteraad Dronten, De Drontenaar) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights