BORSSELE – De supermarkt Buurtgemak in Borssele is per 1 juli gestopt, maar wordt flink gemist. Daarom heeft de dorpsraad – in overleg met de inwoners – besloten dat de winkel doorgestart gaat worden met vrijwilligers. In eerste instantie zal het gaan om verse producten. 

Gemeente Borsele
De naam van de gemeente komt voort uit het voormalige eiland Borssele. De namen Borsele en Borselen waren in de 19e eeuw in gebruik voor het dorp en de gemeente die in 1815 was ontstaan. In een lijst van half 30er jaren kwam de naam Borsele voor en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft steeds die naam gebruikt. Echter het gemeentebestuur had in 1937 een brief gestuurd naar de minister om de naam Borssele te gebruiken, wat vanaf 14 oktober 1937 ook de naam werd voor het dorp en de gemeente. De gemeente fuseerde op 1 januari 1970 met een groot aantal gemeenten, waarbij weer gesproken werd over de naam Borssele. Om onderscheid te kunnen maken werd de naam van de nieuwe gemeente Borsele en de naam van het dorp Borssele. 

De buurtsuper
In 2021 heeft het dorp Borssele ruim 1.400 inwoners. De Buurtsuper zou gaan stoppen, maar een winkel is wel nodig. De Werkgroep Buurtsuper heeft begin april 2023 een enquête uitgevoerd om te onderzoeken hoe het dorp stond over de eventuele sluiting van de Buurtsuper. Ruim 44 procent van de inwoners heeft gereageerd op de enquête. Hieruit kwam naar voren dat de mensen de lokale Buurtsuper erg waarderen en het van groot belang vonden dat deze zou blijven bestaan.  

In mei kwam het 2e bericht van de Werkgroep Buurtsuper. Hierbij werd gemeld dat de Coöperatie Dorpswelzijn Borssele in oprichting was.Tevens werd gemeld dat na de zomer de Buurtsuper voortgezet zou gaan worden met (vers)producten als groente en fruit, vlees en vleeswaren, brood en banket, kaas en melkproducten. 
Men spreekt over een Buurtsuper, maar het plan is veel breder. Er zou ook een koffietafel komen, een plaats waar de bewoners terecht kunnen als men problemen heeft met het mobiel of tablet, een postagentschap en het afhaalpunt voor medicijnen. 
Ook op de jaarmarkt in mei kwam er veel steun voor het plan voor de doorstart van de Buurtsuper. 

Daarom is de Werkgroep Buurtsuper ook gestart met crowdfunding. Tenslotte worden kosten gemaakt; hierbij valt te denken aan opstart- en advieskosten, inkoop, huur, energie, inventaris, kassa (systeem) en meer van dit soort zaken. Er werd gezocht naar gelden via fondsen, bedrijven en overheden.  
Het lijkt erop dat grote bedrijven in het Sloegebied weinig tot geen thuis geven voor het plan. Om echt te kunnen doorstarten, moet een ruime meerderheid van de inwoners van Borssele zich inschrijven als lid bij de Coöperatie.  

Nodig is zo’n 55 procent van de bewoners, die voor 50 euro per jaar mede-eigenaar worden van Dorpswelzijn Borssele. Dit is de naam van de opvolger van Buurtgemak, die ondertussen definitief dicht is gegaan. Mocht die 55 procent niet gehaald worden, dan kan de organisatie 2 dingen doen, of verder zoeken naar leden / mede-eigenaren of het dossier sluiten. Over dit laatste zullen de leden zich dan weer moeten buigen.

(Bronnen: Gemeente Borsele, Borssele Dorp, PZC, BN de Stem, Wikipedia) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.07.2023  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights