Verkiezingen Democratie

22 november 2023 

Tweede  Kamerverkiezingen 

S T E M A D V I E S 

Tegen volkerenmoord

op de Staat Palestina en op de Palestijnen 

Brengt uw stem uit op een partij die het recht en de rechtsstaat respecteert 

Denk   of   BIJ1 

De Grondwet, art. 94, legt ons Nederlanders allemaal op

 • Israël staat onder een verplichting zich vreedzaam, zonder voorafgaande voorwaarden en zonder landruil achter de Bestandslijn van voor 1967 terug te trekken. Het Internationaal Gerechtshof vindt de ideologie van Eretz- of Groot-Israël illegaal. Pas nadat deze terugkeer heeft plaatsgevonden, kunnen de finale status onderhandelingen tussen de staat Israël en de staat Palestina  worden gevoerd
 • Israël staat onder een verplichting de muur, voor zover gebouwd op Palestijns gebied, te ontmantelen en de getroffenen schadeloos te stellen
 • Alle staten staan onder een verplichting om de illegale situatie als gevolg van de bouw van de muur niet te erkennen
 • Israël staat onder een verplichting zich strikt te houden aan het internationaal humanitaire recht zoals vastgelegd in de Vierde Geneefse Conventie
 • Staten die met Israël deze Conventie hebben bekrachtigd – zoals ook Nederland – staan onder een verplichting  van Israël af te dwingen dat deze zich daaraan houdt

Houdt de Nederlandse regering zich aan Artikel 94?  Nul.  Houdt de Tweede Kamer zich in haar recente stemgedrag hieraan? Bijna nul.  

Er is geen tijd voor mitsen en maren en ook niet voor de politieke waan van de dag.

Zijn er Kamerfracties die respect opbrengen voor art. 94 ?

Jazeker: Denk en BIJ1, nu samen goed voor vier (4) zetels in de Tweede Kamer en geen enkele zetel in de Eerste Kamer.  

Deze partijen zijn op 22 november onze steun waard. Geef één van hen uw stem.

T o e l i c h t i n g

Een kleine selectie van in het openbaar bekend geworden Israëlische uitspraken:

 • Wij moeten terreur, moord, intimidatie, land in beslag nemen gebruiken, en alle sociale diensten afsluiten om ons in Galilea te ontdoen van zijn Arabische bevolking. (Israel Koenig, “Het Koenig Memorandum” 1979)
 • De Palestijnen zijn beesten die op twee benen lopen. (Menachem Begin, 1982) 
 • De Palestijnen zullen als sprinkhanen worden verpletterd …. hoofden tegen rotsblokken en muren gebeukt. (Premier Yitzhak Shamir, 1 april 1988) 
 • Wij zullen onevenredig geweld gebruiken en grote schade en vernietiging veroorzaken. Vanuit ons standpunt zijn dit geen burgerlijke dorpen, het zijn militaire bases. Dit is geen aanbeveling, voor dit plan is de volmacht al verstrekt. (De Dahiya doctrine, Majoor Generaal Gadi Eisenkot, 3 oktober 2008) 


Wat houdt genocide precies in?

Genocide betekent niet noodzakelijkerwijs de onmiddellijke ondergang van een natie …. Het betekent eerder een gecoördineerd plan van verschillende acties gericht op het vernietigen van het leven van nationale groepen, met als doel de ondergang van diezelfde groepen. De doelen van zo’n plan zouden zijn: het afbreken van de politieke en maatschappelijke instituten, van de cultuur, de taal, nationale gevoelens, religie, vrijheid, waardigheid en zelfs van de levens van de personen die tot zulke groepen behoren (Raphael Lemkin, de Pools-joodse rechtsgeleerde die druk uitoefende voor een Genocide Conventie. Zijn definitie is van 1943). 

Waarom dit keer een stemadvies? 

Het verval van de Nederlandse rechtsstaat is in een hoge versnelling geraakt. Dat moet gekeerd worden, en snel ook.

Het conflict van het Israëlische regime met de soevereine staat Palestina duurt al 75 jaar. Met een gewapende uitbraak van het Palestijnse verzet uit het Israëlische vernietigingskamp Gaza werd het op zaterdag 7 oktober op scherp gezet.

Onmiddellijk koos de Nederlandse regering de zijde van het Israëlische regime. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer deed hetzelfde. De geschreven en digitale media schaarden zich daar aanvankelijk ook achter, om later toch een beetje meer hoor-en-wederhoor te presenteren. 

De grondtoon blijft: de Palestijnen moeten, koste wat het kost, vernietigd worden.

Het resultaat was vooral grote verwarring en toenemende tegenstrijdigheden: als je voor de ene kant kiest, is de andere zijde een tegenstander. Beide kampen staan wèl aan de verkeerde kant van het recht.

Dit stemadvies zoekt een oplossing, een houvast.

Is er een betrouwbaar houvast?

Zeker, veel betrouwbare ankers liggen voor het oprapen, zoals:

–   de Grondwet;

–   het Handvest van de Verenigde Naties;

–   in 1948 ondersteunde Nederland de Toetredingsvoorwaarden van de Verenigde Naties uit 1948 voor Israël om lidstaat van de VN te mogen worden;

–   de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 9 juli 2004.

De belangrijkste rol van het VN-Handvest is om conflicten tussen lidstaten vreedzaam op te lossen. De Toetredingsverplichtingen houden ook Israëls plicht in om de staat Palestina te erkennen. En het Internationaal Gerechtshof heeft dat in 2004 nog eens aangescherpt.

Dat is de wet en de theorie, maar wat is de praktijk?

In 1948 liet de Israëlische VN-delegatie al stiekem weten helemaal niet van plan te zijn zich aan die voorwaarden te houden, de hoofdoorzaak van al die ellende. Het Israëlische bewind heeft onder het internationaal recht, en dus ook onder de Toetredingsvoorwaarden, de centrale, maar illegale ambitie: Eretz- of Groot Israël. Daarvoor moeten de oorspronkelijke bewoners, die Palestijnen opkrassen. Als zij toch blijven, worden zij “geëlimineerd”.

Palestijnen vormen meer dan 50% van alle vluchtelingen wereldwijd. Niet Israël, maar de wereldgemeenschap betaalt de kosten.

Na veel Israëlische en Amerikaanse tegenstand, werd Palestina op 29 november 2012 – na 75 jaar – eindelijk door een ruime meerderheid van VN-lidstaten als soevereine staat erkend. Nederland stemde op deze symbolische datum in 2016 tegen de erkenning van de staat Palestina.

Hamas, de legitieme Palestijnse partij

Deze legitieme politieke partij in de soevereine staat Palestina won met een absolute meerderheid de eerlijk verlopen verkiezingen van 2006. De tegenpartij, Fatah, organiseerde samen met Israël, de VS en een paar EU-lidstaten een regelrechte staatsgreep. Alleen in Gaza wist Hamas zich te handhaven. Omdat geen nieuwe verkiezingen zijn gehouden, mag Hamas nog steeds en volkomen legitiem regeringsverantwoordelijkheid opeisen.

Hamas biedt Israël steeds, conform het internationaal recht, normalisering van de betrekkingen aan en een Hudna, in de Arabische traditie een tienjarige pauze.

Terecht beschouwt het Israëlische regime vanuit hun misdadige optiek het capabele Hamas het belangrijkste obstakel tegen de illegale ambitie om Groot-Israël te bereiken.

De aanslag op de Gazastrook is een grove aanslag op de soevereine staat Palestina.

De Nederlandse politieke klasse staat, zoals nu weer blijkt, daarin solide achter het Israëlische bewind. Dat een meerderheid van de kiesgerechtigden dat ook vindt, is hoogst twijfelachtig.

De Grondwet, art. 94

Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet 

Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

De uitspraak van  het Internationaal Gerechtshof van 9 juli 2004 begint als volgt:

Hugo Grotius [1583-1645]: Pacta sunt servanda – overeenkomsten moeten worden nagekomen.

Die uitspraak is dus voor de gehele Nederlandse samenleving bindend en schrijft het volgende voor:

 • Israël staat onder een verplichting zich vreedzaam, zonder voorafgaande voorwaarden en zonder landruil achter de Bestandslijn van voor 1967 terug te trekken. Het Hof vindt de ideologie van Eretz- of Groot-Israël illegaal. Pas daarna kunnen de finale status onderhandelingen tussen de staat Israël en de staat Palestina  worden gevoerd
 • Israël staat onder een verplichting de muur, voor zover gebouwd op Palestijns gebied, te ontmantelen en de getroffenen schadeloos te stellen
 • Alle staten staan onder een verplichting om de illegale situatie als gevolg van de bouw van de muur niet te erkennen
 • Israël staat onder een verplichting zich strikt te houden aan het internationaal humanitaire recht zoals vastgelegd in de Vierde Geneefse Conventie
 • Staten die met Israël deze Conventie hebben bekrachtigd – zoals ook Nederland – staan onder een verplichting  van Israël af te dwingen dat deze zich daaraan houdt.

Houdt de Nederlandse regering zich aan Artikel 94?  Nul.  Houdt de Tweede Kamer zich in haar recente stemgedrag hieraan? Bijna nul.  

De redenen waarom variëren wat. Maar dat is volstrekt onbelangrijk. Je hebt je – zeker als Kamerleden en bewindvoerders [ministers en staatssecretarissen] die de eed van trouw aan de Grondwet hebben afgelegd – daaraan te houden.

Geen mitsen en maren, geen politieke waan van de dag.

Zijn er Kamerfracties die respect opbrengen voor art. 94 ?

Jazeker: Denk en BIJ1, nu samen goed voor vier (4) zetels in de Tweede Kamer en geen enkele (0) zetel in de Eerste Kamer.  

Deze partijen zijn op 22 november onze steun waard. Geef één van hen uw stem.

Wat Putin voor Oekraïne betekent, is Netanyahu voor Palestina

Jan Wijenberg, Lid PvdA Buitenlandcommissie                                                        

Oda Hulsen – Wauben

Cor Hulsen
(Om veiligheidsredenen zijn de mailadressen weggelaten) 

(Bron: Ingekomen Brief)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights