BERGEN – PWN (Puur Water en Natuur) is van plan om 13.000 grove dennen te gaan kappen bij Bergen aan Zee. Volgens de beheerder van het gebied (PWN) moet dit gebeuren om de conditie van het duingebied te verbeteren. Ondanks het feit dat er maatschappelijke en natuurverenigingen bezwaar hebben aangetekend, is besloten dat PWN door mag gaan met de voorbereidingen om in het najaar de bomen te gaan kappen. 

Bomenkap Bergen aan Zee
Oktober 2022 werd al door de regionale media aangegeven dat natuurbeheerder PWN zo’n 16 hectare dennenbos zou gaan verwijderen. Volgens PWN zou dit nodig zijn om de duinen weer aan het stuiven te krijgen. Hierbij werd de opmerking gemaakt dat de natuurbeheerder zich elke dag inzet om de duinen in topconditie te houden, maar dat soms er een handje geholpen moet worden. 
Daarnaast werd er op gewezen dat de bomen moeten verdwijnen die aan de rand stonden aan een eerder gekapt gebied. PWN wilde de dennen kappen die hier niet van nature voorkomen en dat men terug wilde naar de inheemse natuur. De woordvoerder gaf toen dat het niet goed zou gaan met zo’n 60 hectare duinnatuur. Dit zou liggen aan teveel stikstof in de bodem en te weinig zout en zand vanaf de kust. 
Tenslotte gaf de woordvoerder aan dat de werkzaamheden in 2023 zouden starten en begin 2024 afgerond worden. In de tussentijd zou PWN in gesprek gaan met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Hierbij zou het dan gaan over het nut en de noodzaak van de kap. 

Het nut en de noodzaak 
Dit nut en noodzaak werd niet onderschreven door de Duinstichting en de Fietsersbond, die zich hebben verzet tegen de kap van de bomen. De gemeente Bergen heeft de bezwaren naast zich neergelegd en een kapvergunning afgegeven. Overigens is het moeilijk de kapvergunning op de site van de gemeente te vinden. 
Wel is er een Nieuwsbrief van het college Bergen aan de gemeenteraad (21 december 2022). In de Nieuwsbrief wordt aangegeven waarom het college de kapvergunning niet kan weigeren. Het college kan de kapvergunning niet weigeren als het belang van een aantal zaken niet onevenredig wordt aangetast. Hierbij valt te denken aan het belang van de ecologische waarden, waarden voor recreatie en leefbaarheid, waarden van dorpsschoon, beeldbepalende waarden, natuur-, cultuur- en landschapswaarden of archeologische waarden. 

De site van PWN heeft gemeld dat geen boom zomaar verdwijnt, zonder een plan of dat er over is nagedacht. De organisatie handelt vanuit het groene hart, waarbij de maatregelen die genomen worden, altijd getoetst worden aan strenge wet- en regelgeving. Vorig jaar werd gemeld dat de bomen die gekapt zouden worden, op een andere plaats gecompenseerd zouden worden. De provincie zou daarna op zoek gaan naar een geschikte locatie. 

Maar volgens de Duinstichting zou het kappen van de bomen verminking van de natuur zijn. In het klimaatakkoord van Parijs wordt aangegeven dat er meer bomen geplant moet worden en hier worden dan zo’n 13.000 bomen gekapt. Dit is niet meer te volgen. 
De Duinstichting is tegen het kappen van de bomen, net als ze was tegen de kap in de Schoorlse duinen. Het is misschien wel zo dat het te kappen gebied kleiner is geworden, maar de bezwaren zijn niet veranderd. 
Net als de Fietsersbond die ook tegen het kappen van de bomen is. Volgens de bond zouden door het kappen de fietspaden in het gebied onder stuiven.

Op de site van de NOS is gemeld dat er nog steeds bezwaar gemaakt kan worden tegen de kap van de bomen. 

(Bronnen: NH Nieuws, Noordhollands Dagblad, PWN, Gemeenteraad Bergen, NOS) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.08.2023

Een gedachte over “Duizenden bomen mogen gekapt worden”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights