Afvalscheiding

THOLEN – De gemeente Tholen heeft per 1 januari het gedifferentieerd tarief (Diftar) ingevoerd om de inwoners te stimuleren om het restafval zo goed mogelijk te scheiden. Zoals de gemeentelijke site aangeeft, scheiden alle inwoners hun afval. Dit wordt gedaan voor het milieu én de portemonnee. Hoe minder vaak de restafvalcontainer door de inwoner wordt aangeboden, hoe minder hij betaalt. Dit systeem heeft Diftar.

Gedifferentieerde tarieven 
Diftar kan men ‘vertalen’ met gedifferentieerde tarieven. In grote lijnen wil dit zeggen dat men meer gaat betalen, als men meer afval aanbiedt. Dit is onder meer voor de verwerking hiervan. Het idee achter Diftar is de mensen bewuster om te leren gaan met het afval. 
De gemeente Tholen heeft op haar site aangegeven dat luiers en incontinentiemateriaal apart ingeleverd kunnen worden bij een luiercontainer bij de inwoners in de buurt. 

Het doel van de gemeente is dat de inwoners zo goed mogelijk het restafval scheiden. Restafval kan niet verder worden verwerkt – zoals bij het gescheiden afval – en moet worden verbranden. Dit verbranden van het restafval wordt steeds duurder. Om de kosten niet onnodig verder te laten stijgen, zal het afval goed gescheiden moeten worden. Het afval dat gescheiden wordt, hoeft niet verbrand te worden. Daarnaast meldt Tholen dat het Diftarsysteem zich reeds in andere (Zeeuwse) gemeenten bewezen heeft.  

Vragen Pvda/GroenLinks
In de gemeenteraad is in april 2023 een motie ingediend door SGP en CDA over Diftar. In de motie werd onder meer voorgesteld om een aparte luierinzameling per kern toe te voegen aan het voorstel van het college. Tevens een maximaal bedrag te berekenen voor het afval bij medische indicatie en daarnaast verschillende methodes te onderzoeken op haalbaarheid en effect op de hoeveelheid restafval. Dit zou in de raad van november terug moeten komen.   
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 9 november kwam een document (“toelichting inzake Diftar”) ter sprake met een berekening en een opmerking dat Diftar de kostenstijging zal dempen. Het document was een onderdeel van de Programmabegroting 2024, waarin onder meer werd aangegeven dat de gemeente gaat starten met Diftar bij de huis-aan-huis inzameling middels een vast bedrag plus een bedrag van 5 euro per geledigde restafval container van 240 liter.  

In de gemeenteraad heeft de fractie van PvdA / GroenLinks vragen gesteld over Diftar. De lokale omroep gaf aan dat de gemeente op 10 november 2023 vastgesteld heeft dat per 1 januari 2024 gestart gaat worden met Diftar. Volgens de fractie betekent dit dat elke keer dat een huishouden een restafvalcontainer aanbiedt, 5 euro moet betalen. De fractie vroeg zich onder meer af waarom de brief met uitleg toen nog steeds niet verstuurd was; dat er weinig communicatie is geweest over Diftar; dat de gemeente op haar site pas op 3 januari met een uitleg kwam. 

Uitleg op de site van de gemeente
Op de site is ondertussen informatie te vinden over het systeem en de kosten van Diftar. De gemeente Tholen meldt dat elk huishouden jaarlijks een vast bedrag betaalt voor het ophalen en verwerken van afval via Sabewa Zeeland. Vanaf 1 januari 2024 is de gemeente gaan werken met het systeem van een gedifferentieerd tarief, waardoor de kosten worden gesplitst. Tevens is aangegeven dat het bedrag dat per container betaald wordt lager is voor eenpersoonshuishouden dan voor een meerpersoonshuishouden. Alle informatie kan men vinden op de site van de gemeente Tholen. 

(Bronnen: Vuilnisbak Info, Omroep Tholen, Gemeenteraad Tholen, Gemeente Tholen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights