OPINIE – Eind augustus schreef ik het opiniestuk ‘Juridische immuniteit voor verantwoordelijken aanval Gaza 2014’. Hierin werd aangegeven dat er een berichtje was verschenen over een uitspraak van het Hooggerechtshof in Nederland. Het Hooggerechtshof zou juridische immuniteit verleend hebben aan Benny Gantz en Amir Eshel. Beide personen zijn eerst verantwoordelijken van de aanval op Gaza in 2014. 

Juridische immuniteit 
Echter, als men het dossier bekijkt, kan deze uitspraak helemaal niet gedaan worden of gedaan zijn door het Hooggerechtshof, het valt namelijk helemaal niet onder haar jurisdictie. Dit specifieke geval van de aanval op Gaza is een onderdeel van het onderzoek van het ICC (International Criminal Court of Het Internationaal Strafhof). 
Het ICC is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. 

Juist deze 2 personen zijn juist die personen die vervolgd moeten worden als er gesproken wordt over genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden. Juist Benny Gantz (als voormalig stafchef) en Amir Eshel (als voormalig commandant van de luchtmacht en directeur-generaal van het ministerie van het leger) zijn de verantwoordelijkheden voor de grote aanval op Gaza van 2014 en de (burger) doden en gewonden die te betreuren waren. 
Ondertussen gaan de ‘misdaden tegen de menselijkheid’ en ‘genocide’ en ‘oorlogdaden’ nog dagelijks door en zullen nog meer personen verantwoordelijk moeten worden gesteld, opgepakt worden en voor het ICC moeten worden gebracht.  

Het ICC heeft rechtsmacht over de 3 genoemde misdaden. Dit zijn misdaden die de internationale gemeenschap als geheel zorgen baren. De misdaden zijn duidelijk gedefinieerd in het Statuut van Rome en andere internationale regels, wetten en overeenkomsten.  

Verdrag van Rome 
In feite is het Verdrag van Rome de naam van 2 Europese verdragen en het Statuut van het ICC. De Europese verdragen zijn het ‘Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens’ (aanvaard in 1950) en het Oprichtingsverdrag van de Europese Gemeenschap (ondertekend in 1957). Tenslotte staat het voor het Statuut van het Internationaal Strafhof (aanvaard in Rome in 1998). 
Op basis van het laatste Statuut is het ICC bevoegd tot vervolging en berechting van individuele personen, die worden verdacht van de 3 hierboven genoemde misdaden. 

Het ‘dossier Palestina’ 
Het ICC heeft een dossier over onderzoek naar de misdaden die zijn begaan in Palestina (ICC-01/18) en het staat op ‘in onderzoek’. De ICC heeft gemeld dat de focus ligt op de misdrijven die onder de jurisdictie van het Hof vallen. Tevens misdrijven waarvan ‘wordt beweerd’ dat ze in de situatie zijn gepleegd sinds 13 juni 2014.
Een artikel van NRC van maart 2021 wist te melden dat het ICC zich in haar onderzoek zou richten op de misdaden die zijn gepleegd sinds 13 juni 2014. In de zomer van 2014 voerde de bezetter van Palestina een militaire operatie uit in de Gazastrook.  

De aanklager bij ICC kondigde op 3 maart 2021 aan dat het onderzoek geopend was. Deze aankondiging volgde op het besluit van de Kamer van Vooronderzoek van 5 februari 2021 dat het ICC haar strafrechtelijke jurisdictie in de situatie kon uitoefenen. Het gaat over onderzoek vanaf 2014 en in 2021 wordt besloten dat het onderzoek kon starten. Het idee alleen al dat de Palestijnen die hun familieleden hebben verloren, 7 jaar moeten wachten totdat er een besluit wordt genomen dat er een onderzoek gaat stárten. Onbegrijpelijk, inhumaan en zeker zonder gevoel. 


Dit is ook terug te voeren op het gesteggel over de jurisdictie. De PA heeft op 1 januari 2015 een verklaring aangenomen over deze jurisdictie, waarna Palestina een dag later toetrad tot het Statuut van Rome. Dit kon dan op 1 april in werking treden. Op 16 januari 2015 kondigde de aanklager aan dat er een voorlopig onderzoek gestart wordt naar de situatie of er is voldaan is aan de criteria van het Statuut van Rome voor het openen van een onderzoek. Palestina verwees op 22 mei 2018 naar de aanklager. 
Eindelijk kwam op 20 december 2019 het hoge woord van de aanklager eruit dat aan alle wettelijke criteria was voldaan voor een onderzoek. 

Op 3 maart 2021 kwam dan eindelijk de verklaring  van de aanklager van ICC, Fatou Bensouda, over een onderzoek naar de situatie in Palestina. In haar verklaring gaf de aanklager aan dat het onderzoek gestart wordt, dat betrekking heeft op misdrijven die onder de jurisdictie van het Hof vallen en waarvan wordt beweerd dat ze in de situatie zijn gepleegd sinds 13 juni 2014. Volgens de verklaring van de aanklager zal elk onderzoek dat door het Bureau wordt ondernomen, onafhankelijk, onpartijdig en objectief worden uitgevoerd. Men is verplicht om de waarheid vast te stellen, het onderzoek uit te breiden tot alle feiten en bewijzen die relevant zijn voor een beoordeling van de vraag of er sprake is van individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid.  

Het is triest te noemen, dat er nog steeds geen hoge bezetter is opgepakt die verantwoordelijk was en anderen die verantwoordelijk zijn voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden tegen Palestijnse burgers. 
In het artikel van de NRC gaf de journalist aan dat het wachten is op het standpunt van de VS. Bekend is dat de heer Trump het Hof actief heeft tegengewerkt, onder meer door sancties in te stellen tegen medewerkers van het ICC (in het ‘dossier Afghanistan’). Tevens heeft hij het Hof gewaarschuwd om zich niet te bemoeien met de bezetters van Palestina. De VS zijn de belangrijkste ‘bond’ genoot van de bezetter en zijn oorlogsmisdaden. Door deze steun zou men bijna denken dat de VS medeplichtig zijn. In het artikel werd aangegeven (3 maart 2021) dat heer Biden de sancties tegen het ICC op dat moment nog niet had ingetrokken. 

En ondertussen gaan de genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden tegen Palestijnse burgers elke dag door. Door een overmacht, grote legermacht, undercoveroperaties en aanvallen van 5 bezetters op 1 Palestijnse burger, zal het ICC in het ‘dossier Palestina’ nooit tot een einde komen. Sterker nog, met de snelheid van werken zal het ICC aan het eind van 2024 (10 jaar naar de slachtpartij in Gaza) nog geen rapport hebben uitgebracht. Mogelijk zal er in 2034 ook nog geen rapport zijn, maar de aanvallen op Palestijnen en het vermoorden van Palestijnse burgers gaan gewoon door. Zonder dat één land ingrijpt en gaat staan voor de Palestijnen. Het Palestijnse land wordt al 75 jaar bezet na het uitvoeren van de kapitale blunder ‘Balfour verklaring’.   

(Bronnen: International Criminal Court, Wikipedia, Centrum voor Internationaal Recht, Amnesty International, NRC, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights