Energietoeslag

GRONINGEN – Op 3 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023. Met de instemming hebben huishoudens met een laag inkomen ook dit jaar recht op een tegemoetkoming in de energiekosten. De gemeente Groningen heeft dit alles verwerkt in de beleidsregels voor de energietoeslag. Andere gemeenten – zoals Dordrecht, Breda, Den Bosch – hadden ook al een bericht op de site geplaatst. 

Energietoeslag  
Groningen meldt dat het bedrag voor huishoudens tot 120 procent van de bijstandsnorm 800 euro is en voor huishoudens tussen de 120 en 140 procent van de bijstandsnorm is 400 euro beschikbaar.

De gemeente Groningen, gemeld door wethouder Inkomen en Schulden, Eelco Eikenaar, is blij dat de gemeente de eenmalige energietoeslag ook in 2023 mag uitbetalen. Volgens de wethouder komen er steeds vaker mensen, ook net boven het sociaal minimum, die de financiën niet meer rond krijgen. Nu kan de gemeente met de energietoeslag de huishoudens op of net boven het sociaal minimum helpen met het betalen van de energierekening. 

Zo snel mogelijke uitbetaling 
De gemeente Groningen heeft besloten om het uitbetalen van de energietoeslag te doen in verschillende perioden. Hierbij is de keuze gemaakt dat aan de inwoners waarvan de gemeente weet dat ze recht hebben op deze toeslag, automatisch uit betaald wordt. 
De eerste automatische uitbetaling zal bij een groot aantal huishoudens binnen zijn vóór 10 november 2023. De gemeente zal de tweede automatische uitbetaling doen vóór 1 december. 

Inwoners van de gemeente Groningen die niet automatisch de energietoeslag 2023 ontvangen, maar wel behoren tot de doelgroep, kunnen vanaf 1 december een aanvraag indienen. Het formulier voor aanvraag is te vinden op de site van de gemeente van 1 december 2023 tot en met 31 mei 2024. 

Meer informatie 
Op de site van de gemeente is meer informatie te vinden over de voorwaarden van de energietoeslag 2023. 
Vóór 10 november 2023 krijgen die huishoudens de toeslag als men voldoet aan de voorwaarden én  

  • die een bijstandsuitkering ontvangen van de gemeente
  • die een uitkering ioaw, ioaz of bbz ontvangen van de gemeente
  • die vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) ontvangen

De automatische uitbetaling gebeurt vóór 1 december bij de huishoudens die voldoen aan de voorwaarden én: 

  • die in 2022 ook recht hadden op de energietoeslag:
    • Huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm
    • Huishoudens tussen de 120% en 140% van de bijstandsnorm
  • recht hadden op een minimaregeling

Voor de gemeente is de peildatum van belang. Dit is de datum dat de gemeente de gegevens controleert en dat is 1 november. 

(Bronnen: Gemeente Groningen, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.11.2023

Een gedachte over “Groningen heeft beleidsregels energietoeslag vastgesteld”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights