OPINIE – Prof. dr. Ike Picone – volgens de site Mediawijs – is ‘fake news’ of ‘nepnieuws’ elke vorm van valse informatie, bedoeld om mensen te misleiden om politieke of commerciële redenen. Wetenschappers gebruiken liever de bredere term ‘desinformatie’. Ik wil er graag aan toevoegen dat niet al het nepnieuws ook nepnieuws is, maar gewoon niet past in het smalle straatje van de journalist met oogkleppen op. 

Aanval met gestrekt been
De rechtse media hadden vorige week een artikel over een Nederlandse onafhankelijke journaliste in Moskou, Sonja van den Ende. Het artikel had de kop meegekregen ‘Poetins marionetten in Nederland: ’burgerjournalist’ fanatiek verspreider van totale onzin’. 
Opvallend is dat zo’n krantje in de aanval gaat richting onafhankelijke burgerjournalisten. Nog opvallender is dat het blad een artikel aanmaakt en achter de betaalwand pleurt om daarna beschuldigingen te uiten, die niet te lezen zijn. Dus is het niet te bewijzen dat de krant onzin uitkraamt (of niet). 

Het is zeer zwak om een artikel te plaatsen met zo’n kop erboven en dan af te schermen. Het is zwart maken van een onafhankelijke burgerjournaliste zonder enige vorm van bewijs. Want – als er al bewijs zou zijn – is het afgeschermd. 
Een andere site die verwijst naar de site van de krant, weet dan nog te melden dat één Nederlandse ‘burgerjournalist’ het regime in het Kremlin trouw blijft, ondanks dat de steun voor Poetin onder zijn generaals zou afbrokkelen. Volgens deze site zou Sonja van den Ende naar het front zijn afgereisd en de Russische verrichtingen onvermoeibaar toejuichen. 

Los van het feit wat men denkt over de waarde van onafhankelijke burgerjournalistiek – het is dé journalistiek die niet meer weg te denken is in een mediawereld die alleen maar gecontroleerd wordt door bepaalde partijen en geldoprapers – kan men nooit zeggen dat als een journalist iets schrijft, dat het onzin is. Het enige wat de westerse media moet schrijven, is dat het nieuws wat gebracht wordt door onafhankelijke journalisten niet past binnen het plaatje – binnen het verengde beeld – van dat media, van die krant. 

Onafhankelijke Burgerjournalistiek
Het kan toch niet zo zijn, dat men in het westen niets mag schrijven over de activiteiten in Rusland en over Rusland. Maar zo zijn er meer onderwerpen waar men niet over mag schrijven, want het past niet in het plaatje van de westerse media.  
De site Mediawijsheid is van mening dat nepnieuws misleidende en onjuiste informatie is, die wordt verspreid om geld te verdienen of om de publieke opinie te beïnvloeden. Daarom zou het een vorm van desinformatie zijn wat vaak op social media te vinden is. Daarbij komt dan nog dat de grenzen tussen nieuws en nepnieuws vervagen, waardoor het steeds moeilijker wordt om de beide nieuwsstromen van elkaar te onderscheiden en een goede en gefundeerde mening te kunnen vormen.  

Stel: een (onafhankelijke) burgerjournalist  schrijft een artikel over de aanval van drones van Oekraïne op gebouwen in Moskou. Als deze journalist dit artikel brengt vanuit het oogpunt van het westen en Oekraïne, is iedereen tevreden, gelukkig en blij. Tenslotte is het aanval op Rusland. Op het moment dat precies hetzelfde artikel geschreven wordt vanuit het oogpunt van Rusland – tenslotte zijn Russische burgers de dupe van de aanval door drones – dan is het onzin en is de journalist een marionet van Poetin. Vind u dat niet vreemd? 

De westerse media schrijven vanuit hun oogpunt en de orders van de hoofdredacteur. Zo wordt de bezetting van Palestina, altijd geschreven vanuit het oogpunt van de bezetter. Niets of nauwelijks iets is te vinden van enig uitgediept artikel vanuit het Palestijnse oogpunt. Sterker nog, voor de westerse media zijn de verzetstrijders in Palestina ‘terroristen’, terwijl het Palestijnse land al vanaf 1948 wordt bezet. Nergens is wat te vinden over de kapitale historische blunder van Balfour-verklaring. Dit is de officiele verklaring waarmee de regering van het Verenigd Konikrijk steun toezegd aan ‘Lord’ Rotschild – een prominent Brits zionist – voor de stichting van een ‘nationaal tehuis’ voor het Joodse volk in Palestina. Hiervoor moest veel Palestijns grondgebied worden gejat en dat wordt nog steeds gedaan. 

En dat is geen nepnieuws, alleen het past niet in het straatje van de westerse media. Op 28 juli heeft de Europese Raad besloten om beperkende maatregelen op te leggen aan 7 Russen en 5 entiteiten. Deze personen en organisaties zouden verantwoordelijk zijn voor een digitale informatiemanipulatiecampagne, genaamd Recent Reliable News (RNN). En dan komt het weer, volgens de EU verdraaien de genoemde personen en organisaties informatie en verspreiden ze propaganda voor Ruslands aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Hierbij zou gebruik worden gemaakt van valse webpagina’s.   

Het is op zijn minst vreemd te noemen dat een journalist niets mag schrijven vanuit een ander oog- of standpunt gezien. Niet voor iedereen is datgene wat er gebeurt, hetzelfde te bevatten of hebben dezelfde gevoelens hierover. 
Hetzelfde gebeurde met 9/11. Daarover mochten en mogen geen kritische vragen gesteld worden, want anders is men een complottheorie-denker. Zo konden er geen vragen gesteld worden over het feit waarom de president bleef spelen met kinderen in een school, terwijl vliegtuigen met een zogenaamde aanval bezig waren. Maar ook de vraag waar de onderschepping vliegtuigen bleven, mocht niet gesteld worden. En ondertussen blijven de mensen die echt geïnteresseerd zijn met vragen zitten. Ooit als de geheime dossiers open gaan, zullen we zien dat het anders was dan de media hebben geschreven. Maar dan is het te laat.   

(Bronnen: Mediawijs, Telegraaf, Mediawijsheid, Historiek, Syfeed, Raad van Europa, Rijksoverheid) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights