Pad Houtsnippers

HARDERWIJK – In deel I is gesproken over NLDoet van 15 en 16 maart (vrijwilligers) en over de Landelijke Opschoondag van 23 maart. Dat betekent dat het afval wordt opgeruimd en laat het nog een keer gezegd wordt. Afval begint en eindigt bij jezelf. Wiet roken in een bushokje, waarbij de restanten worden weggegooid of lachgas gebruikt en de lachgas-canisters naast de bushalte wegpleuren, kan echt niet meer. Dit doet men thuis en als men daar niet mag gebruiken, dan neemt men het mee en ruimt het netjes op. 

Landelijke Opschoondag 
In de Harderwijker Courant was afgelopen week veel te vinden over de Week van de Circulaire Economie (11 tot en met 16 maart), Landelijke Opschoondag (23 maart), Gratis compost (23 maart) en het planten van 175 bomen door kinderen op de Boomfeestdag op 6 maart. Daarnaast werd aandacht geschonken aan het NK Tegelwippen, een geveltuintje en dat Harderwijk groener moet worden door meer bomen. 

Iedereen denkt dat het Vondelpark in Amsterdam ligt, maar ook Harderwijk heeft een Vondelpark (niet zo groot, maar zeker zo mooi). Nu nog bruikbaarder maken waarvoor een park bedoeld is. Dat is het water afvoeren (opvangen) en verkoeling geven in tijden van veel warmte (hittestress). 

Vondelpark Harderwijk

Het gebied van de Vondellaan (van Hoofdweg tot aan de brug voor Frankrijk) zou in feite de groene long moeten zijn van de wijk Stadsdennen, maar dan moet er nog wat ‘aangepast’ worden. Gelukkig heeft de gemeente laten weten dat het laatste deel van de Vondellaan (tot aan Frankrijk) ook 30 km-zone gaat worden (bij de volgende aanpassing of volgend onderhoud).
Dit is een stap in de goede richting om van het gebied een groenere ruimte te maken – de zogenaamde groene longen van de wijk -. 

Daarbij hoort natuurlijk een optimale samenwerking tussen gemeente en wijkbewoners, waarbij beide partijen de werkzaamheden doen die ze moeten doen. Voor de inwoners van de wijk hoort hier onder meer dat men het afval zo veel mogelijk volgens de juiste weg afvoert en bij zwerfafval dit opruimt. Eén van de mogelijkheden hiervoor is de Landelijke Opschoondag van 23 maart. Voor de wijkbewoners kan een opruimactie opgestart worden, waarbij men – als men zelf geen materiaal heeft – een grijper en eventueel een afvalzak bij de Kiekmure kan ophalen.

Een andere stap is het adopteren van een boomspiegel. In de straattaal betekent dit dat men een ruimte om een boom gaat bijhouden, schoonhouden, afval weghalen en de dode bladeren. Tevens is het mogelijk om in de ruimte een aantal plantjes te laten groeien en deze dan ook te onderhouden. 
Daarnaast kan men ook proberen in de tuin wat minder tegels te leggen of laten liggen, maar meer te vervangen door meer groen. Maar datzelfde geldt voor de gemeente Harderwijk, die nu net een nieuwe natuur- en groenvisie heeft geactualiseerd. In de Harderwijker Courant van afgelopen woensdag heeft wethouder Martijn Pijnenburg hierover gesproken. Zo is de gemeente van mening dat groen bijdraagt aan een beter klimaat en zorgt voor meer biodiversiteit. Tevens gaf de wethouder aan dat planten zorgen voor een geluksgevoel, minder stress en dat de mensen meer gaan bewegen. 

Echter het is moeilijker te begrijpen dat er bij een beter groen beleid, dat er minder gemaaid gaat worden. Wethouder Pijnenburg geeft aan dat er meer struiken, planten en bloemen en begroeide bermen in de gemeente gaan komen. Dit is een fantastische gedachte, maar hierbij hoort wel dat er echte groene bermen gaan komen. Straten waarbij de bermen alleen maar bestaan uit zand, onkruid en rotzooi, zien er niet uit. Natuurlijk geeft de wethouder aan dat er door het nieuwe beleid van minder maaien er meer ruimte is voor meer bloemen en kruiden – en dus dieren – maar dan moet er wel eerst iets zijn en geen zand of onkruid wat tot kniehoogte komt. Met subsidies wil de gemeente de inwoners meer laten doen. 

Terugkomend op de groene longen van de wijk Stadsdennen: het zou mooier zijn als er meer planten en struiken geplant gaan worden, waarbij de grote groenstroken ook meer als park gezien gaan worden. Denk hierbij aan de strook in de Vondellaan, het Vondelpark, het gebied bij de Brederolaan, Rhijnvis Feithlaan en het gebied tussen Hoofdweg en Vondellaan en Guido Gezellelaan. Belangrijk hierbij is dat er dan ook minder tegels gaan komen, maar meer houtsnipperpaden en ruimte voor banken om onder de bomen te kunnen zitten. Er zijn nog genoeg ruimten met veel tegels, zoals rond het P.C. Hooftplein. 
Het gebied tussen P. C. Hooftplein en de Brederolaan zou een meer park gezicht moeten krijgen. Dit geldt ook voor de strook in de Vondellaan tussen de even en de oneven nummers. Deze strook zou echt een park kunnen worden, als er wat meer aandacht aan geschonken zou worden. Ook hier zijn bermen die alleen maar bestaan uit zand. 

Bomen die weggehaald worden, worden teruggeplaatst – indien mogelijk – heeft de gemeente gemeld. Echter het komt voor, dat het niet altijd op dezelfde plaats kan. Maar de  inwoners van Stadsdennen hebben er niet zo veel aan als er bomen weggehaald worden en dat daarvoor bomen in Lorentz of Drielanden worden teruggeplaatst.   

Van 26 maart tot 1 april wordt de Week van de Groene Tuin georganiseerd door Milieu Centraal. Hierbij gaat het erom zoveel mogelijk tuinen, balkons en straten (verder) te vergroenen en te verduurzamen. Om de aarde over te kunnen dragen aan de kinderen en kleinkinderen moet er nu veel meer gedaan worden aan de natuur, het klimaat, biodiversiteit en het afval. 

(Bronnen: Harderwijker Courant, Nature Today, Stichting Groen Moslims, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.03.2024


Een gedachte over “De Groene Mantelzorger, deel II”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights