GEERTRUIDENBERG – In de vergadering van de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg op 10 juli gaf het college aan – en de raad stemde hiermee in – dat Geertruidenberg middels de jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening) een positief resultaat van bijna 2.7 miljoen kon bijschrijven. 

Een miljoenentekort dreigt 
Daarentegen geeft de Voorjaarsnota toch andere cijfers te zien. Als de gemeenteraad niet ingrijpt, zal de gemeente afstevenen op een structureel tekort van bijna 2.5 miljoen euro in 2026. Ook in de gemeente Geertruidenberg wordt gesproken over ‘financieel ravijn’. Eerder was dat te horen in gemeenten als Amersfoort, Lelystad, Soest. De gemeente Gilze en Rijen heeft aangegeven dat ze moet balanceren tussen ambities en financiële uitdagingen. 

Ook in Geertruidenberg is sprake van de ‘angst voor het Financieel Ravijn’ vanaf 2026. Ook hier is gesproken over het feit van de teruglopende inkomsten uit het gemeentefonds. Dit is het geld dat het Rijk verdeelt over de gemeenten in Nederland. Daarbij komt dan nog dat het nog steeds niet duidelijk is welke bedragen de gemeenten vanaf 2026 zouden mogen verwachten. Soms zijn er meevallers, maar daar kunnen de gemeenten niet op vertrouwen. 

Daarom heeft het CDA in de raad van Geertruidenberg het college opgeroepen om beleid te maken op basis van de feiten. Daaraan gekoppeld is verzocht om met een mogelijke lijst van bezuinigingen te komen. Dit zal dan in de buurt van 2.5 miljoen euro moeten liggen. Volgens het CDA is er wel beleid om geld uit te geven, maar er is geen beleid om te bezuinigen. Volgens de fractie moet er in november een goed financieel verhaal op tafel liggen, mochten de bezuinigingen toch doorgevoerd worden. Het gat is te groot om daar niet naar te kijken.  

In de gemeenteraad staat op dit punt het CDA niet alleen. De gehele raad heeft het college opgedragen om naar het wensenlijstje te kijken en de daarbij horende kosten. Hierin moet geschrapt worden.  

Wethouder financiën, Hein de Jongh, heeft dezelfde zorgen. Maar het college is er nog niet uit hoe men de begroting sluitend kan krijgen. Als men kijkt naar de inkomsten, dan zijn de verhoging van onroerende zaakbelasting en de hondenbelasting, 2 zaken die echt geld op kunnen brengen.
Daarentegen staat de gemeente juist op het punt om de hondenbelasting af te schaffen. Dit zou dan weer een kostenpost geven van bijna 100.000 euro.   

Vanuit de raad werd geopperd om te bezuinigen op de personele kosten. De gemeente Geertruidenberg schijnt veel te duur in te huren. Mogelijk dat hier nog op te verdienen valt. De wethouder is het hier niet mee eens, daar elke gemeente moeite heeft om aan het juiste personeel te komen. Tevens is het al moeilijk genoeg om de juiste mensen in te huren. 

(Bronnen: Gemeenteraad Geertruidenberg, BD, De Gelderlander, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 12.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights