RIJENS NIEUWS – Met het aanbieden van de Perspectiefnota 2024 ‘Samen uniek, met oog voor iedereen’ heeft het college van de gemeente Gilze en Rijen een belangrijke stap gezet in de voorbereiding van de meerjarenbegroting 2024 – 2027. De meerjarenbegroting wordt door de gemeenteraad in het najaar van 2023 besproken. 

Perspectiefnota  
Het college heeft in de Perspectiefnota vooral de financiële situatie centraal gesteld. Nieuwe opgaven zijn verwerkt, naast dat aangegeven wordt voor welke ontwikkelingen de gemeente aandacht moet hebben in de komende periode. 
De focus wordt op groen gelegd, om de voorzieningen op orde te houden en het ondersteunen van inwoners die het moeilijk hebben. Tevens ziet het college ruimte voor enkele nieuwe investeringen. Daarnaast vraagt het college om behoedzaamheid door toekomstige onzekerheden, zoals loon- en prijsstijgingen en onzekerheid over de uitkering van het Rijk.  

Werk in uitvoering 
Op dit moment zijn veel plannen in voorbereiding of reeds in uitvoering. Hierbij valt te denken aan investeringen in stationsomgeving in Rijen, nieuwe sporthallen in Rijen en in Gilze, een campagne om bewoners uit te dagen om gezonder te leven en te bewegen. 
De gemeente heeft in de Perspectiefnota geld gereserveerd voor groenvoorzieningen en een integraal plan voor wegen en straten. Versneld wordt de straatverlichting vervangen voor duurzame ledverlichting. 

Er is meer aandacht om inwoners te ondersteunen die het moeilijk hebben, naast het stimuleren van zelfredzaamheid. Het college wil nauw samenwerken met de inwoners bij het ontwikkeling van de gemeente. Hierbij wordt gedacht aan het opstellen van de toekomstvisie en het faciliteren van bewonersinitiatieven in de openbare ruimte.  
Er is behoefte aan opgave gerichte programmatische aanpak en strategische capaciteit als het gaat om grote maatschappelijke vraagstukken, zoals stikstofproblematiek, klimaatverandering, verduurzaming, vluchtelingenopvang en de ontwikkeling van de Stedelijke regio Breda-Tilburg. 

Gemeentelijk huishoudboekje  
Het financieel perspectief van Gilze en Rijen heeft een gezonde basis, maar volgens het college is er weinig ruimte voor investeringen. Daarnaast zijn er een aantal onzekerheden voor de toekomst. Het effect van de loon- en prijs- en rentestijgingen zijn terug te vinden in het financieel perspectief. Zo is de gemeente op meerdere fronten duurder uit dan men had voorzien en is er onzekerheid over de hoogte van de uitkering van het Rijk. Als er niets verandert, zal de gemeente vanaf 2026 3 miljoen euro in ‘moeten leveren’.  

De afgelopen tijd is de gemeente een onderzoek gestart naar de continuïteit van de gemeentelijke afvalinzameling. De vraag hierbij is of dat de gemeente dit in ‘eigen hand’ houdt of dat het op een andere manier georganiseerd gaat worden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de betaalbaarheid van de afvalinzameling. Op het moment dat de onderzoeken zijn afgerond, zal het college een voorstel aanbieden aan de gemeenteraad.   Tenslotte is opgevallen dat het weer verandert. Men krijgt steeds vaker te maken met hittestress en hevige regenbuien. Hiervoor is een ander rioolstelsel nodig. Het college is bezig met de voorbereiding van een Masterplan afkoppelen, dat na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.   

De gemeente Gilze en Rijen is een gemeente met een hoog voorzieningenniveau. Middels de bestaande investeringen en de nieuwe investeringen – zoals genoemd in de Perspectiefnota – wordt het niveau behouden en versterkt. De gemeenteraad zal op maandag 10 juli 2023 vergaderen over de Perspectiefnota 2024.

(Bronnen: Perspectiefnota 2024, Gemeente Gilze en Rijen, gilze-en-rijen.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights