AMSTERDAM – Overal in Nederland worden bomen gekapt. Zo zijn er berichten over kappen van bomen in Nijverdal (0.5 hectare), Hoofddorp (18 bomen), Barneveld (104 bomen), Gilze en Rijen (flink wat bomen), Harderwijk (4.400 bomen), Bergen (13.000 bomen), Kampen (25 bomen), Almere (800 bomen). Steeds wordt aangegeven dat nieuwe bomen geplant zullen worden als vervanging. Alleen wat men vergeet is, hoe lang het duurt voordat er weer volwassen bomen staan. 

Geen reden om kap te blokkeren
In Amsterdam is er ook de rechter aan te pas moeten komen. Buurtbewoners van de Appelweg in Noord hebben geprobeerd om de kap van 85 bomen tegen te gaan. De rechter heeft alleen geen reden gezien om de kap van de bomen te blokkeren. Volgens de gemeente moeten de bomen worden gekapt om 63 flexwoningen te kunnen plaatsen. Dit zou gaan om woningen voor jongeren en statushouders.  

In de rechtszaak hebben de bewoners gemeld dat het nog te vroeg is om bomen te kappen, daar het nog maar de vraag is of dat de woningen er wel gaan komen. Hiertegen lopen meerdere bezwaarprocedures. De bewoners hebben gemeld dat de bomen essentieel zijn voor de leefbaarheid en het groen karakter van de omgeving. Volgens deze bewoners heeft de gemeente te weinig rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. 

Daarentegen heeft de voorzieningenrechter gemeld dat er geen onzekerheid bestaat over sanering of realisatie van de woningen. Tevens zou er de verzekering afgegeven zijn door de gemeente dat er 125 bomen herplant zouden gaan worden. 

Om dit laatste gaat het nu. De vraag is waar, wanneer en hoe de herplanting geregeld is. Normaal gesproken kan een boom als een zaadje beginnen en dan duurt het vele jaren voordat er weer een volwassen boom staat, die het werk kan doen, waarvoor deze is bedoeld. Een boom kan ook herplant worden als jonge boom, maar ook dan duurt het jaren voordat het een volwassen boom is. 
In Almere heeft de Stichting Paradijsvogelbosje gemeld dat het onvoldoende is voor het behoud van het ecosysteem door het vervangen van bomen. Het advies was dat het beter zou zijn om jonge bomen aan te planten, voor dat de ‘oudere’ bomen worden gekapt. Als het systeem zo wordt gehanteerd, kan de functie door de nieuwe bomen worden overgenomen. Als de gemeente gaat kappen om daarna de nieuwe beplanting aan te brengen, ontstaat er een onherstelbaar verlies van de natuurwaarde. Hierbij ging het om het vervangen van iepen in een bepaald gebied. 

Begin van het jaar heeft de gemeenteraad gesproken over ‘De nieuwe richtlijnen voor Compensatie en Herplant bomen’. In een ingekomen brief is aangegeven dat de gemeenteraad in 2014 de Bomenverordening heeft aangenomen en in 2016 de Herplantregeling Kern. Hierbij zou niet alleen het aantal bomen, maar vooral het boomvolume op peil moet blijven.     

In de bespreking van de raad van 15 februari is het ontwerp besproken. Hierbij is een motie aangeboden en wordt het college verzocht om de regeling aan te passen dat: “ … herprofileringen van straten en pleinen gelijk te behandelen als stedelijke herstructureringen en derhalve uit te gaan van berekening van de fysieke boomwaarde en daaruit voortvloeiende verplichtingen … “   

Volwassen bomen hebben meestal een dikke (re) stam met nogal wat takken vol bladeren in verschillende vormen en kleuren. In deze periode is de boom het productiefst. Tevens spelen ze een belangrijke rol in het ecosysteem. Een boom vermindert de gevolgen van bodemerosie. De bomen helpen de klimatologische omstandigheden van de aarde te matigen. Een boom levert zuurstof en slaat koolstofdioxide op. 

(Bronnen: AT5, EcoTree, Gemeenteraad Amsterdam, Exactly How Long, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights