Debat

OPINIE – Vaak is te horen dat mensen van ‘boven de rivieren’ het ‘Carnaval’ niet kennen, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Afgelopen week was er weer eens zo’n (irritant) debat. Het werd Nota-overleg Buitengewone Europese Raad genoemd en ging over een komende vergadering van de EU, maar vooral om wat vak K daar natuurlijk zou gaan zeggen. Waarschijnlijk staan er maar 2 punten op de agenda, te weten Oekraïne (hulp gaat door, want EU is bang voor een oorlog vanuit Rusland) en de oorlog tegen Gaza (want de EU moet ‘onvoorwaardelijk’ achter de bezetter blijven staan). 

Dubbele standaard, 18 januari 
Eerder, op 18 januari, was er al een debat met de minister van Buitenlandse Zaken over het feit dat Nederland ‘onvoorwaardelijk’ achter de bezetter blijft staan. Hier was sprake van een (bijna) polonaise, daar de minister ook maar steeds bleef volhouden dat Nederland achter de bezetter blijft staan.
In het debat kwam natuurlijk de positie van Nederland ter sprake in de aangespannen genocidezaak bij het Internationaal Gerechtshof. Vanuit de Kamer kwam de vraag of vak K de uitslag zou respecteren en uitvoeren. Ondanks dat Kamerleden hun gesprekstijd moesten inzetten om toch maar een antwoord los ‘te peuteren’ van de minister, kwam het antwoord niet verder dan dat de minister “ … zich niet per sé gebonden voelt aan het oordeel van ‘s werelds hoogste juridische autoriteit … maar eerst de uitspraak wil ‘bestuderen’ … “   

Dit is wel zeer opmerkelijk te noemen, dat de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland aangeeft – naar vele keren vragen door Kamerleden – zich niet gebonden voelt aan het oordeel van het Internationaal Gerechtshof. Als andere landen hetzelfde zouden zeggen, noem bijvoorbeeld Rusland, dat staat Nederland op haar achterste poten.

Een ander punt dat ter sprake kwam was het ‘falend ontmoedigingsbeleid’ van Nederland. Vak K kwam niet verder dan Nederland “ … geen activiteiten in nederzettingen of activiteiten die ten goede komen aan constructie of instandhouding van illegale nederzettingen ondersteunt … “  The Rights Forum heeft hier onderzoek naar verricht en de uitspraak bleek in schril contrast te staan met de waarheid, daar de Nederlandse overheid bedrijven stimuleert om met bedrijven van de bezetter zaken te doen. In feite kan men dus zeggen dat er wat gezegd is door vak K een leugen is of ten minste alle smaak van heeft. 

Nota-Overleg 25 januari
Maar het kan nog erger en dat was een week later toen de premier in het Nota-overleg Buitengewone Europese Raad in debat ging met een aantal Kamerleden. En dat was weer prijsschieten. Dit leek meer op een carnaval polonaise, met een tonredenaar had ik bijna gezegd, maar dat doe ik maar niet.

Het begon al meteen lekker. De premier – ondanks dat hij het gevoel wilde geven, dat hij het juist niet deed – zette Stephan van Baarle wel een keer of 4 of 5 onder druk, dat juist DENK geen afstand heeft genomen van de verzetsstrijders van Hamas en de groepering zelf. De vraag is waarom de heer Van Baarle afstand moet nemen van Hamas ? Dat is alleen maar omdat het kapitalistische en koloniale westen Hamas op de terroristenlijst heeft gezet. Zonder daarbij de zionistische terroristen op die zelfde lijst te zetten. In het debat bleek wel degelijk dat er druk op DENK werd gelegd, want de partij moet afstand nemen van Hamas. De premier pushte een paar keer richting DENK: “ … Ik heb nog nooit gehoord dat de heer Van Baarle Hamas heeft veroordeeld …” of “ … De heer Van Baarle heeft geen afstand genomen van het terrorisme van Hamas … “ Maar niemand heeft afstand genomen van het terrorisme van de bezetter van Palestina.

Vak K weet de cijfers van (de zogenaamde) 1.200 doden onder de bezetter, zonder daarbij te zeggen dat een groot gedeelte een leugen is, dat een groot gedeelte behoort tot de bezettingstroepen en dat een groot gedeelte door eigen vuur is vermoord. Maar vak K spreekt niet over de bijna 25.000 gedode burgers die door de bezetter opzettelijk zijn vermoord, zonder gericht te schieten op Hamas verzetsstrijders. 
Dan geeft de premier aan dat hij een veilig bezettersland wil, naast een veilig Palestina. Dit moet een onafhankelijke staat zijn en democratisch. Daarna kwam nog zo’n opgepompte uitdrukking “ … de democratische reus in het Midden-Oosten … “ . Ook hier wordt maar weggelaten dat Hamas de verkiezingen in Gaza op een democratische wijze heeft gewonnen. Tevens wordt maar niet gezegd dat Nederland zaken doet met een Palestijnse president die geen verkiezingen wil laten uitvoeren, omdat de Palestijnse Autoriteit bang is de verkiezingen te verliezen aan Hamas. 

Ook in dit verhaal kwam hetzelfde naar voren, dat Nederland geen zaken doet met illegale nederzettingen en illegale kolonisten (hetzelfde riedeltje als door de minister van Buitenlandse Zaken). Het is een tekst die op elk ministerie waarschijnlijk ingelijst aan de muur hangt. Dat betekent dat de ambtenaren en vak K de tekst uit het hoofd moeten leren. Elke dag, voordat ze aan het werk gaan. Dan is het ook te begrijpen dat er ambtenaren zijn, die hebben gezegd dat het nu genoeg is en een brief hebben geschreven. 
In het debat heeft de premier aangeven dat “ … men hier ontspannen moet omgaan …” tenslotte mogen ook ambtenaren demonstreren. Echter, een dag later bleek dat in strijd te zijn met de normen en waarden van het ministerie. 

Ondertussen blijft vak K staan achter de zin dat de bezetter “ … het recht heeft om zich te verdedigen … “ Dit verdedigen betekent dat de bezetter gewoon Gaza van de kaart mag vegen, de gehele infrastructuur naar de haaien mag helpen, uithongering van de burgers mag gebruiken om Hamas uit te roeien en ga zo maar door. Tevens werd in het debat aangegeven dat vak K niet een staakt-het-vuren steunt, daar de bezetter nog niet klaar is met “ … het verdedigen van het eigen (gestolen) gebied … “ en “ … het uitroeien van Hamas …” 

Vooral die laatste zin riekt naar bepaalde zwarte zaken. Maar duidelijk is dat het Internationaal Gerechtshof in punt 75 van haar rapport heeft aangegeven:  “ … Op grond van bovenstaande overwegingen komt het Hof tot de slotsom dat aan de voorwaarden die het Statuut stelt om voorlopige maatregelen te kunnen treffen, is voldaan. Het is daarom noodzakelijk dat het Hof, in afwachting van zijn definitieve beslissing, bepaalde maatregelen aangeeft ter bescherming van de door Zuid-Afrika opgeëiste rechten die het Hof plausibel acht … “  of zoals Al Monitor het meldde: “ …  Het Internationale Gerechtshof heeft vrijdag geoordeeld dat het enkele van de door Zuid-Afrika gevraagde noodmaatregelen toestaat in zijn zaak tegen Israël bij het Hooggerechtshof van de Verenigde Naties. Het beveelt dat Israël het aanzetten tot genocide moet voorkomen en bestraffen en de hulp aan de Gazastrook moet vergroten …

De vraag is wat vak K nu gaat doen, want laat het duidelijk zijn, het westen is medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt in Gaza. Volgens Trouw is de uitspraak een grote overwinning van de Palestijnen en Zuid-Afrika. Tevens zal het de bezetter en zijn westerse vrienden in grote verlegenheid brengen. 

(Bronnen: The Rights Forum, Tweede Kamer, ICJ, Al-Monitor, Trouw, RTL Nieuws) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.01.2024

2 gedachte over “De week van … de Polonaise”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights