Mobiel meetstation

BERGEN OP ZOOM – Eind vorig jaar heeft de gemeente Gilze en Rijen laten weten dat ze een mobiel luchtmeetstation in juli heeft laten plaatsen in Gilze. Dit luchtmeetstation zal deze maand naar Hulten verhuizen. Ook de gemeente Bergen op Zoom heeft een mobiel luchtmeetstation besteld, dat deze maand geplaatst gaat worden. De provincie Noord-Brabant had 2 mobiele luchtmeetstations aangeschaft. 

Mobiel luchtmeetstation
Op 21 december heeft het college van de gemeente Bergen op Zoom een brief gestuurd naar de raadsleden en burgerleden van de gemeenteraad. Hierin werd uitleg gegeven over een mobiel luchtmeetstation Randweg en Theodorushaven in de periode van januari tot juli 2024. Het college heeft in de brief gemeld dat met het luchtmeetstation gedurende een half jaar de luchtkwaliteit op de locatie wordt gemeten. Het luchtmeetstation wordt geplaatst door de provincie op verzoek van de gemeente.

De provincie Noord-Brabant financiert 2 mobiele luchtmeetstations die na een half jaar naar een andere locatie verhuizen. Hierdoor kan de luchtkwaliteit worden gemeten en kan de provincie deze beter monitoren. Met de resultaten wil men bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Een locatie kan aangedragen worden door bewoners of gemeenten. In overleg met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft Bergen op Zoom gekozen voor de locatie bij de Theodorushaven en Randweg-Noord.

Het doel van de metingen is het verkrijgen van inzicht in de luchtkwaliteit in de buurt van de woonwijken nabij de Theodorushaven en de Randweg-Noord. Bergen op Zoom heeft de ambities en doelstellingen uit het Schone Lucht Akkoord onderschreven. Dit is gebeurd middels de motie “Onderschrijven van het ‘Schone Lucht Akkoord’” van 21 juli 2022. In de motie is gesteld dat de gemeente zich maximaal zal inzetten op het verbeteren van de luchtkwaliteit in Bergen op Zoom. Tevens zal de gemeente streven naar de gestelde gezondheidswinst van 5070 (uit het akkoord) in 2030. Daarom is kennis van groot belang. De huidige informatie komt van modellen, die aangeven dat de luchtkwaliteit voldoet aan wettelijke grenswaarden van Europa, maar niet aan de advieswaarden van de WHO.

De locatie 
De gemeente geeft aan dat er gemeten wordt ten noordoosten van de Theodorushaven om haar invloed te meten. Daarbij staat het luchtmeetstation nabij het Sportpark De Staakberg. Hier is reeds een luchtmeetstation aanwezig. Met dit laatste station zijn in 2021 en 2022 metingen gedaan naar vluchtige aromaten, onder meer benzeen . Men is bezig met een onderzoek om dit uit te breiden met metingen naar fijnstof en NOx.
Het mobiele luchtmeetstation zal metingen verrichten naar fijnstof (PM10, PM2.5 en PM1.0), stikstofoxiden (NO en NO2) en vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xylenen). Inwoners kunnen de metingen volgen via de site van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB).   

De locatie bij het Sportpark De Staakberg is gekozen omdat inwoners uit de wijken Tuinwijk en Noordgeest zich zorgen maken over de luchtkwaliteit. Zo meldt de wijkcommissie Tuinwijk dat er bedrijven zijn die ‘morsen’ met PFAS, bedrijven die benzeen uitstoten. Volgens de commissie gaat het niet om juist één bedrijf, maar de optelsom van de ‘uitstoot’ van de stoffen door meerdere bedrijven. 

In januari zal het mobiele luchtmeetstation worden geplaatst. De bewonersgroep wordt geïnformeerd door middel van de brief van de gemeente en de bedrijven van de Theodorushaven worden ingelicht via de bedrijvenvereniging TNP. De gemeente krijgt maandelijks gegevens van de provincie en OMWB. Wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn, worden de gemeenteraad, bedrijven en inwonersgroep geïnformeerd. Na oplevering van de resultaten wordt de gemeenteraad voorzien van de eindrapportage. Verwacht wordt dat dit in september of oktober 2024 zal gebeuren.  

(Bronnen: Gemeente Bergen op Zoom, BN de Stem, OMWB, Khamakar News Agency, Provincie Noord-Brabant)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.01.2024

Ook te lezen via Dagblad Breda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights