Politiek Spel (© pixabay)

OPINIE – De opkomst voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten was hoger dan bij de vorige verkiezingen. Waar zou dat dan toch aan hebben gelegen? Zou het echt een proteststem geweest zijn tegen zoveel jaren Rutte I tot en met IV en al de problemen van dien? Zo ja, hoe lang zullen de proteststemmers de winnaar blijven volgen? 

Bij de vorige verkiezingen voor de Provinciale Staten was Forum voor Democratie de grote winnaar, maar na 4 jaar is de winst bijna compleet verdampt. Laat het duidelijk zijn, ik zeg niet dat hetzelfde zal gaan gebeuren bij BBB. Het is wel opvallend dat BBB zoveel heeft gewonnen. 

Opvallend
Zo keek ik ook terug naar jaren geleden en vraag ik me nog steeds af, hoe het gesteld is met het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Zo zijn er hier en daar nog wat kleine partijtjes – werkend in de marge van de politiek – die zeggen dat ze werken vanuit het gedachtegoed van Pim Fortuyn. In principe zijn er nog maar twee partijen over, die verder zijn gegaan onder de naam LPF. Een fractie in Breda en een in Westland. 
Bij deze laatste verkiezingen zijn nog meer opvallende zaken te zien. Een voorbeeld is het verschil tussen Provinciale Staten en de Waterschappen. Bijvoorbeeld bij de uitgebrachte stemmen in Lelystad voor een partij als BVNL. De Partij zou in alle provincies hebben meegedaan, maar voor de provincie Flevoland zijn (voorlopig) geen zetels gehaald. Maar het is wel zo (stembureaus Lelystad) dat de partij meer stemmen voor de Waterschappen heeft gekregen (1469) tegenover voor de Provinciale Staten (425). Het kan natuurlijk, echter het verschil is vrij groot te noemen. 

DENK 
Een ander opvallend item – eigenlijk de grote afwezige partij – was de partij DENK. De partij – drie leden in de Tweede Kamer – deed in drie provincies mee, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Volgens De Kanttekening zou de partij in de Provinciale Staten van Noord-Holland haar enige zetel verliezen, tevens in de provincie Zuid-Holland. In provincie Utrecht zou de partij haar enige zetel behouden. 
Hierbij mag de vraag gesteld worden, waarom de partij niet in andere provincies heeft meegedaan, daar er genoeg potentiële stemmers zouden zijn. Daarentegen de vraag of het programma van DENK nog steeds aanspreekt bij de stemmers die in eerdere verkiezingen op de partij hebben gestemd. 

Zelf was ik op zoek naar DENK in mijn provincie, maar aangezien ik niet in één van de drie provincies woon, had ik behoorlijk grote pech. Dus maar eens googlen en kwam ik bij een Kieswijzer terecht. Netjes helemaal ingevuld en kreeg ik drie uitkomsten: SP – DENK – Nida. Het bleek dus dat ik een oudere Kieswijzer van 2021 had aangeklikt. 
Maar ook Nida is niet meer actief als politieke partij, alhoewel haar site nog steeds actief is. Ik vraag me dus wel af, waar de moslims in Nederland, maar ook de mensen met een allochtone achtergrond, op hebben gestemd. Misschien dat er nog eens een onderzoek naar gedaan moet worden. 

BBB
Terug naar de winnaar. Alle media vallen over elkaar heen, om aan te geven hoe groot de winst van de partij van Caroline van der Plas is geweest. Terecht, want het is een echte klapper geweest. 
Zo weet de Nieuwsbrief van Gemeente.nu te melden dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de grote winnaar is geworden bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De BBB zal in veel provincies mogelijk de grootste partij gaan worden en komt waarschijnlijk in de Eerste Kamer uit op 15 zetels. Maar datzelfde zou ook gelden voor de PvdA / GroenLinks combinatie.  

De Stentor weet het nog mooier te maken en meldt nu al dat Caroline van der Plas heeft beloofd dat de BBB alleen in die provincies gaat besturen als in het coalitieakkoord komt te staan dat boeren niet onteigend gaan worden. 
En hier gaat het dus om in de politiek. Een partij kan wel iets moois neerpennen in het partijprogramma en / of verkiezingsprogramma, maar Nederland is zo tot het bot verdeeld in kleinere, kleine en grotere partijen, dat men nooit in z’n eentje kan regeren. Dat betekent dus dat men partners nodig heeft voor een coalitieakkoord. Dit brengt meestal met zich mee, dat standpunten iets zachter worden, iets afgezwakt, minder strak zoals in het programma beschreven. De kans wordt dan weer groter dan kiezers afhaken of dat een partij uitgesloten wordt van deelname aan een politiek bestuur door het keiharde standpunt. .  

Ook hier weer iets opvallend. Op de site BBB en dan Provinciale Statenverkiezingen 2023 staan onderaan de pagina de 12 vlaggen van de provincies. Nu ben ik altijd benieuwd of de fractie van de ene provincie niet ingaat tegen de punten van de fractie in een andere provincie. Het eerste wat opviel was dat de provincie Overijssel de tekst ook in het Turks had geplaatst. Netjes gedaan. 
Tevens spreekt zowat elke provincie fractie van BBB over een goed netwerk van het OV. 

BBB Brabant zegt niet te gaan voor nog meer grote distributiecentra, maar in de provincie Flevoland nemen deze wel toe. Hoe gaat BBB hier mee om? 
Daarnaast vertoont de tekst van de speerpunten van de provincie Flevoland en de provincie Zeeland opvallend veel overeenkomsten. 
Het lijkt er op dat de fractie Flevoland van BBB van Lelystad Airport af wil. BBB zal gaan zoeken naar alternatieve gebruiksdoelen voor de voorzieningen, zoals parkeerplaatsen en de aankomst- en vertrekhal. Dit ondanks dat er vele miljoenen in het vliegveld zijn gestoken. Lelystad Airport zal waarschijnlijk niet vallen onder “een goed netwerk van het OV’ of daar een onderdeel van uitmaken.  

(Bronnen: De Kanttekening, DENK, Nida, Gemeene.nu, De Stentor, BoerBurgerBeweging) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights