Apartheid regime (© Imemc News)

OPINIE – Soms leest men weer eens wat anders. Zo kreeg ik in het weekend een mail met de Kanttekening binnen. Hierin staat een interview van Ewout Klei met Theodor Holman. Er werd meteen gemeld dat hij 71 jaar is, dus met respect he !  Het is jammer dat er niet meer plaats was voor de vermelding van meer van het interview. Tenminste als er meer is, want ik miste toch wel een beetje de verdieping in het interview. 

Verhalen van oorlog 
Theodor Holman heeft al heel wat boeken geschreven en daar is nu zijn nieuwste boek bijgekomen ‘Verhalen van oorlog’. Volgens de interviewer in zijn artikel gaat het boek over “ … moraal, schuld, boete en verantwoordelijkheid in oorlogstijd … “ Het boek gaat over de oorlog in Oekraïne die hij spiegelt aan datgene wat zijn ouders in Indonesië hebben meegemaakt. Echter, daar de oorlog tegen Gaza op 7 oktober uitbrak, zit er nog een P.S. bij. En daar gaat het mij nu net om. 

Volgens de uitgever van bol.com is het boek “ … een mozaïek van ontroerende, humoristische en tragische verhalen en beschouwingen over de oorlog in Oekraïne … “ Ook hier werd gesproken over de P.S. daar er weer een oorlog uitbrak en weer kantelde de wereld van Theodor Holman. Volgens de uitgever werd “ … het absurde nog absurder … “  Maar dat moet een ieder zelf maar uitvinden.   

In het interview geeft de schrijver aan dat hij iets wil zeggen over de moordenaar, naast het feit dat hij iets wil zeggen over “ … de moraal die eraan voorafging … “ Misschien wel over het ontbreken van de moraal. In het interview geeft de heer Holman Oekraïne te steunen, maar ook begrip heeft voor het perspectief van de Russen. Dit komt omdat de Russen steeds maar ingepeperd krijgen, dat de Oekraïners nazi’s zouden zijn, waardoor ze op een bepaalde manier richting de Oekraïners gaan gedragen.   

De interviewer geeft aan dat de schrijver zich niet kon inleven in de Hamasstrijders, mede gezien het ‘Hamasleger’ geen uniform draagt. Tevens gaf hij aan dat het meestal jonge jongens zijn, waarbij leven voor hen doden is. Zo zouden ze zijn opgevoed en denken doen hun leiders. Tevens zou het tijdgebrek voor het uitbrengen van het boek meespelen. 

Volgens mij – als dit al zo zou zijn – zit er geen verschil in tussen oorlogen: soldaten met of zonder uniform zijn niets meer dan kanonnenvoer en de leiders doen vanaf hun bureau het denkwerk. Dat is altijd zo geweest. Wat mij wel opvalt, is dat meneer Holman geen gevoel heeft voor de Hamas verzetsstrijders. En mogelijk geen begrip voor Hamas. Hij springt dan meteen over op een persoonlijk item en dat was de moord op zijn vriend Theo van Gogh. In die tijd schreef hij over de fundamentalistische Islam en dat wilde hij niet nogmaals doen.

Maar wil men tot een oplossing kunnen komen op het grondgebied van de Palestijnen, dan zal – volgens mij – men zich moeten verdiepen in de Islam – en dan niet op de PVV manier -, de Moslimbroeders, Hamas en aanverwante verzetstrijders en aan de geschiedenis van de Palestijnen. Op het moment, dat het kapitalistische en koloniale westen nauwelijks enig respect toont voor de Palestijnen en Hamas, zal er nooit enige oplossing komen. Het komt steeds maar terug dat men ‘onvoorwaardelijk’ achter de bezetter van Palestina blijft staan en dat al voor 75 jaar. En meneer Holman nu niet gaan zeggen dat de oorlog op 7 oktober is begonnen, want dat is al vóór 1948 begonnen. 

In het interview gaat Theodor Holman verder met de opmerking dat wat er op 7 oktober gebeurde, hem diep raakte. En hij gaf tevens aan dat hij de bezetter begrijpt en waarom deze het doet wat hij doet. Daarna geeft hij aan dat het een oorlog is die men wil winnen. Tevens worden in een oorlog misdaden gepleegd en dan “ … Als je een oorlog wil winnen, moet je hard zijn …
De interviewer gaf aan dat de schrijver pro-bezetter is en dat hij bekend staat als ultrarechts, waarop de schrijver antwoordde dat hij voor een kamp heeft gekozen. Volgens hem moet Hamas de gijzelaars teruggeven aan de bezetter, want dan is de oorlog snel voorbij. Maar volgens hem zal Hamas dit niet doen. Tevens is hij van mening dat de bezetter oorlogsmisdaden pleegt, maar dat het niet anders kan. 

Natuurlijk zal Hamas de gijzelaars niet (meteen) teruggeven, daar dat nog een reden is dat men kan blijven leven en dat de bezetter niet meteen alles platgooit. Ik ben van mening dat de gehele wereld die voor de bezetter is, alles verkeerd en veel te nauw bekijkt. Het is gewoon stom om te zeggen dat de oorlog op 7 oktober is begonnen. Palestina wordt al meer dan 75 jaar bezet en heeft niets over haar eigen grondgebied te zeggen. Natuurlijk ga je als verzetsstrijder daartegen in. 
En ga nu niet meteen als Nederland lopen jammeren, want u staat op de lijst van het ministerie van landbouw van de bezetter op de 3e plaats, als men spreekt over verkoop van groente en fruit aan de bezetter. Ja en dat gebeurt op het moment dat de Palestijnen honger en dorst hebben, eten moeten maken van veevoeder of gewoon gras. 

Neen, meneer de schrijver, ik sta ‘onvoorwaardelijk’ achter de Palestijnen en zal dat blijven doen en dat betekent dus ook achter Hamas en andere verzetsstrijders. En jammer meneer de interviewer, dat het interview niet dieper ging, geen vragen over de 75 jarige bezetting, de kapitale blunder van de Balfour-verklaring, niets over de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, niets over Ha’avara. Jammer ! 

(Bronnen: de Kanttekening, bol.com, Theodor Holman) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.02.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights