OPINIE – Het vertrouwen in de politiek is gezakt naar een dieptepunt. En momenteel liggen allerlei organisaties gerelateerd aan de overheid onder een vergrootglas. Noem de Belastingdienst en de politie. In de serie ‘De Week van … ‘ wordt stilgestaan bij een aantal zaken die het ‘onderwerp’ de afgelopen week heeft meegemaakt of waar de media aandacht aan geschonken heeft. 

Demonstratie Den Haag
Zaterdag 27 mei was er een grote demonstratie van Extinction Rebellion en klimaatactivisten en aanhangers / volgers van XR. En hiervoor was weer een grote politiemacht op de been gebracht. Door heel Nederland en van allerlei korpsen waren agenten ingevlogen om de ‘demonstratie in goede banen’ te leiden. Nu was die baan, juist het einde van de A12 bij Den Haag, een van de belangrijkste ingangen van de stad. Goed gekozen punt door de demonstranten. Overigens worden in Duitsland bij een klimaatdemonstratie meteen 5 tot 6 wegen bezet gehouden. In de groep van demonstranten zitten ook steeds meer ‘bekende’ Nederlanders, zoals actrice Carice van Houten en acteur Sieger Sloot. 

Maar de politie was goed voorbereid. Zo had men citroenzuur op het wegdek gespoten, zodat men zich niet kon vastlijmen aan de weg. Tevens waren er zowat vanaf het begin waterkanonnen druk aan het spuiten. 
En dan begint het echt pas voor de agenten, ná de demonstratie. Er zijn ruim 1.500 demonstranten opgepakt, die volgens het OM niet vervolgd worden. Dat is bij de politiemensen die aanwezig waren, in het verkeerde keelgat geschoten. Er is een grote frustratie ontstaan. Volgens de politiebond zijn er veel politiemensen ingezet, maar ze hadden ook nog andere zaken te doen. Volgens het OM hebben de demonstranten zich wel schuldig gemaakt aan een strafbaar feit – overtreding van de Wet op openbare manifestaties – maar dat was een gering feit. 

Maar de frustratie onder de agenten was groot. Zo gaf de afdeling Zeeland-West-Brabant van de bond ACP, die politiemensen heeft geleverd voor ‘Den Haag’, zelfs aan dat er veel capaciteit was verspild. De afdeling heeft gemeld dat het beter was geweest als de agenten gewoon hun werk in de wijken hadden kunnen doen. Er is genoeg werk en er zijn tekorten aan agenten.   

Etnisch profileren en racisme 
Een paar dagen later kwam er een bericht dat de oprichter van een particulier onderzoeksbureau bij de politie gaat werken.  Per 1 juli zal deze persoon verantwoordelijk zijn voor de landelijke aanpak van racisme binnen de politie. Op zich zou dit bericht gewoon voorbij zijn gegaan, zonder dat iemand aandacht hieraan besteed zou hebben, echter zijn bureau heeft met geld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en in opdracht van een aantal gemeenten onderzoek gedaan in moskeeën en bij moskeegangers naar radicalisering. De bekende undercover onderzoeken. 

Voor Controle Alt Delete, een actiegroep tegen etnisch profileren en politiegeweld, dé reden om de gesprekken met de politie op te schorten. De organisatie neemt publiek stelling tegen deze nieuwe aanstelling. Daarnaast worden alle gesprekken met politiemedewerkers, die onder de verantwoordelijkheid en aansturing vallen van de directeur van het bureau als hij programmamanager werkzaam is, ‘on hold’ gezet.  
De site geeft ook aan dat de directeur van het onderzoeksbureau tevens sinds 2021 als interim-programmamanager werkzaam is bij de Politie Oost-Nederland. Deze laatste functie zal per 1 juli neergelegd worden. De persverklaring van Controle Alt Delete is mede ondertekend door een 9-tal Islamitische organisaties. 

De Nederlandse politie is van mening dat de directeur van het onderzoeksbureau zowel binnen als buiten de organisatie veel draagvlak onder verschillende netwerken en gemeenschappen heeft. Daarnaast wordt de integriteit niet ter discussie gesteld door de politie, net als de geschiktheid voor de functie.   

Een bekende Sheikh heeft in zijn lezing laten weten – in het kader van de undercoveroperaties – dat spioneren in de Islam niet is toegestaan en een grote zonde is. Datgene wat de NRC schreef over wat gebeurd was tijdens de undercoveroperaties kan niet door de beugel en is Islamitisch, ethisch en moreel niet toegestaan. Spioneren is door Allah (swt)  niet toegestaan en wordt daarom ook afgeraden. Spioneren berust op vermoedens en is daarom verboden. De undercoveroperaties hebben geleid tot een breuk tussen de gemeenten en de moskeeën.  

PVV demonstratie Ter Apel 
Zaterdag 3 juni was er weer een demonstratie. Dit keer was het in Ter Apel en was het kopstuk van de PVV, Geert Wilders, aanwezig. Natuurlijk met een grote beveiliging, zelfs de Koninklijke Marechaussee was opgetrommeld om de PVV-leider te beschermen tegen mogelijke tegendemonstranten. Daarnaast hebben politieagenten een aantal demonstranten aan de kant gehouden. Volgens de regionale media was de politie zichtbaar aanwezig, net als de ME en de Marechaussee, maar aanhoudingen zouden niet verricht zijn. 
En om nog maar meer olie op het vuur te gooien, heeft de politicus maar meteen geopperd om het leger in te zetten tegen de overlast door een groep asielzoekers van het opvangcentrum in Ter Apel.  

Klimaatdemonstratie Tata Steel 
Op de agenda van maandag 5 juni van Extinction Rebellion stond de actie tegen het gebruik van kolen in Nederland. Deze demonstratie zou gedaan worden omdat kolen de klimaatopwarming versnellen. De demonstratie zou plaatsvinden bij Tata Steel, de grootste uitstoter en vervuiler van Nederland (volgens XR). De opzet was om tijdens de nationale ‘Luchtalarm = klimaatalarm’-actie aandacht te vragen voor de verwoestende gevolgen van de bedrijfsprocessen.
Op dit moment is nog niets bekend van deze demonstratie en de inzet van de politie en andere handhavers.   

(Bronnen: Telegraaf, Metro Nieuws, De Kanttekening, Controle Alt Delete, AD, Hart van Nederland, 112 Nieuws Nederland, RTV Noord, Extinction Rebellion Nederland, NH Nieuws, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.06.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights