Mobiel luchtmeetstation

RIJENS NIEUWS – Ter hoogte van de scouting Gillesa aan de Boslaan in Gilze staat sinds begin juli een mobiel luchtmeetstation van de provincie Noord-Brabant. Het meetstation zal de luchtkwaliteit meten tot begin januari 2024, waarna het station naar Hulten zal verhuizen. Het meetstation in Hulten komt in de buurt van het schoolgebouw te staan. Dit heeft de provincie besloten na een aanvraag van de gemeente Gilze en Rijen.  

Mobiel luchtmeetstation Gilze 
Verwacht dat rond april 2024 de rapporten van de metingen van Gilze klaar zijn en aangeboden kunnen worden aan de gemeenteraad. Volgens voorlopige resultaten komt de invloed van de Rijksweg A58 en de vliegbasis Gilze-Rijen – die ten noorden van Gilze is gesitueerd – niet genoeg terug in de meting. 
Tijdens de meting kwam de wind voor het grootste deel vanuit het zuidwesten. Daarom is het verzoek gedaan om een 5e meting te verrichten vanuit de dorpskern van Hulten. Hulten is een kleine dorpskern binnen de gemeente Gilze en Rijen en is gelegen ten noorden van de Rijksweg A58 en de vliegbasis.   

Volgens wethouder Corné Machielsen wil de gemeente onderzoeken wat de invloed van de A58 en de vliegbasis is op de luchtkwaliteit van de gemeente. De metingen in Hulten kunnen misschien dit inzicht geven, dankzij de mobiele apparatuur van de provincie. De gemeente Gilze en Rijen heeft toegezegd om de belangenvereniging Hulten en Defensie steeds op de hoogte te houden.  

Fijne en gezonde omgeving
Iedereen wil wonen, werken en leven in een fijne en gezonde omgeving. Hiervoor is schone lucht een belangrijke voorwaarde. De provincie Noord-Brabant heeft voor dit onderzoek 2 mobiele meetstations gekocht. 
Met de meetstations kan de luchtkwaliteit in de provincie worden onderzocht en bijgehouden. Daarom heeft de gemeente Gilze en Rijen zich bij de provincie gemeld als mogelijke locatie voor het mobiele luchtstation. De keuze is onder meer gevallen op de gemeente door de aanwezigheid van de rijksweg A58 én de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast zijn er vaste meetpunten op zo’n 5 à 15 km afstand van Gilze, onder meer in Breda en in Biest-Houtakker.  

De wethouder heeft gemeld dat de gemeente zich actief inzet op het verbeteren van de luchtkwaliteit, alleen de gemeente kan dit niet alleen. Met behulp van de metingen door de apparatuur van de provincie, komt de gemeente te weten wat de invloed van de snelweg en de vliegbasis is op de luchtkwaliteit.   

Meten middels het luchtmeetstation
Door de mobiele luchtmeetstations worden vluchtige organische stoffen, stikstofdioxide en fijnstof gemeten. Door te meten krijgt men informatie over de concentratie van deze stoffen op de locatie van de apparatuur. Om betrouwbare informatie over de luchtkwaliteit te krijgen, wordt er voor een lange tijd gemeten op dezelfde plaats. Hierdoor kan de gemeente zien of de luchtkwaliteit voldoet aan de geldende EU-richtwaarden.  

De gemeente meldt dat de meetresultaten van Gilze naar verwachting in april 2024 bekend zijn. In september 2024 zullen dan naar verwachting de metingen van Hulten volgen. De metingen zijn te volgen via de site van Brabant Luchtmeetnet. Gemeld wordt dat er een vertraging op de resultaten zit in verband met het verwerken van de data. Mensen die vragen hebben over het luchtmeetstation, kunnen contact opnemen met Jelle Lauf via het mailadres jellelauf@abg.nl

(Bron: Gemeente Gilze en Rijen, Brabant Luchtmeetnet) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.12.2023

Ook te lezen via Dagblad Breda, Tilburg

2 gedachte over “Mobiel luchtmeetstation Gilze verplaatst naar Hulten”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights