Terrorist

OPINIE – Normaal gesproken wordt het lezen van bepaalde ‘interessante’ artikelen moeilijk gemaakt door de kopstukken van de media, doordat de meeste artikelen achter een zogenaamde paywall worden geplaatst. Maar dit weekend is het dus mis gegaan. Een bezorger van een bepaalde krant had geen zin meer om verder te lopen en heeft een exemplaar in de bus gepleurd, waardoor ik een artikel met Ahmed Marcouch kon lezen. Jammer dat het interview niet diep was. 

Jihadisme  
Mogelijk opvallend was dat Nieuwsuur op maandag juist met een item kwam over een jongeman die 19 maanden in de gevangenis had gezeten in verband met ‘jihadistisch terrorisme’. Maar laat het duidelijk zijn dat juist door de houding van het ‘vrije’ westen, jongens en meisjes zijn afgegleden naar een vorm van ‘tegenstand tegen het westen’.
Op 2 april 2018 schreef ik hier ook al over in het artikel ‘Integreer of radicaliseer’. Hierin werd gemeld dat de twee enige mogelijkheden voor allochtone jongeren in onze maatschappij integratie of radicalisme zijn, vaak nog aangevuld door sommige burgemeesters met ‘Anders pleur je maar op’ .  
Ja, jongeren zijn per definitie zoekend naar hun weg in de maatschappij, zo ben ik altijd geweest en in feite zoek ik nog steeds mijn weg in deze maatschappij, op mijn manier. Maar dat betekent niet dat deze jongeren aan hun lot overgelaten moeten worden. 

Volgens Ahmed Marcouch hebben jongeren de neiging om te radicaliseren. Dat is natuurlijk niet waar, maar het is een uitspraak van iemand die het zelf heeft meegemaakt. Het zoeken naar de weg in de maatschappij op een manier die anders is dan die van onze ouders, heet geen radicalisme. Tenslotte noemde we de uitingen van de “Provo’, ‘Ban de bom-beweging’ of ‘Woodstock’ ook geen radicalisme maar jongeren die het anders wilden dan hun ouders en vechten voor het onrecht in de wereld op dat moment. 

Het westen is in verwarring met zichzelf over jihad en radicalisme, omdat ze iets hebben ontwikkeld waar ze niet mee om kunnen gaan. In het programma van Nieuwsuur kwam een jongeman aan het woord, die nu tussen wal en schip is gevallen. Het blijkt dat de Rijksoverheid bezig is met het plan om het paspoort in te trekken als men vrijgelaten is, om daarna de personen terug te sturen naar het land van herkomst. 
Maar voor veel van die jongeren is daar wel een probleem, zeker als ze hier geboren zijn. Ze zijn gewoon Nederlanders met een Nederlands paspoort. Dat ze een tweede paspoort hebben, is knap handig. Maar iemand zijn of haar paspoort afnemen, druist in tegen alle wetten. Dat doet men niet. 

Dat brengt me bij de kop van dit stuk en dat is dat het westen jihadisten kweekt. Dat komt onder meer door 1. de wijk waar deze jongeren wonen; 2. de aandacht die de jongeren (niet) krijgen; 3. het gekweekte vijandbeeld door het westen; 4. meten met 2 maten; 5. het verlenen van (geen) steun aan deze jongeren. Mogelijk zijn er nog wel meer punten te noemen, maar misschien kunnen die onder deze 5 worden ondergebracht. 

Meestal wonen de jongeren in een wijk met sociale woningen, vaak met velen bij elkaar. En daar gebeurt – zoals in andere wijken – heel veel, maar er gebeurt ook veel op straat. Jongeren die geen toekomst hebben, zijn al heel snel het doelwit van criminelen, die proberen het aardse gewin zo snel mogelijk te behalen. Dit houdt in dat jongeren snel geïntegreerd worden in het criminele circuit. Maar er zijn andere jongeren die dat niet willen en dan samenkomen in groepen om bijvoorbeeld de Qur’an te leren en te memoriseren. Dit moet veel meer gebeuren; jongeren die een moslimachtergrond hebben of die meer willen weten over de Islam, moeten geholpen worden op deze weg. Daar zijn ouders voor, jongerenwerkers, de imam, maar ook de burgemeester. Ahmed Marcouch gaf in het interview aan, dat hij uit zo’n wijk kwam, maar ruimte kreeg om in een bepaald gebouw – niet zijnde de Moskee – de Qur’an te leren en ‘ideologische’ boeken te leren.  Dat was zo omdat de moskee te veel aan Marokko was gekoppeld.

Maar dat is maar één voorbeeld. Zelf kom ik ook uit een arbeiderswijk, een echte sociale woningenwijk – maar de toenmalige burgemeester heeft in het openbaar gezegd dat het een a-sociale wijk was. Dat helpt dus niet. Jongeren die wonen in een sociale woningenwijk, moeten steun en hulp worden geboden. Steun dat ze wat te doen hebben na schooltijd, soms ook wel tijdens de schooltijd, maar dat ze ver van ronselaars blijven. Weet dat in vele gemeenten in Nederland dit soort wijken voorkomen. Een andere oplossing zou kunnen zijn om de sociale woningen te verspreiden over de gemeente, zodat er inderdaad geïntegreerd kan worden. 

Daarnaast voelt men dat het westen een ‘vijandbeeld’ kweekt in de wereld, waarbij tweespalt in landen en wijken ontstaat. Mensen en groeperingen worden snel terroristen of jihadisten genoemd en dat is meestal het geval als de persoon of de groep een moslimachtergrond heeft. Zelfs in het spreekuur van de Tweede Kamer werd vandaag weer gesproken over Hamas als terroristen die zogenaamd 7 miljoen inwoners die behoren tot de bezetter van Palestina zouden willen vermoorden. Dit soort zaken behoort men niet te zeggen en zeker niet in de Tweede Kamer. 
Het is een soort 1 + 1 = 2. Het is makkelijker om het etiket ‘jihadist’ of ‘terrorist’ op te plakken als men moslim is. Bij andere personen wordt deze ‘een-tweetje-procedure’ niet of nauwelijks toegepast. Dit wordt doorgetrokken over allerlei overheidsinstanties. Waarom probeert vak K geen stempel in het paspoort te krijgen ”MOSLIM” ? Dan kan men toch makkelijker mensen oppakken die gewoon bezig zijn met het leren en memoriseren van de Qur’an. 

Tevens is het vreemd dat juist jongeren die een moslimachtergrond hebben, opgepakt worden en in het gevang worden gezet. Maar Nederlanders die gaan vechten in het leger van Oekraïne, Rusland of de bezetter van Palestina, worden niet vervolgd of opgepakt. Nee, dit is meten met 2 maten, wederom een ‘een-tweetje-procedure’. 
Daarbij komt dan nog dat het vrije westen steeds bezig is met de zogenaamde rebellengroepen in het buitenland op te zetten, in te zetten, te trainen en zelfs van wapens te voorzien. Noem Al-Qaida dat opgezet is door Osama Bin Laden, toen hij afsplitste van een andere groep. De man heeft de Qur’an geleerd en heeft daarnaast economie en bedrijfskunde gestudeerd. Hij vertrok naar Pakistan in 1979, waar hij de moedjahedien in Afghanistan ondersteunde in de strijd tegen de Sovjet-Unie. Hierbij kwam militaire en financiële steun van de VS, die tussen 1979 en 1989 werd gegeven via de ISI (de inlichtingendienst van Pakistan). Dit gebeurde via Operatie Cyclone van de CIA, waarbij het doel was om de moedjahedien in Afghanistan te bewapenen en te financieren in hun strijd tegen de Sovjet-georiënteerde regering van de Democratische Republiek Afghanistan.

Maar Nederland is al niet anders. In september 2018 kwam ik met het artikel ‘Ministerieel jihadisme’ waarin werd gemeld dat gebleken was – uit onderzoek van wederom Trouw en Nieuwsuur – dat vak K goedkeuring had gegeven om een aantal gematigde groeperingen in Syrië te voorzien van bepaalde goederen. Sterker nog – een zin uit het artikel – “ … Echter een of twee dagen later wist de NOS te melden – zo in een tussen zinnetje – dat er ook geld is overgemaakt, m.a.w. er zijn zogenaamde jihadisten betaald vanuit de Nederlandse schatkist … “ 

Het vrije westen – en dus ook Nederland – heeft een probleem, dat ze zelf hebben gecreëerd. En men maakt het nog erger, door verbranding van de Qur’an toe te staan, undercover acties in moskeeen uit laat voeren, hoofddoek verbiedt in bepaalde plaatsen, steeds maar moslim  koppelt aan ‘jihadisme en terrorisme’ en tevens Hamas als een terroristische beweging weg zet, terwijl de grootste terrorist de bezetter van Palestina is. 
Nieuwsuur gaf aan dat Nederland geen zicht meer heeft op jihadisten die zijn vrijgelaten. Vind u het gek? Intrekken van het Nederlanderschap betekent dat men niets meer kan of mag, geen steun krijgt van welke organisatie dan ook. Het is een schande dat dit land zo omgaat met mensen in Nederland. Dubbele nationaliteit, ja en .. ? Intrekken van het Nederlandse paspoort betekent dat men in de illegaliteit wordt gedwongen door de overheid. Op deze manier kweekt men de mogelijkheid dat er weer nieuwe jihadistengroepen zouden kunnen ontstaan. Misschien is het beter om deze jongeren te helpen, te steunen en te begeleiden in de maatschappij. 

(Bronnen: NOS, Wikipedia, Khamakar blogspot) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.02.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights