RIJENS NIEUWS – Begin mei was er het bericht over het faillissement van zorgaanbieder voor dagbesteding Stichting Het Tussenstation in Molenschot in de gemeente Gilze en Rijen. Woensdagavond stond het onderwerp (indirect) op de agenda van de raadscommissie Samenleving van de gemeente.  

Overgangsfase 
In de loop van woensdag had de woordvoerder van de gemeente laten weten dat de gemeente zich niet herkende in het feit dat er een wachtlijst zou zijn, dat overigens door zorgaanbieders werd aangegeven. Tevens gaf de gemeentelijke woordvoerder aan dat voor de gemeente het nieuwe systeem was ingegaan per 1 januari en dat men nog in een overgangsfase zat. Op de vraag dat er geen cliënten waren doorgestuurd, wist de woordvoerder niets te melden, maar wel dat van de 5 patiënten bij de Stichting er maar 2 uit de gemeente Gilze en Rijen kwamen. 
Op dezelfde dag is er ook contact geweest met de fractie van het CDA. De woordvoerder van de fractie gaf aan ook te vragen naar wachtlijsten. 

Tijdens de commissievergadering waren er 2 insprekers. Dat waren 2 insprekers uit het veld, te weten Manou Bach van Hearts & Letters (Rijen) en Anja van der Pluym van Jo-Anna Hoeve (Hulten). Ook bij beide dames is het faillissement van Het Tussenstation hard binnengekomen. Tijdens hun inspreektijd gaven de dames aan – mede namens vier andere kleine dagbestedingen uit Gilze en Rijen – dat er nogal wat problemen zijn met uitbetalingen, het niet (door)sturen van cliënten en de complete chaos waar de zorg nu in zit. 

In de editie van Weekblad Gilze en Rijen van 10 mei schreef de fractie van Gemeentebelang dat wethouder Doremalen zou moeten ingrijpen. Tevens meldde de fractie in het artikel dat er geen doorstroom was, dat er wachtlijsten waren en dat er eisen waren gesteld aan de zorg die niet haalbaar zouden zijn. 
Dit werd ook gemeld door de insprekers. Het blijkt zo te zijn dat er sinds de ingang van het nieuwe stelsel een contract is met een lijst van (11) grote aannemers. Deze aannemers kunnen het niet alleen, en moeten daarom samenwerken met onderaannemers. Dit zijn de zogenoemde kleine zorgaanbieders, echter de grote aanbieders uit de ‘zorgcoalitie’ stellen zware eisen aan de kleine zorgaanbieders. Zo zou een eis zijn dat een kleine zorgaanbieder minimaal 75 cliënten moet hebben, voordat een grote aanbieder nieuwe cliënten aanbiedt. 

In Chaam zou daarentegen wel een regeling zijn voor ondernemerschap. Dit zou kunnen betekenen dat cliënten van de gemeente naar Chaam doorgestuurd kunnen gaan worden. De dagbesteding in Chaam hangt onder een grotere zorgaanbieder.   

Op de agenda van de commissie stond het ‘Uitvoeringsprogramma 2023 Koers sociaal domein Gilze en Rijen ‘Samen verschil maken!’ ‘  
De insprekers gaven aan dat het omzetten van de contracten naar het nieuwe stelsel (OAD) moeilijk verloopt. Vanaf december krijgen de kleine zorgaanbieders niet meer uitbetaald voor de patiënten. Er schijnen ook nog zwevende contracten te zijn, dat er voorlopig een verlenging is tot aan juni en dat vanaf december geen instroom van nieuwe patiënten is. 

In haar beantwoording heeft de wethouder gemeld dat ze de signalen van lange wachtlijsten en mensen die thuis zouden zitten, niet herkent. Dit heeft ze ook niet gehoord bij andere gemeenten. Ze heeft daarentegen wel de zorgen gehoord, zeker die van de kleine zorgaanbieders.  
Voor sommige fracties is moeilijk te begrijpen dat de wethouder niet alle signalen heeft gekregen of niet herkent. Tevens blijkt het zelfs zo te zijn dat er zorgaanbieders zijn, die zichzelf geen salaris uitkeren om hun bedrijf draaiende te houden. 

Gevraagd is door VVD en D66 om binnen 2 weken met een vervolg op de bespreking te komen, waarbij dan meer bekend moet zijn over de stand van zaken. Over 2 weken is overigens de Raadsvergadering.

(Bronnen: Weekblad Gilze en Rijen, Gemeente Gilze en Rijen, BN de Stem, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights