OPINIE – Voor het eigen personeelsbestand streeft de Rijksoverheid naar een diverse samenstelling en naar een inclusieve organisatie. Maar in het land is dit niet echt merkbaar, ondanks dat gemeenten de mond ook vol hebben over een inclusieve samenleving. Ondertussen is de Toeslagenaffaire nog niet afgehandeld, worden door de Belastingdienst steeds mensen uit dezelfde groep en wijken er als eerste uitgehaald, zijn er undercoveracties in moskeeën geweest (en …), kunnen moslima’s niet bepalen welke kleding ze dragen, worden microfoons dichtgezet in de Tweede Kamer en krijgen bepaalde goede doelen problemen met de bank waar ze al jaren mee samenwerken. 

Inclusieve samenleving 
Volgens de Universiteit Leiden gaat het bij inclusiviteit om de balans tussen eigenheid en verbondenheid. Hierbij wordt bedoeld dat medewerkers een eigen identiteit hebben én een gewaardeerd lid zijn van de organisatie en het team. 
Direction BV heeft een definitie van inclusiviteit op haar site staan. In deze definitie wordt onder meer gesproken over het feit dat er iedereen mag zijn en betrokken wordt op zijn of haar kwaliteiten. Tevens wordt gezegd dat inclusiviteit het creëren is van een omgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt en tevens gelijke kansen krijgt. Dit is ongeacht de achtergrond, cultuur, genderidentiteit, seksuele geaardheid, religie, fysieke en mentale mogelijkheden (of beperkingen). 

Hier zou men de vrijheid van religie en levensovertuiging aan kunnen koppelen. De Rijksoverheid heeft dit vastgelegd op haar site en zegt dat iedereen het recht moet hebben om zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke keuze te maken. Tevens om van geloof te kunnen veranderen of om niet te geloven. Nederland maakt daar geen onderscheid bij tussen religieuze groeperingen. 

De praktijk is toch wat anders
Tot zover de theorie, maar de dagelijkse praktijk laat andere zaken zien en dat begint (wederom) in de Tweede Kamer, in de politiek. Dit is terug te vinden op de site van de Tweede Kamer, maar ook een site als ‘Politiek Inzicht’. 
Op die laatste ratelt PVV-voorman maar door over het feit dat de Islam een gigantisch probleem is – waar haalt hij de wijsheid vandaan? – en dan zou volgens deze man de Islam een totalitaire ideologie zijn. Wat een knap staaltje verdraaiing. En dat gaat zo een tijdje door onder meer over vrijheid van meningsuiting, maar op het moment dat Stephan van Baerle hierop reageert en fel, kiest de Kamervoorzitter wederom de kant van de PVV en schuift de microfoon van de fractievoorzitter van DENK dicht. 

Gelijke kansen in de politiek? Ik dacht het even niet. Het is moeilijk om in te gaan tegen de verdraaide uitspraken – die nergens op gestoeld zijn – van rechts en rechts radicaal in de Tweede Kamer. En datgene wat er in de Tweede Kamer afspeelt, wordt overgenomen in de straat. 

Hoofddoek van de moslima  
Met moeite kunnen moslima’s in de Tweede Kamer hun hoofddoek ophouden, want het is een gebouw van de overheid. En de overheid wil graag zien dat hoofddoek, keppel en andere uitingen van het geloof niet gebruikt worden. Maar dat is nu juist in tegenspraak van de inclusiviteit die die zelfde overheid uit wil dragen.   
Op 14 december 2021 werd een motie van de PVV-leden Helder en Markuszower door de Tweede Kamer aangenomen. Hierin wordt aan de regering gevraagd dat een moslima die boa is, wordt verboden om een hoofddoek te dragen. Dit kwam voort uit een besluit van de gemeente Utrecht die het wel toelaat. Dit is overgenomen door Amsterdam en Rotterdam. 

Begin deze maand werd in Almere een motie van de lokale fractie van de VVD over het hoofddoekverbod weggestemd. De minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, had onlangs besloten dat er geen religieuze uitingen op het uniform van politieagenten mochten. Volgens de VVD in Almere zou dit ook voor een BOA gelden. Echter de minister gaat niet over de BOA’s  maar de gemeente. Daarom hebben de fracties van GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, DENK, PvdA en BIJ1 tegen gestemd. Volgens de tegenstemmers moeten de BOA’s in Almere een afspiegeling zijn van een superdiverse stad. Tevens zou de motie oproepen tot discriminatie en zou de handhavingsmacht in de stad minder divers en inclusief maken.  
Eindelijk eens partijen die begrijpen wat inclusiviteit betekent. 

Goede doelen
De Stichting Najiba is druk bezig met projecten voor mensen die hulp nodig hebben. Elke dag zijn broeder Mourad en zijn vrijwilligers bezig met dit nobele werk en daarvoor heeft de Stichting een rekening bij de ING Bank. Nu had de bank het ‘lumineuze’ idee opgepakt om de rekening van de Stichting op te zeggen. Volgens de bank zou Najiba niet voldoen aan regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme. 
Nu is het zo dat de Fiod een onderzoek heeft gedaan naar de ING. Volgens de site van de Fiod zou het OM de bank verwijten dat het jarenlang en structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft overtreden. De bank zou in 2018 een transactie van het OM hebben geaccepteerd en betaald van 775.000.000 euro in verband met de overtreding. 

De bank had dus gezegd dat Stichting Najiba niet voldeed aan de regels en daarom wilde de bank de rekening opzeggen. De Stichting is naar de rechter gestapt die uitspraak deed dat er geen aanwijzingen zijn tot dat geen de bank beweerde. Tevens was het argument dat transacties via Marokko risicovol zouden zijn, niet waar, daar Marokko geen hoogrisicoland is.

Alhamdulillah voor de uitspraak en tevens voor de opmerking van de rechter dat Stichting Najiba te groot is geworden voor het werken met alleen vrijwilligers. De Stichting gaat haar uiterste best doen om verder te professionaliseren.

Undercoveracties in de moskee
Ondertussen hebben we het nog niet gehad over de undercoveracties in de moskeeën. In Almere heeft burgemeester Hein van der Loo zijn excuses aangeboden aan de Islamitische gemeenschap voor de verstoorde relatie. In een aantal gemeenten zijn undercoveracties geweest, maar de verschillende colleges willen geen openheid van zaken geven. Stukken zijn opgevraagd, maar niets of alleen maar een samenvatting. 

Het is steeds maar de aanval richting de Islam, moslims en het verbranden van de Qur’an. Dit laatste zou een burgemeester niet kunnen verbieden. En dan spreekt de overheid over inclusiviteit en vrijheid van godsdienst en staat de voorman van de PVV te kakelen over een totalitaire filosofie. Waar haalt men die wijsheid allemaal vandaan, daar het niet in de Qur’an staat. Maar ja, de PVV zal wel geen bewijs hebben dan wat googlen en ‘van horen zeggen’.

(Bronnen: Universiteit Leiden, Leiderschap Ontwikkelen, Rijksoverheid, Politiek Inzicht, Tweede Kamer der Staten-Generaal, De Nederlandse Grondwet, Almere Deze Week, ANP, Omroep Flevoland)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.10.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights