Oorlog

OPINIE – De oorlogstactiek van de verschroeide aarde werd al zo’n 2.500 jaar geleden gebruikt door de Scythen die tegen de Perzen hebben gevochten. Volgens verschillende bronnen zouden de Scythen als eersten deze tactiek hebben gebruikt. Hierbij werd alles verwoest wat de vijand zou kunnen gebruiken. Hierbij valt te denken aan voedsel, wapens, gebouwen en alles van waarde. De Scythen vergiftigden waterputten, haalden het vee weg en branden velden plat waar de Perzen zich bevonden.  

De Dahiya-doctrine
In de ‘moderne oorlogsvoering’ wordt door de bezetter van Palestina ook zo’n oorlogstactiek gebruikt, die heet de Dahiya-doctrine. Deze doctrine is vernoemd naar de wijk Dahieh in Beiroet (Libanon). In deze wijk had Hezbollah haar hoofdkwartier tijdens de Libanonoorlog in 2006. De huidige bezetter van Palestina heeft tijdens deze oorlog  alles vernietigd.   

Deze militaire strategie – de Dahiya-doctrine – is uitgestippeld door de toenmalige stafchef van het bezettingsleger (IDF), Gadi Eizenkot. De doctrine geeft aan dat de civiele infrastructuur van vijandige (geachte) regimes vernietigd moet worden. De maatregel van vernietiging wordt gebruikt om er voor te zorgen dat de strijders van de tegenstander geen gebruik kunnen maken van de infrastructuur. Tevens wil men bereiken dat de lokale bevolking wordt opgezet tegen de strijders. Hierbij is volgens de toenmalige stafchef ingecalculeerd dat ‘disproportioneel geweld’ wordt gebruikt. 

Volgens waarnemers in Gaza werd door de bezetter de Dahiya-doctrine toegepast. De Nederlandse militair attaché (ambassade Tel Aviv) heeft gemeld dat bij de aanvallen op Gaza dit werd toegepast. De doctrine (of delen ervan) was bedoeld om opzettelijk massale vernietiging te veroorzaken aan infrastructuur en burgercentra. Daarbij had de top van het bezettingsleger ingecalculeerd dat er grote aantallen burgerslachtoffers zouden vallen. Vandaar dat de Nederlandse minister van Defensie niet ‘gecharmeerd’ was dat dit bekend werd. Tenslotte staat Nederland onvoorwaardelijk achter de massavernietiging van Gaza, ehhh de bezetter.    

NL Times meldt in een artikel dat de Defensie Attaché van de Nederlandse ambassade, samen met een militair team, de situatie in de Gazastrook intensief in de gaten hield en mogelijk nog steeds houdt. De bevindingen in het vertrouwelijke rapport spreken de berichten tegen van de legertop van de bezetter, die beweert zoveel mogelijk probeerde te doen om Palestijnse burgerdoden te voorkomen.
Op 14 november werd gezegd – middels het vertrouwelijke document – dat de Nederlandse regering weet dat de bezetter bewust koos voor een meedogenloze militaire aanpak, waarbij grote aantallen Palestijnse burgerslachtoffers zijn gevallen.  

In december 2012 schreef IMEU in het artikel ‘The Dahiya Doctrine and Israel’s Use of Disproportionate Force’ dat het centrale principe van het militair beleid van de bezetter ‘afschrikking’ is. Dit wordt uitgevoerd middels de Dahiya-doctrine. Deze doctrine dicteert overweldigend en onevenredig geweld (dit is een oorlogsmisdaad). Tevens hoort er bij dat de regerings- en civiele infrastructuur tijdens militaire operaties aangevallen moet worden.  

Augustus 2014 kwam de site Truthout ook met een artikel over de Dahiya-doctrine met de titel ‘The Dahiya Doctrine: State Terrorism and a Philosophy of War Crime’. In het artikel kan men lezen dat de bezetter de Dahiya-doctrine in Gaza heeft geïmplementeerd. Hierbij wordt disproportioneel en willekeurig geweld tegen de burgerbevolking gebruikt, door scholen, religieuze instellingen en overheidsinfrastyructuur als doelwit te nemen.  
Journalist Stephen Benavides schrijft onder meer dat de doctrine oproept tot het doelbewust aanvallen van burgers en civiele infrastructuur om lijden en ernstige nood te veroorzaken onder de burgerbevolking. 

De bezetter gebruikt de strategie minstens sinds 2008 en in 2014 werd het ook gebruikt in de oorlog tegen Gaza. Op het moment van schrijven van het artikel, waren er al 1.200 doden te betreuren, waaronder 241 kinderen en 130 vrouwen. Volgens de schrijver was 70 procent geïdentificeerd als onschuldige burgers. Tevens gaf hij aan dat de Dahiya-doctrine neerkomt op het directe gebruik van staatsterrorisme en zou op dat moment het functionerende militaire beleid van de bezetter zijn.  

Deze week kwam ook Mondoweiss met een artikel over deze manier van oorlogvoeren door de bezetter, getiteld ‘Israel’s Gaza onslaught is the next stage of the Dahiya Doctrine’. In het opiniestuk wordt melding gemaakt van de omvang en tempo van de vernietiging van Gaza. De schrijver zegt dat mogelijk velen zullen zich afvragen of dat de bezetter gek is geworden en of dat de overweldigende wijze dat Palestijnse burgers worden afgeslacht, passen in een berekende strategie. Op beide vragen is het antwoord ‘Ja’. De bezetter is gek geworden en  de waanzin wordt ingezet vanwege een versleten militair draaiboek en wel de ‘Dahiya-doctrine’. 

Het recent vastgelegde gedrag van de bezetter in Gaza is datgene wat de Dahiya-doctrine inhoudt, alleen het is naar een hoger niveau getild. Belangrijk in de doctrine is om ‘disproportioneel’ te zijn in elke reactie van de bezetter op het verzet. Hierbij gaat het niet om precisie. Zo heeft Benny Gantz op ‘trotse’ manier gezegd dat hij tijdens de aanval op Gaza in 2014 Gaza zou terugbrengen naar het ‘stenen tijdperk’ en dat hij hele wijken zou hebben verpulverd.  
De Dahiya-doctrine is een collectieve bestraffing, maar het lijkt erop dat de reactie van de bezetter van dit jaar de volgende fase is. Zo is het nauwelijks te volgen: de aantallen van het aantal doden en gewonden, de omvang van de vernietiging, het niveau van belegering.  

De Dahiya-doctrine is geen recente-uitvinding van de Libanonoorlog in 2006, maar is voortgekomen uit de kolonisten-koloniale ontmenselijking van de Palestijnen door de bezetter. Deze doctrine gaf aan hoe men de willekeurige en disproportionele aanval op de burgerbevolking en civiele instellingen zoals ziekenhuizen moest uitvoeren. Sterker nog: het werd de standaard van oorlogvoering door de bezetter. Wat er in 2023 te zien is, is de volgende fase van het moordzuchtig beleid van de bezetter in de praktijk. 

(Bronnen: World History, Historianet, Wikipedia, NL Times, IMEU, Truthout, Mondoweiss, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.12.2032

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights